อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

เทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี (สัมมนาเจาะลึก)รุ่นที่ 13

เทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี (สัมมนาเจาะลึก)รุ่นที่ 13 รายละเอียด สัมมนาเจาะลึก เทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี ทักษะจำเป็น แนวทางวิเคราะห์ และกรณีศึกษา -โอกาสการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ -การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย -วิธีการเลือกทรัพย์ที่ทำกำไรได้ -แนวทางการพิจารณาทรัพย์เพื่อการลงทุนในทรัพย์บังคับคดี ทริพย์สินรอการขาย -เทคนิคการตั้งราคาขาย การคาดการผลตอบแทน ในทรัพย์มือสอง -ประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นการเลือกทรัพย์ มือสอง ทรัพย์บังคับคดี พิเศษ! สำหรับผู้ที่สนใจดูงานซื้อทรัพย์กรมบังคับคดี เนื่องจากการเรียนรู้แค่ภาคทฤษฎีอาจไม่เพียงพอ สัมมนาเจาะลึก: เทคนิคการลงทุนซื้อทรัพย์บังคับคดี ✔️ ราคา 3,900 บาท […]

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ STORY TELLING 18 สิงหาคม 2566

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling อบรม 18 สิงหาคม 2566 โดยอาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล กลุ่มเป้าหมาย เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ หลักการและเหตุผล การสื่อสารแบบเล่าเรื่อง คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้พัฒนามาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งอดีต โดยเริ่มต้นจากกการสื่อสารและการประดิษฐ์คำพูด กำหนดเนื้อเรื่องเพื่อที่จะสื่อสารและถ่ายทอดออกไปให้คู่สนทนาที่ได้รับฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม หากจะกล่าวว่าการสื่อสารแบบเล่าเรื่องสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความหมายได้ดีกว่าการสื่อสารแบบทั่วไปก็ไม่ผิดนัก นั้นก็เพราะการสื่อสารแบบมีเรื่องเล่าแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ผู้รับฟังเกิดความสนใจ ผู้ที่ฝึกฝนทักษะการเล่าเรื่องได้อย่างชำนาญก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองอีกทั้งยังสามารถสร้างสไตล์การเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับตนเองได้ สิ่งที่จะได้รับ “• ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและแนวทางของ Story Telling เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ • […]

“โครงการพัฒนาทักษะการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) รุ่นที่ 2”

ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย Excel & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ

ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย Excel & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ รายละเอียด ทักษะและเทคนิคการใช้ โดย Excel & PIVOT เพื่องานขาย วิเคราะห์ตลาด และการนำเสนอ Technical & Skill by EXCEL & PIVOT for Sales Analyze and Presentationวัตถุประสงค์ : […]

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด

ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด รายละเอียด ทักษะและเทคนิคการเจรจาต่อรองสำหรับการขายและการตลาด ชั้นเซียน Technical & Negotiation Skill for Sales & Marketingวัตถุประสงค์ : ทำความเข้าใจกับหลักการของการเจรจาต่อรอง พัฒนาทักษะของนักเจรจาที่มีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปในการเจรจาต่อรอง พัฒนากลยุทธ์และยุทธศาสตร์การเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของ “Win-Win” ในการเจรจาต่อรอง บทนำ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่สิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปแผนงานที่ต้องการ การมีทักษะในการเจรจาต่อรองจะช่วยให้การทำงานของด้านการขายและการตลาดดีขึ้นในการจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลภายในองค์กรและกับผู้ที่ทำธุรกิจด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้พัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรองและใช้ความสามารถจากการเจรจาต่อรองในการมีอิทธิพลต่อคนในทิศทางที่เราต้องการ คอรส์สัมมนาเชิงปฎิบัติการนี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการเจรจาต่อรองเพื่อการดำเนินการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการเจรจาต่อรอง […]

ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม

ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม รายละเอียด ความเป็นเลิศในการเป็นผู้จัดการที่ดีและความเป็นผู้นำทีมที่ยอดเยียม : Excellence in the Great Leadership and Strong Manager วัตถุประสงค์ : • พัฒนาความเป็นผู้นำและการจัดการความแตกต่างและเข้าใจถึงบทบาทที่สำคัญทั้งในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง • ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายงานต่างๆ/ ผู้บริหารฝ่ายขาย/หัวหน้างานบรรลุผลการพัฒนา โดยการพัฒนาทั้งการวัดและการฝึกเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง • สร้างและกระตุ้นความมุ่งมั่นในหมู่ผู้จัดการและหัวหน้าทีมรวมถึงฝ่ายขายสำหรับบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขา • พัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการบริหารทีมงาน ทีมงานฝ่ายขาย เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรเพื่อเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมและกำหนดทิศทางสำหรับอนาคตบทนำ หลายคนพบว่าตัวเองอยู่ในบทบาทของผู้จัดการฝ่ายเพราะมาจากการโปรโมทพวกเขาจากคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในฝ่าย หรือ นักขายที่ขายเก่งที่สุด!!!! แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นผู้จัดการฝ่ายที่ประสบความสำเร็จ […]

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน รายละเอียด ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน Business communication skills and Excellence relationships with customer and colleagues. หลักสูตรนี้จะจัดให้มีการฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลุฏค้าโดยใช้การสื่อสารที่ถูกต้อง กลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการสื่อสารด้วยวาจากับผู้อื่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ขายสินค้าและการบริการแก่ผู้อื่น เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบในการจัดการการสื่อสารระหว่างทีมและองค์กร พัฒนาทักษะการสื่อสารทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า เน้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์สำหรับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รูปแบบการสื่อสารที่แตกต่างกันและการปรับปรุงความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโดยการสื่อสารกับผู้อื่น สื่อสารข้อความของตนอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจสำหรับผู้รับสาร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสื่อสารสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารด้วยคำพูดและไม่ใช้คำพูด การเสริมสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อการอบรม รูปแบบและวิธีการสื่อสาร การสื่อสารแบบทางเดียวและแบบสองทาง กระบวนการสื่อสาร รายละเอียดของการสื่อสาร […]

Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย รายละเอียด หัวข้อการอบรม Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย รูปแบบการอบรม มุ่งเน้นพัฒนาและคิดวิเคราะห์ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจจริง โดยรู้หลักการ แนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่ ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ และ แนวทางแก้ไข/ พัฒนา ( และทดลองปฏิบัติจริง ในคลาส Work shop)หลักการ/เหตุผล ความสำคัญ การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือสนองต่อความต้องการในระดับ business-to-business ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง […]

Traditional Trade Management : การบริหารช่องทางการขาย Traditional Trade ( General Trade)

Traditional Trade Management : การบริหารช่องทางการขาย Traditional Trade ( General Trade) รายละเอียด หัวข้อการอบรม : General Trade Management : การบริหารช่องทางการขายGeneral Trade รูปแบบการอบรม : มุ่งเน้นพัฒนาและคิดวิเคราะห์ในช่องทาง General Trade เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจจริง โดยรู้หลักการ แนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่ ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ และ แนวทางแก้ไข/ […]

การนำเสนอ เพื่อการขาย

การนำเสนอ เพื่อการขาย รายละเอียด วัตถุประสงค์ : มุ่งเน้นพัฒนาและใช้พรีเซนเทชั่นเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยรู้หลักการและทดลองปฏิบัติจริง บทนำ หนึ่งในข้อผิดพลาดทั่วไปที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานนำเสนอ/การขาย มักจะเป็นการใช้งานนำเสนอทั่วไป และมักจะกล่าวถึงสิ่งเดียวกันในงานนำเสนอทุกครั้ง และหวังว่าบางสิ่งบางอย่างในงานนำเสนอของพวกเราจะดึงดูดลูกค้าที่คาดหวัง แต่สุดท้ายมักจะไม่ได้ผล!!! คอรส์นี้มุ่งเน้นที่การปรับ/ พัฒนาการใช้พรีเซนต์เทชั่นเพื่อการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้ในทฤษฎีและหลักการการสื่อสาร การตลาดสมัยใหม่ที่ทรงคุณค่า และได้ผล ในคลาสจะมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นหลัก เพื่อยกระดับให้ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการอบรม และสามารถใช้การนำเสนอเพื่อการจัดการงานของตนได้ดียิ่งขึ้น หัวข้อในการสัมมนาและเทรนนิ่ง 1.แนวคิดทฤษฎีและหลักการ ของการสื่อสาร การตลาดสมัยใหม่ 2.หลักการในการจัดทำพรีเซนเทชั่น ผสานสื่อผสมประเภทต่างๆนอกเหนือจากพรีเซนเทชั่น 3.เทคนิคการทำพรีเซนเทชั่นและการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 4.การทำเวิร์คช็อป ทดลองปฏิบัติจริง […]