Entries by webadm

ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย Excel & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ

ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย Excel & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ รายละเอียด วัตถุประสงค์: ทำความเข้าใจกับหลักการของการใช้Excel & Pivotในงานขาย พัฒนาทักษะของการสร้างฐานข้อมูลโดยExcelในงานขาย พัฒนากลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ การนำเสนอที่น่าสนใจและตรงประเด็นโดยPivotในงานขาย บทนำ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน การมีทักษะในการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์กลยุทธ์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบข้อมูลงานขาย จะช่วยให้การทำงานของด้านการขายและการตลาดดีขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ การพัฒนาทักษะการใช้ฐานข้อมูลโดยExcelง่ายๆ และวิเคราะห์โดยPivot จะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรและกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาทักษะในการใช้ฐานข้อมูล Excelและวิเคราะห์โดยPivotเพื่อนำมากำหนดแผนงานด้านการขายการตลาด คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการใช้ฐานข้อมูลExcel อย่างง่าย และวิเคราะห์โดยPivotเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้หลักการ การนำเสนอและตัวอย่างในแผนงานการขาย การตลาด ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้ฐานข้อมูลExcel อย่างง่าย และวิเคราะห์โดยPivotเพื่อการจัดการงานขายของตนได้ดียิ่งขึ้น หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ • ทำความเข้าใจกับหลักการของการใช้ Excel & Pivotในงานขาย • ทักษะของการสร้างฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ • กลยุทธ์และยุทธศาสตร์เพื่อการขายที่มีประสิทธิภาพ • การนำเสนอที่น่าสนใจและตรงประเด็นโดย Pivotในงานขาย • ขั้นตอนในการจัดทำฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ • เทคนิคในการสร้างฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองการใช้งานเฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม […]

ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม

ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม รายละเอียด วัตถุประสงค์: • พัฒนาความเป็นผู้นำและการจัดการความแตกต่างและเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญทั้งในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง • ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ/ ผู้บริหารฝ่ายขาย/หัวหน้างานบรรลุผลการพัฒนา โดยการพัฒนาทั้งการวัดและการฝึกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • สร้างและกระตุ้นความมุ่งมั่นในหมู่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมรวมถึงฝ่ายขายสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขา • พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทีมงาน ทีมงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและกำหนดทิศทางสำหรับอนาคตบทนำ หลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของผู้จัดการฝ่ายเพราะมาจากการโปรโมทพวกเขาจากคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในฝ่าย หรือ นักขายที่ขายเก่งที่สุด!!!! แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมันแตกต่างกันมากกับการขายเก่ง หรือทำงานในฝ่ายงานนั้นๆได้ดี กับการควบคุมทีมงานให้ถึงเป้าหมาย มันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่านั้น!!!!! ในหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการของผู้จัดการ และหัวหน้าทีมงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีกำกับคนในทีมของตน วิธีการทำให้พวกเขามีแรงจูงใจและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมไม่เพียงแต่ตอบสนองตามเป้าหมายการทำงานเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเป็นผู้นำทีมงาน และเทคนิค ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การบริหารจัดการทีมงานเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมาย หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเป็นผู้นำทีม • การจัดการกับความขัดแย้ง • ทักษะการมอบอำนาจ • การดำเนินการที่สำคัญและหลักการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลและทีมต่อผลลัพธ์ • การจัดการการเปลี่ยนแปลง ทักษะเชิงกลยุทธ์ • การจัดการเวลาส่วนบุคคลและทีมงาน • กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของทีมและพัฒนาแผน ทักษะการพัฒนาทีมงาน • ระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของทีม […]

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด รายละเอียด บทนำ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่สิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปแผนงานที่ต้องการ การมีทักษะในการเจรจาต่อรองจะช่วยให้การทำงานของด้านการขายและการตลาดดีขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรและกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองและใช้ความสามารถจากการเจรจาต่อรองในการมีอิทธิพลต่อคนในทิศทางที่เราต้องการคอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเจรจาต่อรองเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเจรจาต่อรอง จิตวิทยาการเจรจาต่อรองและเทคนิค ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การเจรจาต่อรองเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้น หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ • ทำความเข้าใจกับหลักการของการเจรจาต่อรอง • ลักษณะและทักษะของผู้เจรจาที่มีประสิทธิภาพ • ประเภทของการเจรจา • WIN- WIN vs WIN LOSE negotiation • จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเองในการเจรจา • การระบุวัตถุประสงค์และการกำหนดวาระที่ชัดเจน • การเตรียมการสถานการณ์ และบรรยากาศที่เหมาะสมในการเจรจาต่อรอง • การประเมินบุคคลิก สไตล์คู่เจรจาเพื่อความสำเร็จ • การวางแผนและการเตรียมการสำหรับการเจรจาต่อรอง • กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ของนักเจรจาต่อรอง • ขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง • เทคนิคในการเจรจา • ทักษะที่ควรมีในการเจรจาต่อรอง • การโน้มน้าวใจคู่เจรจา • ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเจรจาต่อรองและทางแก้ไข • การจัดการสถานการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในการเจรจาต่อรอง […]

Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย ความสำคัญ การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือสนองต่อความต้องการในระดับ business-to-businessระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง /ผู้ค้าปลีกรวมถึงผู้จัดจำหน่ายมากกว่าระดับของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการท้ายที่สุดของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมจะต้องมั่นใจว่าผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งจะนำสินค้าของเราไปขายและโปรโมทให้กับลูกค้าในช่องทางของตน ขณะเดียวกันเรายังต้องแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ดังนั้นการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีจะช่วยให้สินค้าของเรากระจายสู่ผู้บริโภคในช่องทางที่ถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี ในขณะที่หากการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายล้มเหลวหรือสู้คู่แข่งไม่ได้ สินค้าของเราจะไม่ปรากฏอยู่ในชั้นวางหรือในสต๊อกของผู้ค้าส่งหรือไม่ถูกนำเสนอให้กับผู้บริโภค ย่อมเป็นหนทางสิ้นสุดของสินค้าในการจัดจำหน่ายวัตถุประสงค์ของการอบรม ในคอรส์นี้จะเรียนรู้ 1. บทบาทและหน้าที่ของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 2. เรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเครื่องมือในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 3. การนำกลยุทธ์ต่างๆไปใช้และcase studyที่ประสบผลรวมถึงที่ล้มเหลว 4. การทดลองวางแผนเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจของตนในกรณีการทำ workshop ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม 1. เรียนรู้กระบวนการและสามารถวางแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจของตน 2. วางกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมและสะท้อนกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 3. ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาให้เข้ากับการวางแผนและการปฏิบัติงานในการขายและการตลาดสามารถใช้กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์ หัวข้อการอบรม 1. ความหมายของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 2. บทบาทและหน้าที่ของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 3. ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด 4. ประโยชน์จากการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 5. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 6. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 7. เครื่องมือในกลุ่มสินค้า/สินค้า 8. เครื่องมือทางด้านราคา 9. เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด 10. […]

การนำเสนอ เพื่อการขาย

การนำเสนอ เพื่อการขาย รายละเอียด บทนำ หนึ่งในข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอ/การขาย มักจะเป็นการใช้งานนำเสนอทั่วไป และมักจะกล่าวถึงสิ่งเดียวกันในงานนำเสนอทุกครั้ง และหวังว่าบางสิ่งบางอย่างในงานนำเสนอของพวกเราจะดึงดูดลูกค้าที่คาดหวัง แต่สุดท้ายมักจะไม่ได้ผล!!! คอรส์นี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการใช้พรีเซนต์เทชั่นเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการสื่อสาร การตลาดสมัยใหม่ที่ทรงคุณค่า และได้ผล ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การนำเสนอเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้นหัวข้อในการสัมมนาและเทรนนิ่ง 1.แนวคิดทฤษฎีและหลักการ ของการสื่อสาร การตลาดสมัยใหม่ 2.หลักการในการจัดทำพรีเซนเทชั่น ผสานสื่อผสมประเภทต่างๆนอกเหนือจากพรีเซนเทชั่น 3.เทคนิคการทำพรีเซนเทชั่นและการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 4.การทำเวิร์คช็อป ทดลองปฏิบัติจริง 5.ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นกับการจัดทำพรีเซนเทชั่นในปัจจุบัน คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย พนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ วิทยากร ดร. […]

การบริหารช่องทางการขาย Traditional Trade : Traditional Trade Management

การบริหารช่องทางการขาย Traditional Trade : Traditional Trade Management ความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าส่ง/ค้าปลีกในช่องทาง General (Traditional) Tradeรุ่นเก่าต้องล้มหายตายจาก แต่… ยังมีผู้ค้าส่ง/ค้าปลีก และตัวแทนจำหน่ายที่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง ทำให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง ทั้งModern Trade ,บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งสาขาและขยายธุรกิจ หรือแม้แต่ บริษัทฯขนาดใหญ่ในไทยเอง จะบริหารจัดการอย่างไรให้รอดไม่ถูกกลืน?? ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค?? คนที่ทำสำเร็จเขามีการดำเนินกลยุทธ์อย่างไร?? บริษัทเราขาดขั้นตอนไหนไปถึงมียอดขายที่ย่ำแย่?? ช่องทางนี้ยังเป็นช่องทางที่ควรคงอยู่ และสร้างผลกำไรได้จริงอยู่หรือไม่??วัตถุประสงค์ของการอบรม ในคอรส์นี้จะเรียนรู้ 1. กระบวนการ หลักการ และการเปลี่ยนแปลง ผนวกเข้ากับแนวคิดการตลาดและกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ การเปลี่ยนแปลงของช่องทางการตลาด General Trade เพื่อสนองตอบความต้องการของคู่ค้า และลูกค้าผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรของเราสามารถพัฒนาและคงอยู่อย่างเติบโตก้าวหน้าต่อไป 2. เรียนรู้กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ กลวิธี (Tactic) 3. รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติงาน( Workshop) เพื่อพัฒนา / แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายตลาดของผู้เข้าอบรม 4. พร้อมการนำเสนอและฟังคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ […]

การบริหารช่องทางการขายModern Trade : Modern Trade Management

การบริหารช่องทางการขายModern Trade : Modern Trade Management ความสำคัญ การควบรวมกิจการของ 7-Eleven & Makro& Tesco Lotus, การควบรวมของTops & Familymart ,การขยายสาขาของ 7 – Elevenจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในTesco LotusและBig C การบริหารจัดการของKey Account Managerแต่ละบริษัท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการจัดจำหน่ายที่พุ่งสูงลิ่ว การแข่งขันของคู่แข่ง ณ.จุดขาย จากที่กล่าวข้างต้นคือสิ่งที่ Supplier/ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ในช่องทางModern Tradeจะต้องประสบ อะไรคือกลยุทธ์ และหลักปฏิบัติที่ควรทำ และไม่ควรทำ หลักการในการปรับตัวเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคคลากรของบริษัทเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และสามารถต่อสู้กับคู่แข่งทางการค้าได้โดย ยังคงสามารถทำผลกำไรให้แก่บริษัทได้จะบริหารจัดการอย่างไรให้รอดไม่ถูกกลืน?? ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค?? คนที่ทำสำเร็จเขามีการดำเนินกลยุทธ์อย่างไร?? บริษัทเราขาดขั้นตอนไหนไปถึงมียอดขายที่ย่ำแย่?? ช่องทางนี้ยังเป็นช่องทางที่ค่าใช้จ่ายสูงมาก และสร้างผลกำไรได้น้อยจริงอยู่หรือไม่?? วัตถุประสงค์ของการอบรม ในคอรส์นี้จะเรียนรู้ 1. กระบวนการ หลักการ และการเปลี่ยนแปลง ผนวกเข้ากับแนวคิดการตลาดและกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ การเปลี่ยนแปลงของช่องทางการตลาดModern Trade เพื่อสนองตอบความต้องการของคู่ค้า […]