อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

,

การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (13 มิ.ย.61)

Sales Analysis การวิเคราะห์การขายเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน : วันที่ 13 มิ.ย.61 “การมียอดขายที่เหนือคู่แข่งขัน…
,

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ (23 พ.ค. 61) อ.สุกิจ

หลักสูตร 7 ขั้นตอนการขายสู่ความสำเร็จ   การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล…
,

All Level หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (30 พ.ค. 61) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ   วัตถุประสงค์ …
,

! ยืนยัน ! ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก เงื่อนไขการชำระเงิน (7-8 มิ.ย. 61) อ.วัชระ

หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน วันที่…