Entries by webadm

ONLINE COURSE การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)25 เม.ย. 2563

ONLINE COURSE การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน) รายละเอียด ใช้เวลาว่างช่วง “อยู่บ้าน ปลอดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้เกิดประโยชน์อย่างงดงาม มาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ แบบเชิงลึก กับกูรูผู้ทรงคุณวุฒิ สะดวก เรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ชัดเจน ได้ความรู้ละเอียด สามารถถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรได้ เหมือนคลาสปกติ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด! ONLINE COURSE การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน) MANAGEMENT SKILLS FOR SENIOR HOUSEKEEPERS IN HOTELS AND RESORTS เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก ถอม – ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติ หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญที่ต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคนอีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองลูกน้องได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้ารวมถึงผู้ที่อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่เร็วขึ้น จึงควรพัฒนาทักษะต่างๆ ของตนเช่น การวางแผนงาน การมีความรู้ในงานอย่างละเอียดการควบคุมผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานเพื่อทุ่มแรงและเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ในด้านการเขียนรายงานต่างๆ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทุกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณในทุกด้าน เนื้อหาหลักสูตร – ทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน […]

DBD ให้คำปรึกษาพา SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจยุค Co-vid-19 สู่ความยั่งยืน08 พ.ค. 2563

DBD ให้คำปรึกษาพา SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจยุค Co-vid-19 สู่ความยั่งยืน รายละเอียด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE รุ่น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPEช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1) เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) เป็นเจ้าของธุรกิจบริการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ 3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 4) ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วน กำหนดการกิจกรรม – ปิดรับสมัคร 30 เม.ย. 2563 – สัมภาษณ์ 8 พ.ค. 2563 – ประกาศผล 18 พ.ค. 2563 รายละเอียดกิจกรรม – Networking & Partnership Activity – […]

ONLINE COURSE การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท25 เม.ย. 2563

ONLINE COURSE การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท รายละเอียด ใช้เวลาว่างช่วง “อยู่บ้าน ปลอดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้เกิดประโยชน์อย่างงดงาม มาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ แบบเชิงลึก กับกูรูผู้ทรงคุณวุฒิ สะดวก เรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ ชัดเจน ได้ความรู้ละเอียด สามารถถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรได้ เหมือนคลาสปรกติ สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด! ONLINE COURSE การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท SALES MANAGEMANT FOR HOTELS AND RESORTS เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก ถาม – ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติ งานขายเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และเป็นงานที่ต้องพบปะ หรือติดต่อลูกค้าโดยตรง การบริหารงานขายจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน อีกทั้งยังมีความผกผันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารงานขายและทีมงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ ต้องศึกษาตัวแปร วิธีการ ขั้นตอน และสิ่งสำคัญในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้า และได้ผลกำไรตามที่ตั้งใจ เนื้อหาหลักสูตร – […]

PRICING กลยุทธ์การตั้งราคา Pricing Performance and Optimization25 เม.ย. 2563

PRICING กลยุทธ์การตั้งราคา Pricing Performance and Optimization รายละเอียด PRICING กลยุทธ์การตั้งราคา Pricing Performance and Optimization เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก ถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติ การตั้งราคาห้องพักที่ถูกต้องเหมาะสมมีความสำคัญมากอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโรงแรม การที่โรงแรมสามารถขายได้ดี ทำกำไรได้งดงาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมขาย หรือทีมการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญที่”การตั้งราคา” ด้วยโดยเฉพาะ ราคาห้องพักที่ต้องขายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งขายตรง ทั้งขายผ่าน OTA ขายผ่านบริษัททัวร์ และผ่านคู่ค้าต่างๆ การตั้งราคาห้องพักที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้โรงแรมสามารถขายห้องพัก ได้ในราคาสูงที่สุดในทุกๆ ช่วงเวลา ผ่านทุกๆ ช่องทาง โดยทำกำไรได้มากที่สุด และไม่มีปัญหาหรือการร้องเรียนจากฝ่ายใดๆ เลย แต่ในทางตรงกันข้ามหากโรงแรมตั้งราคาผิดพลาดไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดการตัดราคากันเอง สูญเสียโอกาส สูญเสียลูกค้า สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ ขายได้ในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหริไม่มีใครจองเลย และอาจถูกลูกค้าหรือคู่ค้าตำหนิต่อว่า หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการตั้งราคาห้องพักแต่ละประเภท ในแต่ละช่วงเวลา ผ่านแต่ละช่องทาง ให้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด เพื่อที่โรงแรมจะได้สามารถทำยอดขายและกำไรได้สูงที่สุด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของโรงแรม ผู้บริหารระดับวูง หัวหน้าฝ่ายขาย […]

PRICING กลยุทธ์การตั้งราคา Pricing Performance and Optimization25 เม.ย. 2563

PRICING กลยุทธ์การตั้งราคา Pricing Performance and Optimization รายละเอียด PRICING กลยุทธ์การตั้งราคา Pricing Performance and Optimization เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก ถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติ การตั้งราคาห้องพักที่ถูกต้องเหมาะสมมีความสำคัญมากอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโรงแรม การที่โรงแรมสามารถขายได้ดี ทำกำไรได้งดงาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมขาย หรือทีมการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญที่”การตั้งราคา” ด้วยโดยเฉพาะ ราคาห้องพักที่ต้องขายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งขายตรง ทั้งขายผ่าน OTA ขายผ่านบริษัททัวร์ และผ่านคู่ค้าต่างๆ การตั้งราคาห้องพักที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้โรงแรมสามารถขายห้องพัก ได้ในราคาสูงที่สุดในทุกๆ ช่วงเวลา ผ่านทุกๆ ช่องทาง โดยทำกำไรได้มากที่สุด และไม่มีปัญหาหรือการร้องเรียนจากฝ่ายใดๆ เลย แต่ในทางตรงกันข้ามหากโรงแรมตั้งราคาผิดพลาดไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดการตัดราคากันเอง สูญเสียโอกาส สูญเสียลูกค้า สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ ขายได้ในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหริไม่มีใครจองเลย และอาจถูกลูกค้าหรือคู่ค้าตำหนิต่อว่า หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการตั้งราคาห้องพักแต่ละประเภท ในแต่ละช่วงเวลา ผ่านแต่ละช่องทาง ให้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด เพื่อที่โรงแรมจะได้สามารถทำยอดขายและกำไรได้สูงที่สุด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของโรงแรม ผู้บริหารระดับวูง หัวหน้าฝ่ายขาย […]

ARIT เปิดห้องเรียน Online Free!!!08 เม.ย. 2563

ARIT เปิดห้องเรียน Online Free!!! รายละเอียด ARIT เปิดห้องเรียน Online Free!!! หลักสูตร IC3 Learn from Home หลักสูตร CompTIA IT Fundamentals (พ) 8 เมษายน 2563 9.00-12.00 น. – Computing Fundamentals 13.30-16.30 น. – IT Fundamentals Part 1 (ศ) 10 เมษายน 2563 9.00-12.00 น. – Living Online 13.30-16.30 น. – IT Fundamentals Part 2 (ส) 11 เมษายน 2563 9.00-12.00 […]

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1913 มิ.ย. 2563

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19 รายละเอียด “การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19” กฎหมายโรงแรม/การตลาด การการขาย /การเงิน การบัญชี / การบริหารบุคคล / การบริหารรายได้ /งานต้อนรับส่วนหน้า /งานแม่บ้าน และแนวทางการรับมือในทุกสถานการณ์จากประสบการณ์ตรงโดยคนโรงแรมตัวจริง!!! ***ผ่านเกณฑ์การอบรมรับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี ยื่นขอจดทะเบียนผู้จัดการโรงแรมตามเกณฑ์กรมการปกครองกำหนด สมัคร!และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ โทร.02-721-8469-70 ต่อ 306-133, 092-254-2018(ปู) หรือ https://www.facebook.com/trainingdtc เอกสารการสมัคร 1. ใบสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สามารถนำมาให้วันที่อบรมวันแรก 13 มิ.ย.63) การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 169,000* บาท/ท่าน/หลักสูตร พร้อมการสมัครได้ทันทีค่ะ โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี” 2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้ […]

รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-1907 เม.ย. 2563

รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19 รายละเอียด พบคำตอบที่นี่❗️ ที่เดียว❗️ • งบการเงินขยายเวลายื่นหรือไม่? • กฎหมายภาษีอะไรบ้างที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงไวรัสระบาด • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% จะเข้าเงื่อนไขหักต้องปฏิบัติอย่างไร • พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุด 💻 กับธรรมนิติ Virtual training การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live หัวข้อ “รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19” โดยอาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เริ่มตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย🖱 https://bit.ly/345gwFK วันที่อบรม : 07/04/2020 ราคา : 0 การติดต่อ : 025550700กด1 Email : hrod@dharmniti.co.th

FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS16 พ.ค. 2563

FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS รายละเอียด มืออาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารนั้น ต้องประกอบไปด้วยอาหารดี บรรยากาศดี และการบริการที่ดี แต่ทุกวันนี้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่อาหาร และบรรยากาศเป็นหลัก ขาดความเอาใจใส่ในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นสาเหตุให้ร้านอาหารหลายๆ แห่งไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ ประทับใจกับลูกค้า และกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีเพิ่มผลกำไรนำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง บุคลากรในแผนกบริการจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริการและวิธีการบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อความเป็นมืออาชีพและสามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาหลักสูตร – การจัดรายการอาหาร ลักษณะของเมนูอาหาร ประเภทของรายการอาหาร – ประเภทของเครื่องดื่มแต่ละชนิด – การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องปรุงในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างถูกต้อง – การจัดโต๊ะอาหารรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับโอกาส – ทักษะการต้อนรับลูกค้า การเชิญลูกค้านั่งโต๊ะและการส่งลูกค้า – การรับคำสั่งอาหารและเครื่องดื่ม – เทคนิคการเสิร์ฟอาการและเครื่องดื่ม – เทคนิคการเก็บโต๊ะและการถอนจาน – การวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับการบริการงานเลี้ยงต่างๆ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของกิจการ […]

ในวิกฤติ…ยังมีโอกาส ชั่วโมงทองของ….อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม01 มิ.ย. 2563

ในวิกฤติ…ยังมีโอกาส ชั่วโมงทองของ….อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม รายละเอียด สสว.ร่วมกับ ISMED เสริมแกร่งผู้ประกอบการ Health & Beauty เจาะตลาดนักช้อปออนไลน์ที่มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท ด่วน! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 เม.ย. 63 จำนวนจำกัดเพียง 50 ราย . แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID 19 จะแพร่กระจายไปทั่วโลก ยังมีภาคธุรกิจสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ Health & Beauty ที่เติบโตไปพร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชั่วโมงนี้เน้นช้อปผ่านออนไลน์ สสว.ร่วมกับ ISMED ได้พัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพ-เสริมประสิทธิภาพการตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์การตลาดแบบทันเกมส์ธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ Mindset- Transformation ให้ทันการเปลี่ยนแปลง . สสว.และ ISMED จึงเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสปาแอนด์เวลเนส และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สปาโปรดักส์ แปรรูปสมุนไพร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ […]