อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย EXCEL & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ

ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด

TRADE MARKETING DEVELOPMENT : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

การบริหารช่องทางการขาย TRADITIONAL TRADE : TRADITIONAL TRADE MANAGEMENT

การบริหารช่องทางการขายModern Trade : Modern Trade & Key Account Management

ทักษะและเทคนิคการขายแบบนักขายที่ปรึกษา

การสร้างกลยุทธ์การขาย แผนประจำปี เทคนิคกระดาษ 1 แผ่น แบบญี่ปุ่น ( ONLINE TRAINING BY ZOOM )