อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

,

C011 E-Commerce and Online Marketing for SME

C011 E-Commerce and Online Marketing for SME ​ C011 การตลาด Online รู้ก่อน ทำเงินได้ก่อน หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่ทำให้ท่านสามารถ…
,

หลักสูตร เจาะลึกการลงโฆษณาขายสินค้าใน FACEBOOK แบบมืออาชีพ 5-6 เม.ย. 61

  หลักการเเละเหตุผล          หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นมืออาชีพในการลงโฆษณาขายสินค้าใน FACEBOOK เพื่อนำไปโฆษณาขายสินค้าของท่านเอง…
,

หลักสูตร การเจรจาต่อรองในการขาย สำหรับนักขายมืออาชีพ 28 ก.พ. 61

หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาทราบหลักการที่สำคัญในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้หลักการที่สำคัญเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรอง • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้ถึงเทคนิคในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดคิด • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถสร้างความประทับใจในการเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ หัวข้อการอบรม…
,

หลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น 3 เม.ย. 61

    อบรมหลักสูตร ปลุกพลังสร้างความเชื่อมั่น สำหรับพนักงานขาย   พนักงานบริการ และพนักงานทั่วไป…
,

หลักสูตร เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ 15 มี.ค. 61

 หลักสูตร เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์    การดำเนินธุรกิจ การทำงาน การประสานงาน ทุกประเภททักษะหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง…

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ

กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ หลักการเเละเหตุผล ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจ…
,

หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ 27 เม.ย. 61

หลักสูตร Salesman to Business นักขายสายพันธุ์ใหม่ การขายที่ยุคใหม่ต้องการคือ การขายจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ…