หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ (มีหลายรอบ)

หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ (มีหลายรอบ) รายละเอียด 🔥🔥เรียนเชิญสัมมนา Online หลักสูตร เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ‼️‼️ และการใช้ E-Withholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน ——————————————————————— 👉👉หัวข้อสัมมนา (อบรม 3 ชั่วโมง) 🔰ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง 🔰ประเด็นภาษีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และบัญชีต้องระวัง 🔰สวัสดิการคืออะไร […]

การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียด 🔥🔥อยากให้สัญญารัดกุม ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้ได้ดีไม่อยากให้สวัสดิการเป็นค่าจ้าง ประหยัดได้เป็นล้านต้องเข้ารับการสัมมนาหลักสูตรนี้ ——————————————————————————————————————————————– 👉👉 การทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ——————————————————————————————————————————————- 🔰🔰พบกับ 15 จุดอ่อนของสัญญาจ้างที่นายจ้างการเขียนไม่รัดกุม หรือ เขียนขัดกับกฎหมาย ทำให้นายจ้างแพ้คดี🔰🔰 พบกับสวัดิการ 10 ค่า เช่น ค่าตำแหน่ง / ค่าทักษะ / ค่าวิชาชีพ / […]

เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (มีหลายรอบโปรดสอบถาม)

เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือน (มีหลายรอบโปรดสอบถาม) รายละเอียด 🔥🔥 ท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ✅การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ต้น” ✅การบริหารจัดการพนักงาน “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน หรือต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฏหมายกำหนด ✅ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” เพื่อไม่ให้เงินเดือน “คนใหม่” สูงกว่าเงินเดือนคนเก่า ✅ปัญหาการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง 🔥ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ต้องเข้าฟังสัมมนาหัวข้อนี้👇 🔰🔰 งานสัมมนา เรื่อง : ” เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเพื่อรองรับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567″ […]

เจาะลึก…จัดเต็ม30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริงภาคปฏิบัติจริง(มีหลายรอบ)

เจาะลึก…จัดเต็ม30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริงภาคปฏิบัติจริง(มีหลายรอบ) รายละเอียด 👉หากท่านต้องการ..เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ 👉หากท่านต้องการ..ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย———————————————– 🔰🔰มาเรียนหลักสูตรนี้เลย.. ————————————————————————————————————————- เจาะลึก…จัดเต็ม30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริงภาคปฏิบัติจริง ————————————————————————————————————————— หัวข้อการบรรยายหลัก —————————————————————————————————————————– หมวดที่ 1 การจ้างงาน 1.จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ? 2.วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกกฎหมายต้องบอก ต้องทำย่างไร ? 3.ไม่ผ่านทดลองงาน […]

การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำงาน และข้อมูลบุคลากร HR ด้วย Data Analytics ยุค Digital และการจัดทำรายงานของหน่วยงาน แบบ Visualization

เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ (มีหลายรอบโปรดสอบถาม)

การบริหารจัดการตามนโยบายสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจ และบริษัทมหาชน

การบริหารจัดการตามนโยบายสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจ และบริษัทมหาชน รายละเอียด หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม การตระหนักเรื่องนี้และวาวนโยบายสิทธิมนุษชนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการนำไปสู่องค์กรแบบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งเป็นหลักการการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ดังนี้: 1. การเพิ่มมูลค่าสำหรับองค์กร: เหตุผล: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยเพิ่มมูลค่าของธุรกิจโดยช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือจากลูกค้า นักลงทุน และสังคมทั้งโลก หลักการ: การทำงานในทิศทาง ESG ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนและสังคมที่แพร่หลาย 2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง: เหตุผล: การทำงานในทิศทาง […]

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization มีหลายรอบ

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization มีหลายรอบ 📌 เรียนรู้การใช้งาน Data Visualization ในงานทรัพยากรบุคคล ชึ่งจะช่วย ในการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับพนักงาน เพื่อนำเสนอรายงาน ต่อผู้บริหาร ให้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน ให้ง่ายขึ้น ในรูปแบบ Dashboard ผ่านโปรแกรมฟรี power bi —————————————————————————————————————————————– 🔰เวลาที่บรรยาย […]

เจาะลึก…จัดเต็ม 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริง ภาคปฏิบัติจริง (มีหลายรอบสอบถาม)

เจาะลึก…จัดเต็ม 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริง ภาคปฏิบัติจริง (มีหลายรอบสอบถาม) รายละเอียด เพราะกฎหมายแรงงานคุ้มครองแต่ลูกจ้างนายจ้างไม่มีคนช่วย ไม่มีคนคุ้มครอง มาเรียนหลักสูตรนี้เลย.. ————————————————————————————————————————- เจาะลึก…จัดเต็ม30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริงภาคปฏิบัติจริง ————————————————————————————————————————— หัวข้อการบรรยายหลัก —————————————————————————————————————————– หมวดที่ 1 การจ้างงาน 1.จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ? 2.วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกกฎหมายต้องบอก […]

เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเพื่อรองรับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 (มีหลายรอบสอบถาม)

เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเพื่อรองรับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567 (มีหลายรอบสอบถาม) รายละเอียด ท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ต้น” การบริหารจัดการพนักงาน “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน หรือต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่กฏหมายกำหนด ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” เพื่อไม่ให้เงินเดือน “คนใหม่” สูงกว่าเงินเดือนคนเก่า ปัญหาการปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ต้องเข้าฟังสัมมนาหัวข้อนี้  งานสัมมนา เรื่อง : ” เทคนิคการปรับค่าจ้าง และการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเพื่อรองรับการปรับค่าจ้างขั้นต่ำปี 2567″ ———————————————————————————— […]