หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ Professinal Trainer

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ Professinal Trainer

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร 3วันเต็มอัดแน่นด้วยคุณภาพ
Workshop แบบเข้มข้น
– เส้นทางสู่สุอยอดวิทยากรมืออาชีพ
– ศาสตร์วิเคราะห์ผู้เรียน
– วิธีการสร้างคำคมและวรรคทอง
– Tell Stories & Make a Point
– 3 WOW
– การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
– ROI ของการฝึกอบรม
วิทยากร
อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
อ.พงษ์ปณต คอนทอง
ดร.วสุ เรืองจิรสุข
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
ติอต่อ 0949918999 อาจารย์ยอด

วันที่อบรม

09/22/2022

ราคา

9900

การติดต่อ

0949918999 อ.ยอด

Email

pdca.trainingcenter@gmail.com

หลักสูตรวิทยากรขั้นกลาง Advance Trainer

หลักสูตรวิทยากรขั้นกลาง Advance Trainer

 

รายละเอียด

หากท่านต้องการยกระดับศักยภาพความเป็นวิทยากร Trainer นักพูด ขอเชิญท่านมาเติมศัดยภาพด้วยหลักสูตร Advance Trainer กับคอร์สที่จะเพิ่มพูนเทคนิคขั้นสูงของอาชีพวิทยากร นักพูด และคุณจะได้ทั้งหลักการเป็นวิทยากร และหลักการเป็นนักพูดในคอร์สเดียวกัน รีบมาพบกันด่วนๆ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อจองสัมมนา จากนั้นจะมีแอดมินติดต่อกลับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อ.ยอด พงษ์ปณต คอนทอง

วันที่อบรม

09/09/2022

ราคา

5900

การติดต่อ

0949918999 อ.ยอด

Email

pdca.trainingcenter@gmail.com

Visual Thinking The Executive Workshop โดย อ.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

Visual Thinking The Executive Workshop โดย อ.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เกี่ยวกับหลักสูตร – การ คิดด้วยภาพ คืออะไร – อธิบายหลักการและวิธีการคิดด้วยภาพ – ตัวอย่างงานจริงและการนำไปใช้ – แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ – นำเสนองาน ร่วมอภิปราย และสรุปเนื้อหา   เนื้อหาเหมาะสำหรับ – ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ – องค์กรที่ต้องการแก้ปัญหาการสื่อสารภายใน – บุคคลทั่วไปที่สนใจการฝึก คิดด้วยภาพ   เกี่ยวกับวิทยากร (ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์) – สอบได้ที่หนึ่งของประเทศไทย แผนกวิทยาศาสตร์ ของปีการศึกษา 2512 – ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง (2513-2518) และทุนร็อคเฟลเลอร์ (2520-2527)   – ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสสาชูเสตต์ หรือ เอ็มไอที (Massachusetts Institute of […]

PDPA For HR

PDPA For HR Course Outline – หลักการและความสำคัญของพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – สาระสำคัญของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – สิ่งที่ฝ่าย HR ต้องดำเนินการตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – ตัวอย่างเอกสารต่างๆ สำหรับงาน HR ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล วันที่อบรม 07/05/2022 ราคา 1500

หลักสูตรวิทยากรความปลอดภัยฯสำหรับลูกจ้างใหม่ ตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย2554

การพัฒนาผู้จัดการที่ดี และผู้นำที่ยอดเยี่ยม

การพัฒนาผู้จัดการที่ดี และผู้นำที่ยอดเยี่ยม Excellence in the Great Leadership and Strong Manager วัตถุประสงค์ : • พัฒนาความเป็นผู้นำและการจัดการความแตกต่างและเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญทั้งในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง • ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ/ ผู้บริหารฝ่ายขาย/หัวหน้างานบรรลุผลการพัฒนา โดยการพัฒนาทั้งการวัดและการฝึกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • สร้างและกระตุ้นความมุ่งมั่นในหมู่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมรวมถึงฝ่ายขายสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขา • พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทีมงาน ทีมงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและกำหนดทิศทางสำหรับอนาคตบทนำ หลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของผู้จัดการฝ่ายเพราะมาจากการโปรโมทพวกเขาจากคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในฝ่าย หรือ นักขายที่ขายเก่งที่สุด!!!! แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งมันแตกต่างกันมากกับการขายเก่ง หรือทำงานในฝ่ายงานนั้นๆได้ดี กับการควบคุมทีมงานให้ถึงเป้าหมาย มันมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่านั้น !!!!! ในหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการของผู้จัดการ และหัวหน้าทีมงาน ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีกำกับคนในทีมของตน วิธีการทำให้พวกเขามีแรงจูงใจและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมไม่เพียงแต่ตอบสนองตามเป้าหมายการทำงานเท่านั้น แต่ยังพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น อันจะส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาว คอรส์นี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเป็นผู้นำทีมงาน และเทคนิค ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การบริหารจัดการทีมงานเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้นและบรรลุเป้าหมาย หัวข้อในการสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเป็นผู้นำทีม • การจัดการกับความขัดแย้ง • ทักษะการมอบอำนาจ • การดำเนินการที่สำคัญและหลักการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลและทีมต่อผลลัพธ์ […]

Red Flag 20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!!

Red Flag 20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!! Exclusive Class โครงการสำหรับผู้ประกอบการ Account for Non Account หัวข้อสัมมนา Red Flag 20 สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่ SMEs ต้องระวัง!!!!! ด้วยประสบการณ์ตรงที่ให้คำปรึกษา ดูแลงานบัญชี และ ตรวจสอบบัญชี มาตลอดกว่า 25 ปี มีกรณีศึกษาของ SMEs หลากหลายกิจการ เมื่อนำปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และตกผลึก จึงได้ประเด็นปัญหาที่เป็น pain point หรือ Red Flag สัญญาณอันตรายในการบริหารงานที่สำคัญ ระดับความเสี่ยงในองค์ของของท่านจาก 20 สัญญาณอันตราย พบ 1 – 5 ข้อ มีความเสี่ยงปานกลาง!! พบ 5 – 10 ข้อ มีความเสี่ยงสูง!!! […]

“การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”

“การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)” วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) 2.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) 3.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีแนวทางในการนำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking ) ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง หัวข้อการฝึกอบรม 1. หลักคิดในการDesign Thinking · ความหมายและความเข้าใจในเรื่องDesign Thinking · วัตถุประสงค์หลักของการDesign Thinking · ตัวแบบของการDesign Thinking · กระบวนการDesign Thinkingในองค์กร 2.Empathy:การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · หลักในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแบบOutside-in · วิธีการในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · เครื่องมือที่ใช้ในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย · ฝึกปฏิบัติทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 3.Define:การระบุประเด็นสำคัญ · วิธีการในการสังเคราะห์เพื่อระบุประเด็นสำคัญ · เครื่องมือที่ใช้ในการในการสังเคราะห์เพื่อระบุประเด็นสำคัญ · ฝึกปฏิบัติการสังเคราะห์ประเด็เพื่อระบุประเด็นสำคัญ 4.Ideate:คิดสร้างทางเลือก · วิธีการในการคิดสร้างทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ · เครื่องมือที่ใช้สำหรับการระพลังความคิดเพื่อสร้างทางเลือก […]

การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย

การเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย หลักการและเหตุผล การใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลหลากหลายกลุ่มเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรมีพื้นฐานความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร มีความระมัดระวังในการใช้ภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์และสื่อที่ใช้ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ วัตถุประสงค์ jเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็ว กระชับ ถูกต้อง และเป็นเหตุเป็นผล kเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะในการจับประเด็นสำคัญ เพื่อทำการย่อความหรือสรุปความได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และสามารถนำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่นได้อย่างกระชับและตรงประเด็น เนื้อหาการฝึกอบรม Øความสำคัญของการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร Øลักษณะของการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย Øทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโต้ตอบทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย Øวิธีการจับประเด็นสำคัญ เพื่อถ่ายทอดในลักษณะของการสรุปความหรือย่อความ Øหลักการใช้ภาษาไทยในการถ่ายทอดข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง vการเชื่อมคำและประโยค Øหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการถ่ายทอดทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย vการใช้คำและประโยคที่ถูกต้อง vการเชื่อมคำและประโยค Øการนำหลักการทั้งหมดมาใช้ในการเขียนทางอิเล็กทรอนิกส์และโซเชียลมีเดีย ระยะเวลา1 วัน เวลา 09.00-16.00น. อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat) สัมมนาในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com ***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 7 (เรียนสด ออนไลน์)

หลักสูตรที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 7

(เรียนสด ออนไลน์)

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบสัญญาณปัญหาทางการเงิน และสามารถวางแผนการป้องกัน ก่อนกิจการจะเกิดวิกฤต
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กิจการ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน และการบริหารจัดการกิจการในช่วงวิกฤต
3.เพื่อช่วยเหลือกิจการที่มีปัญหาทางการเงินและลดNPLในระบบลง อันจะส่งผลดีระบบหนี้สินรวมและปรับแนวโน้มให้เศรษฐกิจขยับขยายไปในทิศทางที่ดีร่วมด้วย
4.เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เนื้อหาหลักสูตร
1.วิกฤติการเงินและวิธีการแก้ไข
2.การปรับโครงสร้างหนี้ภาคปฏิบัติ
3.การนำกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการมาใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้
4.กรณีศึกษา และ แบบทดสอบ
5.*สิทธิพิเศษสำหรับผู้อบรม จะได้รับสิทธิในการนัดหมายประชุมผ่าน Zoom กับผู้สอนหรือที่ปรึกษา เป็นการส่วนตัว เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้หรือการวางแผนแก้ไขปัญหาหนี้ธุรกิจ (เวลาประมาณ 1-2 ชม.)

วันที่อบรม

04/19/2021

ราคา

3900

การติดต่อ

0922734681

Email

satilaw.training@gmail.com