Entries by

Road to Train the Trainer – เส้นทางสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

Road to Train the Trainer – เส้นทางสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพ รายละเอียด หลักการและเหตุผล “วิทยากร” ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญบุคคลหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การต่าง ๆ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า การเป็นวิทยากรที่ดีนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นแห่งประสิทธิผลของการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของสังคมในการขับเคลื่อนทั้งหน่วยงาน องค์กร และประเทศตามลำดับ หัวข้อในการบรรยาย 1)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับจุดเริ่มต้นของวิทยากร (การพัฒนาและฝึกอบรมกับความสำคัญในการบริหารจัดการองค์ความรู้) 2)จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับวิทยากร และการวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อการสื่อสารถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิผลสูง 3)การจัดการกับสิ่งสำคัญสำหรับวิทยากร (คุณสมบัติที่ดีและสิ่งที่วิทยากรขาดไม่ได้)หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ผู้บริหาร วิทยากรภายใน บุคลากรในสายงานพัฒนาและฝึกอบรม ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเป็นวิทยากรอิสระ […]

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization เนื้อหาการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Data Science , Big Data , Data Mining และ HR Analytics HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน […]

สัมมนาสด Online หลักสูตรพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA ภาคปฏิบัติ

สัมมนาสด Online หลักสูตรพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA ภาคปฏิบัติ รายละเอียด ด่วน !! พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มบังคับใช้แล้ว ———————————————————————— หากไม่ทำ อาจจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง คือ 1.ข้อมูลของพนักงานในบริษัท 2.ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ที่นายจ้างต้องจัดทำให้ชัดเจน รัดกุมและปลอดภัย..ท่านทำแล้วหรือยัง ? ——————————————————————— ทำไม่เป็น ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้ หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล […]

กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2023 ยุค Digital 4.0

กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2023 ยุค Digital 4.0 ความสำคัญ การสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรในระยะยาว ซึ่งหากองค์กรขาดวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาคัดเลือก หรือผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ องค์กรก็อาจจะได้บุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ทำให้สูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่องค์กรจะได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และแม้ว่าการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีมานาน แต่ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ปัจจุบันมีการกำหนดวิธีการสัมภาษณ์ตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ผลของการสัมภาษณ์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ลักษณะคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็มุ่งเน้นการวัดผลสำเร็จและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถทำนายความสามารถของผู้สมัครงานผู้นั้นได้มากที่สุดวัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1. มีความรู้ความเข้าใจในการสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ให้ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์งาน 2. มีเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ(Tools) ต่างๆ […]

Update ประเด็นร้อนล่าสุดกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารต้องรู้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

Update ประเด็นร้อนล่าสุดกฎหมายแรงงานที่ผู้ต้องรู้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา หัวข้อการบรรยายหลัก ———————————————————————————- พนักงานโพสต์ด่าบริษัท ด่าผู้บริหาร ด่าหัวหน้างาน ดูตรงไหนว่าผิดร้ายแรง จะหาหลักฐานอย่างไร ? การโพสต์ด่าคนนอก เลิกจ้างได้ หรือ ไม่ได้ ดูตรงไหน ? การย้ายสาขา หรือ การย้ายสถานประกอบการ ต่างกันตรงไหน ..นายจ้างทำได้แค่ไหน ต้องทำอย่างไร ? ย้ายไปบริษัทในเครือ หรือ ควบรวมกิจการกัน คนที่ไม่ยอมควบกับคนอื่น ไม่ต้องจ่ายเงินได้ไหม ? คนที่ชอบปลุกปั่นพนักงานอื่นว่าไม่ทำโอที […]

หลักสูตร ONLINE รู้ไว้ไม่กระทำผิด…สรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่องค์กรควรทราบ

หลักสูตร ONLINE รู้ไว้ไม่กระทำผิด…สรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่องค์กรควรทราบ รายละเอียด เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง (เวลา 9.00 น. – 12.00 น.) ————————————————————————– ความเป็นมา สาระสำคัญ Case Study ตัวอย่างความผิด ตามมาตราต่างๆ บทลงโทษ เรื่องต้องห้าม เสี่ยงผิดกฎหมาย […]

สัมมนาสด ONLINE กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย

สัมมนาสด ONLINE กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย องค์กรท่านประสบปัญหา เหล่านี้ใช่หรือไม่ เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหาพนักงานแกล้งป่วย สำออยเอาค่าจ้างฟรี ๆ ปีละ 30 วันเต็มสิทธิตามกฎหมาย เมื่อ..องค์กรท่านประสบ ปัญหา พนักงานลากิจธุระส่วนตัวเยอะ จะเอาแต่ใจ จะไปให้ได้ เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหา พนักงานอ้างสิทธิ อ้างกฎหมาย บริษัทไม่รู้ ไม่อนุมัติก็อึดอัด เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหา มีหัวหน้างานใจดีอนุมัติตลอด แอบช่วยลูกน้องตลอด พองานล่าช้า ไม่ได้ตามเป้าหมายก็อ้างว่าพนักงานใช้สิทธิตามกฎหมาย…โยนว่าHR ไม่ช่วย ไม่ดูแล ปัญหาเหล่านี้จะลดลง […]

“เทคนิคการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร แบบ Proactive ยุค New Normal “

“เทคนิคการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร แบบ Proactive ยุค New Normal “ 1.การสรรหาทรัพยากรให้ถูกทาง ถูกคน แบบ Proactive 2. บทบาทของงานสรรหาคนและคัดเลือกบุคลากร ยุค New Normal 3. แหล่งข้อมูลช่องทางการสรรหาและวิธีการสรรหาบุคลากร แนวใหม่ 4. การวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย และการดำเนินงานขององค์กร 5. กระบวนการ รูปแบบ และขั้นตอนการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน 6. […]