Entries by webadm

สร้างเงินให้เติบโตจากกองทุนต่างประเทศ30 ก.ย. 2563

สร้างเงินให้เติบโตจากกองทุนต่างประเทศ รายละเอียด ท่ามกลางความไม่แน่นอน เช่นในภาวะโควิดนี้ ท่านเคยมีคำถามเหล่านี้ไหม -จะหารายได้อย่างไรเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจเพียงพอ และพยุงกิจการได้? -ภาวะการลงทุนแบบนี้ จะหาแหล่งลงทุนที่ไหนที่ไม่ขาดทุน และเงินต้นไม่สูญ? -มีวิธีไหนบ้าง ที่ให้ดอกเบี้ยมากกว่าเงินฝากโดยที่มีความเสี่ยงต่ำ -ถูกเลิกจ้าง หรือลดเงินเดือน จะหารายได้เพิ่มอย่างไรดี? -ทำอย่างไรเพื่อไม่ให้ถูกหลอก หรือถูกชักชวนลงทุนที่ผิดกฏหมาย? ในงานสัมมนานี้จะเปิดเผยที่มา และกลยุทธ์การลงทุนของ Investment Bank ที่สามารถชนะตลาดในท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้ สิ่งที่ท่านได้รับจากสัมมนานี้ -วิธีการตรวจสอบ และวิเคราะห์การลงทุนว่ามีความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นแชร์ลูกโซ่ -แหล่งการลงทุนต่างประเทศ ที่สามารถสร้างรายได้จากการลงทุนให้เติบโตเป็น 2 เท่าในการลงทุนระยะสั้น -กลยุทธ์การทำกำไรอย่างยั่งยืน โดยเงินต้นยังปลอดภัย -การวางแผนเกษียณอายุ หรือการสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการพยุงกิจการผ่านการจัดพอร์ตการลงทุน วันที่อบรม : 30/09/2020 ราคา : Empty การติดต่อ : คุณเจมส์ Alpha Wealth 0962259415 Email : sp.groupthai@gmail.com

เปิดรับสมัคร การสื่อสารอีเมลล์อย่างมืออาชีพ (Smart E-mail Writing Communication)30 ก.ย. 2563

เปิดรับสมัคร การสื่อสารอีเมลล์อย่างมืออาชีพ (Smart E-mail Writing Communication) การสื่อสารอีเมล์อย่างมืออาชีพ (Smart E-mail Writing Communication)      อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ หลักการและเหตุผล  โลกแห่งธุรกิจล้วนต้องดำเนินการภายใต้กระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศในงานบริการแก่ลูกค้า   การสื่อสารอีเมล์เป็นเครื่องมือทรงอิทธิพลมากที่สุดเครื่องมือหนึ่งขององค์กรในการสื่อสารงานบริการที่ดีให้กับธุรกิจ   การใส่ใจและจริงจังในกลไกการสื่อสารเพื่องานบริการผ่านทางอีเมล์จึงเป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้แม้แต่น้อย การสื่อสารสู่ลูกค้านั้น ผู้ให้บริการต้องผนวกทั้งพลังแห่งจิตบริการ พลังความคิดความเข้าใจ เพื่อแปรและถ่ายทอดเป็นพลังแห่งการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ได้รับการขจัดปัญหาให้หมดไป และได้รับพลังแห่งความประทับใจ ความอบอุ่นใจที่ผู้ให้บริการต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการเขียนสื่อสารสู่ลูกค้า วัตถุประสงค์ ·     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกลไกการสื่อสารผ่านอีเมล์เพื่องานบริการ ·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารเนื้อหาได้อย่างเข้าใจ มีลำดับเรื่องราวอย่างเหมาะสม ·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและฝึกฝนการใช้ถ้อยคำโทนภาษาในการสื่อสาร ·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการเขียนอีเมล์ให้ได้ทั้งเนื้อหาและความรู้สึกที่สร้างสรรค์ หัวข้อการบรรยาย ความสำคัญของการใช้ฟังก์ชั่นการส่ง E-mail ซึ่งมีผลต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้าใจในการสื่อสาร E-mail   ลักษณะภาพรวมที่ดีของการสื่อสาร E-mail   หลักการและขั้นตอนการสื่อสาร E-mail   […]

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ25 ก.ย. 2563

การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพ  อ.ณรงค์ ตู้ทอง การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริง      หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์กรของท่านเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ ซึ่งจะทำภาพลักษณ์ของดีขึ้นและเป็นการลดต้นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค้า หัวข้ออบรม การบริหารคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า  – การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า  – การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ  – การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ  – การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง  – ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า  – บทบาทและความสำคัญของการจัดการคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน (INDUSTRY 4.0 )  – ทำไมต้องมีสินค้าคงคลัง ? และความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง  – บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่  – ดัชนีชี้การวัดประสิทธิภาพ (KPIS) ในการจัดการสินค้าคงคลัง  – […]

ปิดเทอม 2020 นี้ มาเรียนคอมพิวเตอร์ สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น @CLEVERKIDS กันนะคะ17 พ.ย. 2563

ปิดเทอม 2020 นี้ มาเรียนคอมพิวเตอร์ สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น @CLEVERKIDS กันนะคะ รายละเอียด เปิดรับสมัคร หลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอมระยะสั้นๆ เดือนพฤศจิกายน 2563 – วันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2563 – วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ขอชวนน้องๆวัย7-14 ปี ที่สนใจด้านคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมช่วงปิดเทอมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ด้วยหลักสูตรที่สนุกสนานในการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ 1. หลักสูตรออกแบบตัวการ์ตูนน่ารัก 2. หลักสูตรสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ราคา 2,700 บาท/หลักสูตร (10 ชั่วโมง) โทร : 02-674-0957, 097-984-4895 สอบถามได้ที่: facebook.com/Cleverkidsthailand Website : http://www.cleverkids.in.th PromptPay : 0979844895 จองห้องเรียนได้ที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2IUOI5Cj9CdGnuyo_7FODyeXO4AZFYenhvWxivAVmwYAiJQ/viewform?usp=sf_link วันที่อบรม : […]

e-Withholding Tax หัก ณ ที่จ่าย 2 % ทุกกรณีใช่หรือไม่?25 ก.ย. 2563

e-Withholding Tax หัก ณ ที่จ่าย 2 % ทุกกรณีใช่หรือไม่? รายละเอียด 25 กันยายนนี้ เตรียมพบกับ Dharmniti Facebook LIVE มาพูดคุยในประเด็นที่หลายท่านสงสัยว่า “1 ตุลาคม 2563 e-Withholding Tax หัก ณ ที่จ่าย 2 % ทุกกรณีใช่หรือไม่?” กับการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต่อกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียน ฟรี!!! คลิก https://bit.ly/2FOIAEY วันที่อบรม : 25/09/2020 ราคา: 0 การติดต่อ : 025550717 Email : chanchaia@dharmniti.co.th

Business Matching “โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไต้หวันสู่นานาชาติ” สินค้า HoReCa08 ต.ค. 2563

Business Matching “โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไต้หวันสู่นานาชาติ” สินค้า HoReCa รายละเอียด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมนาจับคู่ธุรกิจ Business Matching “โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไต้หวันสู่นานาชาติ” สินค้า HoReCa (สินค้าโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอัจฉริยะ) จากไต้หวัน  วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00-16:50 น.  สถานที่: โรงแรม สินธร มิดทาวน์ กรุงเทพฯ (Sindhorn Midtown Hotel Bangkok)  ลงทะเบียน https://vtgs.in/wowhoreca20 หมายเหตุ: – เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ – บริษัทจากไต้หวันจะเข้าร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้ – มีล่ามสำหรับแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือในการเจรจาธุรกิจ – บริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน ต้องทำการลงทะเบียน (จำกัดบริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น) – เมื่อผู้เข้าร่วมงานได้ทำการลงทะเบียนแล้ว […]

Business Matching “โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไต้หวันสู่นานาชาติ” สินค้า อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว, รองเท้า, ผลิตภัณฑ์งานฝีมือสร้างสรรค์29 ก.ย. 2563

Business Matching “โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไต้หวันสู่นานาชาติ” สินค้า อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว, รองเท้า, ผลิตภัณฑ์งานฝีมือสร้างสรรค์ รายละเอียด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจ Business Matching “โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไต้หวันสู่นานาชาติ” สินค้า อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว, รองเท้า, ผลิตภัณฑ์งานฝีมือสร้างสรรค์  วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 9:00-16:00 น.  สถานที่: โรงแรมโมเดน่า บาย เฟร์เซอร์ กรุงเทพฯ (Modena by Fraser Bangkok)  ลงทะเบียน https://vtgs.in/wowcfs20 หมายเหตุ: – เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ – บริษัทจากไต้หวันจะเข้าร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้ – มีล่ามสำหรับแปลภาษาเพื่อช่วยเหลือในการเจรจาธุรกิจ – บริษัทฯ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมงาน ต้องทำการลงทะเบียน (จำกัดบริษัทละ 2 ท่านเท่านั้น) – […]

ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0”17 ก.ย. 2563

ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” ศักยภาพความเป็นเลิศ “เลขานุการบริหาร 4.0” ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ปัจจุบันตำแหน่งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0”  ไม่ว่าจะประจำสายงานธุรการ สายงานทรัพยากรบุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้านการขาย สายงานจัดซื้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้างองค์กร มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุค 4.0 ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ บทบาท และศักยภาพ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไป บทบาทของท่านควรจะมุ่งสู่การให้ความสนับสนุนต่อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม ผู้บริหารในปัจจุบันไม่ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่านั้น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ต้องสามารถทำงานด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่องานบริหารได้ ตลอดจนมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนที่จะส่งผ่านถึงผู้บริหารระดับสูงขึ้นไป ในยุคปัจจุบัน นักบริหารจัดการต้องแสดงบทบาทเป็น “มือขวา” ตัวจริงของผู้บริหาร ที่เข้าใจวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรอย่างถ่องแท้ สามารถผลักดันงานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย ผ่านกระบวนการ เครื่องมือและกำลังคนที่เกี่ยวข้องแทนผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่เป็นผู้เสริมสร้างภาพลักษณ์ และปกปักรักษาชื่อเสียงขององค์กรเคียงข้างผู้บริหารได้อย่างภาคภูมิใจ เพื่อการค้นหาศักยภาพของตนเอง แก้ไขข้อบกพร่องและนำจุดเด่นที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านจำเป็นต้องมีความรู้ และ ทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ครบเครื่อง เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เต็มร้อย หัวข้อการอบรม […]

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก 21 ก.ย. 2563

ยืนยัน ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า นำเข้า+ส่งออก หลักสูตร ครบเครื่องเรื่องควรรู้ก่อนส่งมอบสินค้า และนำเข้า+ส่งออก ถึงเงื่อนไขของการชำระเงิน   การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุน (บรรยายโดย อ.วัชระ  ปิยะพงษ์) ครบเครื่องเรื่อง การ “นำเข้า-ส่งออก” ทั้งระบบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก การไหลของวงจรการนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญ กระบวนการนำเข้า กระบวนการส่งออก การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขาย หรือ ORDER ในการนำเข้า-ส่งออก ขั้นตอนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT) เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT) เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย           1.1 เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย    1.2 ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ    1.3 เสนอขาย การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย           2.1 […]

Business Matching | Taiwan – Thailand Industrial Collaboration Summit (TTICOS) 202024 ก.ย. 2563

Business Matching | Taiwan – Thailand Industrial Collaboration Summit (TTICOS) 2020 รายละเอียด  วันนี้เรามีงานสัมมนาดี ๆ มาประชาสัมพันธ์กันจ้า  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมนาจับคู่ธุรกิจ Business Matching สินค้า IT Solution จากไต้หวัน  “Taiwan – Thailand Industrial Collaboration Summit (TTICOS) 2020”  วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 9:00-15:00 น.  สถานที่: ห้องสาทร ชั้น 12 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ (Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok)  ลงทะเบียน https://vtgs.in/tticos20 หมายเหตุ: เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ บริษัทจากไต้หวันจะเข้าร่วมงานผ่านช่องทางออนไลน์ […]