Entries by webadm

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล(อบรมวันที่ 26 มิ.ย. 62)

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล ด้วย กรมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล ดําเนินงานจัดทําการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม และเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาล หัวข้ออบรมสัมมนา กรมการท่องเที่ยว พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการให้ความรู้กับผู้สนใจอย่างกว้างขวาง จึงได้ดําเนินการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: กรมการท่องเที่ยว และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ชื่อผู้ติดต่อ: นัท ณัฐนรี เบอร์โทรศัพท์ : 095-186-2378

เตรียมความพร้อม “เรียนและทำงาน” ที่มอลต้า(อบรมวันที่ 22 มิ.ย. 62)

เตรียมความพร้อม “เรียนและทำงาน” ที่มอลต้า บริการที่น้องจะได้รับจากเรามีดังนี้คะ1.ดำเนินการสมัครเรียน ติดต่อโรงเรียน, มหาวิทยาลัย และ คอยติดตามผล 2.ดำเนินการขอ VISA และ จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้ 3.ดำเนินการจัดหารถรับส่ง สนามบิน 4.ดำเนินการจัดหาตั๋วเครื่องบินราคาถูกสำหรับนักเรียน 5.ดำเนินการจัดหาที่พักอาศัย Home Stay, Dormitory, Apartment, School Resident 6.ดำเนินการให้คำแนะนำทุกอย่างที่ต้องทราบ ก่อนการเดินทาง 7.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในความไม่สะดวกให้ราบรื่นทุกประการ หัวข้ออบรมสัมมนา เตรียมความพร้อม “เรียนและทำงาน” ที่ MALTAเรียนภาษาอังกฤษที่มอลต้า ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมได้คุณภาพ เทียบเท่าประเทศอังกฤษเชียวน๊าา ทำไมเราควรไปเรียนภาษาที่มอลต้า – ทุกคนที่ มอลต้า พูดภาษาอังกฤษ – วีซ่านักเรียนสามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ – ค่าครองชีพถูกมากๆ เมื่อเทียบกับประเทศโซนยุโรป – มีอากาศดี แบบเมดิเตอร์เรเนียนตลอดทั้งปี – กิจกรรมยามค่ำคืนที่สนุกสนาน – เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความปลอดภัยสูง – ระบบขนส่งครอบคลุมทั่วพื้นที่ที่สำคัญ #เรียนภาษาอังกฤษที่มอลต้าได้มาตรฐานมีคุณภาพสูง ถ้าถามถึงเรื่องราคาเรียนขอบอกว่าถูกเวอร์วังจ้า […]

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)(อบรมวันที่ 26 ก.ค. 62)

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop) เป็นที่ทราบกันดีว่าการนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน และยังเป็นปัจจัยหนึ่งของความสำเร็จของทั้งองค์กรและบุคลากร เพราะผู้ที่สามารถนำเสนอ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ก็จะทำให้การสื่อสารนั้นๆ ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรกำหนดไว้ได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้การนำเสนอที่ดีของบุคลากรยังสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย     หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงหลักของการนำเสนอที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งเนื้อหา ลีลาและที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลิกภาพให้มีความเหมาะสม เพื่อทำให้ทุกการนำเสนอเป็นไปด้วยความชัดเจน ตรงประเด็น น่าติดตาม พร้อมสร้างความประทับใจ หัวข้ออบรมสัมมนา •ความสำคัญของการนำเสนองานและการกำหนดเป้าหมายก่อนการนำเสนองาน•สืบค้นศักยภาพที่เป็นประโยชน์ของผู้นำเสนองาน •การรับรู้ และการเรียนรู้ของสมองที่ช่วยสร้างการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ •การเตรียมการนำเสนอ -การเตรียมข้อมูลในการนำเสนองาน (บทนำ เนื้อหา สรุป) -การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการนำเสนองาน (Power point, Flip chart ฯลฯ) -เอกสารที่ใช้ประกอบการนำเสนองาน •เทคนิคการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ -การเปิดการนำเสนองานอย่างไรให้จูงใจผู้ฟัง (Powerful Opening) -การสร้างบรรยากาศที่ดีในการนำเสนองาน -การใช้น้ำเสียงที่ใช้ในการนำเสนองานในบริบทต่างๆ -คำพูดที่สร้างการมีส่วนร่วมในการนำเสนองาน -บุคลิกภาพและภาษากายของผู้นำเสนองานมืออาชีพ -เทคนิคการนำเสนออย่างไรให้ดูมือโปร ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เตรียมตัวล่วงหน้า -เทคนิคการสรุปจบอย่างมืออาชีพ •การจัดการความกังวล การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และเทคนิคการตอบคำถามในการนำเสนองาน •ฝึกการนำเสนองาน และรับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนารายบุคคล ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ […]

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100(อบรมวันที่ 4 ส.ค. 62)

หลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 45 (รัตนญาณ) สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 มาเรียนสมาธิกันเถอะ สมัครเรียนสมาธิไฮเทค : WP.100:สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2-ทวีมิตร) เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร ครูสมาธิ รุ่นที่ 45 ปัญจจัตตาฬีสโม (รัตนญาณ) ญาณเปรียบด้วยรัตนะ ภาคเรียน เสาร์-อาทิตย์ *ปฐมนิเทศ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562*เปิดเรียน วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562   ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา100 (ซีฟโก้2-ทวีมิตร) ชื่อผู้ติดต่อ: อาจารย์แดง เบอร์โทรศัพท์ : 0868842882

สัมมนาฟรี เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่(อบรมวันที่ 10 ก.ค. 62)

สัมมนาฟรี เปิดสูตรความสำเร็จ SME ค้าปลีกยุคใหม่ ธุรกิจค้าปลีกบริหารอย่างไรให้อยู่รอด งานนี้มีคำตอบครับ! โอกาสเดียวที่คุณจะได้พบสูตรลับความสำเร็จธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ สมัครฟรี! โครงการ K SME Good to Great คอร์สอัพธุรกิจเก่งให้โต ด่วน! รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 ก.ค.62 คอร์สเดียวที่ได้ทั้งความรู้และสิทธิพิเศษมากมาย  สูตรลับการจัดการธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์  โอกาสรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และเงินรางวัล 100,000 บาท ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ สัมมนาฟรีเป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: K SME ชื่อผู้ติดต่อ: K-BIZ Contact Center เบอร์โทรศัพท์ : 028888822

ขายอย่างไร ให้ได้ใจลูกค้า(อบรมวันที่ 11 ก.ค. 62)

ขายอย่างไร ให้ได้ใจลูกค้า หัวข้ออบรมสัมมนา ทักษะการขายเป็น ทักษะสร้างรายได้และเงินเดือนของคุณ – มารู้จักกับการขาย ทักษะสร้างผลกำไร – การขายแบ่งเป็น 2 ส่วน ขายแบบ B2B และ B2C – ขายสินค้าหรือบริการต้องดึงข้อดีของบริษัทและสินค้าออกมาให้ตรงความต้องการ – ทดสอบ การขายด้วยสถานการณ์จริง ในแบบ B2B, B2C แนวทางความคิดเพื่อสำเร็จทักษะการขาย – ความสำเร็จด้านการขายคือ การคิดเชิงบวกต่อแนวทางการขายของตนเอง – การคิดเชิงบวกสู่การสร้างบุคลิกภาพและความมั่นใจในการขาย – บุคลิกภาพสู่ความภูมิใจในการขายและการบริการ ขั้นตอนการขายแบบ B2C 7 ขั้นตอน – STEP1 การสร้างความพร้อมในตนเองสู่การขายมืออาชีพ – STEP2 การเชื่อมบริการไปสู่การมองหาจุดซื้อขายครั้งถัดไป – STEP3 การมุ่งแก้ไขปัญหาและเก็บความต้องการเพิ่มเติม – STEP4 การนำข้อมูลที่ได้มาทำการติดตามการขาย – STEP5 การสร้างความต้องการในการขายและการนำเสนอ – STEP6 การขจัดข้อข้องใจและสร้างความมั่นใจ – […]

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก(อบรมวันที่ 18 ก.ค. 62)

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Global (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก ในการจัดอบรมในครั้งนี้จะมีการนำเสนอความรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและจัดกิจกรรมเพื่อการสร้างเครือข่ายในแต่ละเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ (Sharing Knowledge) และสามารถสร้างพันธมิตรทางการค้าในแต่ภูมิภาคหรือจังหวัด1.เพื่อสร้างการรับรู้และการตื่นตัวของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจส่งออก 2.เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในการทำธุรกิจส่งออก และเข้าใจในการเตรียมความพร้อมสินค้าสำหรับส่งออก 3.เพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ด้ายการส่งออกแก่ผู้ประกอบการที่มีความตั้งใจที่จะส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 4.เพื่อสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ หัวข้ออบรมสัมมนา 18 กรกฎาคม 2562  โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ – กระบี่  ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ 17 มิถุนายน 2562    โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ – ราชบุรี โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ สัมมนาฟรีเป็นสัมมนาฟรี ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ให้ความรู้ต้องการให้เป็นวิทยาทานจริงๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ชื่อผู้ติดต่อ: นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์ เบอร์โทรศัพท์ : 0859172493

การบริหารโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ(อบรมวันที่ 22 มิ.ย. 62)

การบริหารโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ ความสำคัญ        “โลจิสติกส์” (Logistics) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เมื่อไม่นานนี้ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจโลจิสติกส์ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งเป็นหลัก โลจิสติกส์จึงมีความหมายหลากหลายทั้งในกลุ่มผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการปัจจุบัน ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์คำนี้เป็นภาษาไทย ในทางทหาร โลจิสติกส์ หมายถึง การส่งกำลังบำรุง หรือพลาธิการ แต่ความหมายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ “การจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ำที่สุด (Internal – External Customer)” หลักสูตร มุ่งเน้นกลยุทธ์การปรับปรุงคุณภาพของบริหารด้าน “โลจิสติกส์” (Logistics Quality Improvement Strategy) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการจัดการภายในองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการให้บริการที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้ความสำคัญทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) จะทำให้ประหยัดและลดค่าใช้จ่าย การทำงานสามารถย่นเวลาให้สั้นลงเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เพราะคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์และบริการ จะส่งผลให้องค์การธุรกิจ มีผลกำไรมากขึ้น วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่จะได้รับ 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบโลจิสติกส์ที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการของโลจิสติกส์ที่ถูกต้อง 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในโครงสร้างและรูปแบบของต้นทุนโลจิสติกส์ทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการบริหารและการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนหลักในระบบโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม […]

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง(อบรมวันที่ 25 ก.ค. 62)

การลดต้นทุนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าในคลัง วัตถุประสงค์ของการอบรม****************************** 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบในคลังสินค้า 2) เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการคลังสินค้า 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางแก้ไขและบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีต้นทุนการดำเนินการลดลง 4) เพื่อให้สามารถพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม หัวข้ออบรมสัมมนา หัวข้อการอบรม****************************** 1) การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการคลังสินค้า 3) กุญแจสู่ความสำเร็จ – การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) – การสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Creation) – การพิจารณาด้านประสิทธิภาพ 5 ประการ – การกำหนดและสร้างแผนผัง Value Stream Mapping / VSM เพื่อการลด Waste และเพิ่ม Value – การจัดการหมวดหมู่สินค้าคงคลังด้วยวิธีการวิเคราะห์ ABC และการจัดผังแบบ SLP (Systematic Layout Planning) – การจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการคลังสินค้า – การเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมและทันสมัยมาใช้ […]

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์(อบรมวันที่ 6 ก.ค. 62)

คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ คอร์สสัมมนา นายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ หัวข้ออบรมสัมมนา -ทำความรู้จักกับอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์-วิธีการหาทรัพย์จากออนไลน์และออฟไลน์ -วิธีการลงประกาศให้ได้ลูกค้าล้นมือ -เทคนิควิธีการปิดการขายอย่างมืออาชีพ -แชร์ประสบการณ์การทำเคสเช่าของโค้ชโจ้ -ช่องทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ ราคา 1,900.00 บาท คอร์สสุดพรีเมียม มีที่นี่ที่เดียว❗️1900 บาท ต่อท่าน‼️   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: RPC : Real Property Consultant ชื่อผู้ติดต่อ: วิยะดา กล่ำชัย เบอร์โทรศัพท์ : 0946244678