หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Analysis)

วันเดียว พูดเป็น

วันเดียว พูดเป็น รายละเอียด ปลดล๊อค ศักยภาพการพูดในตัวคุณ ให้เป็นนักพูดมืออาชีพได้ ภายในวันเดียว กับคอร์ส พูด เสก เงิน “วันเดียว พูดเป็น” คอร์สพัฒนาทักษะการพูดแบบก้าวกระโดด และเห็นผลการเปลี่ยนเแปลงได้ทันทีจากในคอร์ส พร้อมรับคำแนะนำ แบบตรงไปตรงมา แบบรายบุคคล เพื่อการพัฒนาที่ใช่ ในแบบที่เป็นตัวคุณที่ดีกว่าเดิม และสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพทั้งบนโลก Online และ On Stage คอร์ส พูด เสก เงิน “วันเดียว […]

FIN Talk 101 การเงินอย่างง่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER อ.ประเสริฐ JULY 27

สุดยอดการเป็นวิทยากร TRAIN THE TRAINER JULY 27 / 3900฿ หัวข้อการบรรยาย 1) เป้าหมายการเป็นวิทยากร – หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี – วิทยากรเบื้องต้นสู่มืออาชีพในการนำเสนอ 2) การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด – 4 ข้อของการเตรียมความพร้อม – การเตรียมใจสู่การบรรยาย 3) หลักของการนำเสนอ – การเตรียมข้อมูลในการบรรยาย – การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย – เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ – […]

เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ

เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ

รายละเอียด
หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงานที่ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
Zoom Online
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

วัตถุประสงค์
o เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทบทวนความรู้และประสบการณ์ทำงานจากที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่อง“การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน” โดยมุ่งหวังให้เกิดทักษะความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
o เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบจุดอ่อนของตนเองที่เคยพลั้งเผลอหรือข้อปฏิบัติบางประการที่เคยผิดพลาดในเรื่องนี้จะได้ตั้งเป็นข้อแก้ไข/ข้อระวังเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
o เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาตนเองในเรื่องการบังคับบัญชาและควบคุมงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสอนงาน/สั่งงาน/มอบหมายงาน/ติดตามผล แก่บุคคลในหน่วยงานไปอย่างสัมฤทธิ์ผล
o เพื่อให้ความสัมพันธ์ในการทำงานและการประสานงานร่วมกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยที่ต่างฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องนี้

ข้อหัวการอบรม
o บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
o หัวหน้างาน ๔ ประเภท : ลูกน้อง ๔ ประเภท
o ธรรมชาติของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ : ความแตกต่างระหว่างบุคคล
o หลักการ และแนวคิดของการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
o ทักษะการสั่งงาน สอนงาน มอบหมาย และติดตามงาน
o ปัญหาที่หัวหน้าที่ต้องประสบพบเจอในการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
o การพัฒนาบทบาทหัวหน้าในการวางแผนและตั้งเป้าหมายการสั่งงาน สอนงาน มอบหมาย ติดตามงาน
o สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติสำหรับการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
o การใช้เทคนิคการสื่อสารที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ
o การใช้แรงจูงใจเพื่อผลสำเร็จของการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
o การประเมินผลจากการสั่งงาน สอนงาน มอบหมาย และติดตามงานไปแล้วระยะหนึ่ง
o การควบคุมอารมณ์ของหัวหน้าขณะสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้สนใจทั่วไป
วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop / ฝึกปฏิบัติ

วัน/เวลา/สถานที่
• วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 2,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 75 บาท จ่ายสุทธิ 2,425 บาท
โปรโมชั่น สมัครอบรม 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่านเท่านั้น

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0899272797 หรือโทรศัพท์ 089-927-2797
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

Online Zoom

ราคา

2500

วันที่อบรม

06/13/2023

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา) รายละเอียด รายละเอียด หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Horenso วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี เวลา 09.00 – 16.00 น.ข้อหัวการอบรม o ความสำคัญปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน o วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น o ความสำคัญและแนวคิด HORENSO […]

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On The Job Training) รายละเอียด Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training) วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566หลักการและเหตุผล การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job […]

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา) รายละเอียด หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Horenso วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี เวลา 09.00 – 16.00 น. ข้อหัวการอบรม o ความสำคัญปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน o วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น o ความสำคัญและแนวคิด HORENSO […]

การเตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน