อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

รายละเอียด การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท Digital Marketing for Hotels and Resorts ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย…

กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่

Modern Marketing Strategy for New Generation กลยุทธ์การตลาดสำหรับลูกค้ายุคใหม่ (26 ก.พ. 62) ภายใต้สถานการณ์ด้านการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้การตัดสินใจทางการตลาด…

กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ

Storytelling for Management กลยุทธ์ Storytelling เพื่อการจัดการ (13 ก.พ. 62) สภาพธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ…

การหา Customer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Customer Insight Creating Marketing Strategy การหาCustomer Insight เพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (21 ก.พ. 62) การสร้างความผูกพันกับลูกค้า…

กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

Marketing & Sales Strategy to Increase Customer กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า (6 ก.พ. 62) การตลาดและการขายยุคใหม่ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนในระยะสั้น…

ทักษะการเป็นหัวหน้า / ผู้จัดการทีมงานขายรอบด้านอย่างมืออาชีพ

ทันทีที่ก้าวเข้าสู่ระดับการจัดการ ( Management ) หัวหน้าพนักงานขาย หรือ ผู้จัดการขาย จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ…

การมอบหมายงาน และควบคุมงานขาย

งานของหัวหน้าทีมและผู้บริหารฝ่ายขาย นั้นนอกเหนือจากเรื่องหาสมาชิกทีม และพัฒนาทีมงานให้มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้กับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นแล้ว…

การขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มผลสำเร็จในการขาย

การบรรลุเป้าหมาย พิชิตยอดขาย ได้ส่วนแบ่งของตลาด คือ ผลลัพธ์ความสำเร็จของธุรกิจ พนักงานขาย…

เปิดการขาย / ปิดการขายแบบเซียน ด้วย "ทักษะเชิงจิตวิทยา"

 รับรู้ถึงพลังการขายที่เพิ่มขึ้น และพลังดึงดูดทีเพิ่มขึ้นของนักขาย นับตั้งแต่ ก้าวแรกที่พบลูกค้าเมื่อเข้าใจถึง…

สร้างกำไรและเพิ่มยอดขายธุรกิจค้าปลีก

ที่มาและเหตุผล : งานกิจการค้าปลีกเป็นเรื่องที่ต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถ ไหวพริบ และความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องและทันท่วงที…