อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

ทางหนี ทีไล่ เมื่อขายบ้าน และคอนโดไม่ออก(อบรมวันที่ 21 ก.ย. 62)

ทางหนี ทีไล่ เมื่อขายบ้าน และคอนโดไม่ออก เรียนรู้วิธีการ ขายบ้าน และคอนโด ให้ทัน กับปัจจุบัน วันที่…

หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า(อบรมวันที่ 15 ก.ย. 62)

หลักสูตร เตรียมตัวให้พร้อมออกงานแสดงสินค้า วันที่อบรม : วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ลงทะเบียน…

งานเปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank เจาะตลาดการค้าบาห์เรน จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (อบรมวันที่ 5 ก.ย. 62)

งานเปิดตลาดใหม่อาหรับกับ SME D Bank เจาะตลาดการค้าบาห์เรน จัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่…

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา(อบรมวันที่ 27 ก.ย. 62)

ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา Consultative Selling Skills หลักสูตรฝึกอบรม : ทักษะการขายแบบที่ปรึกษา (ศุกร์ที่…

ภาพลักษณ์มืออาชีพ (LOOK 4 Professional)(อบรมวันที่ 23 ก.ย. 62)

ภาพลักษณ์มืออาชีพ (LOOK 4 Professional) พิเศษชำระภายในวันที่ 10 ก.ย. 62 ค่าสัมมนาลดเหลือท่านละ 3,999 บาททันที (ราคาปกติท่านละ…

ทักษะนักขายมืออาชีพ(อบรมวันที่ 8 ส.ค. 62)

ทักษะนักขายมืออาชีพ จากเหตุผลทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และการแข่งขันทางด้านธุรกิจ…

ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร(อบรมวันที่ 9 ส.ค. 62)

ติดอาวุธทางปัญญา ให้เป็น QMR มือโปร   บทนำQMR นับเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนและดูแลระบบการบริหารคุณภาพให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากล…

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย(อบรมวันที่ 19 ก.ค. 62)

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย หลักการและเหตุผล ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น…

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ(อบรมวันที่ 24 ก.ค. 62)

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ หลักสูตรที่จะทำให้ท่านเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ…