ตารางอบรม รายปี 2567

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วย Why Why Analysis และ 8D Report (Why Why Analysis & Problem Solving by 8D)

0 events,

3 events,

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor

หลักสูตร การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

2 events,

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อาจารย์ นุชจรี จารย์ศิลา

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 event,

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร 

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ
<