อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย(อบรมวันที่ 19 ก.ค. 62)

กลยุทธ์การเพิ่มยอดขาย หลักการและเหตุผล ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น…

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ(อบรมวันที่ 24 ก.ค. 62)

ทักษะการขายเพื่อปิดการขายอย่างมืออาชีพ หลักสูตรที่จะทำให้ท่านเข้าถึงและเข้าใจลูกค้าด้วยเทคนิคกลยุทธ์ต่างๆ…

ขายอย่างไร ให้ได้ใจลูกค้า(อบรมวันที่ 11 ก.ค. 62)

ขายอย่างไร ให้ได้ใจลูกค้า หัวข้ออบรมสัมมนา ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ -…

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี(อบรมวันที่ 30 ต.ค. 62)

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ…

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ(อบรมวันที่ 18 พ.ย. 62)

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งยุคใหม่ กับการ บริหารงานและบริหารคนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิ  หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก…

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ(อบรมวันที่ 25 มิ.ย. 62)

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้หน้าที่…

Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ(อบรมวันที่ 20 มิ.ย. 62)

Incoterms ® 2010 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ หลักการและเหตุผล          The International Chamber of Commerce : ICC หรือหอการค้าระหว่างประเทศ…

รู้ทันการตลาด เปลี่ยนสินค้าเป็นเงินล้าน(อบรมวันที่ 14 มิ.ย. 62)

รู้ทันการตลาด เปลี่ยนสินค้าเป็นเงินล้าน รู้ทันการตลาดเปลี่ยนสินค้าเป็นเงินล้าน เทคนิคที่คนขายออนไลน์…

อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA"(อบรมวันที่ 24 มิ.ย. 62)

อบรมสร้างพี่เลี้ยงทางการค้า "Train the Trainers by NEA" ภารกิจหลักของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่…