การวิเคราะห์ข้อมูลในการทำงาน และข้อมูลบุคลากร HR ด้วย Data Analytics ยุค Digital และการจัดทำรายงานของหน่วยงาน แบบ Visualization

เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัยเชิงสร้างสรรค์ (มีหลายรอบโปรดสอบถาม)

money management

money management รายละเอียด -ทำไมต้องวางแผนการเงิน -จะวางแผนการเงินต้องรู้อะไรบ้าง -เทคนิคการเขียนงบการเงินส่วนบุคคลอย่างง่าย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ หุ้น,กองทุนรวมและประกัน สถานที่อบรม   สตาร์บัค สามย่านมิตรทาวน์ ราคา 500 บาท วันที่อบรม 06/18/2024 การติดต่อ คุณแคท 0610151168,0814916835 Email jeamlluelun@gmail.com

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (13 มิถุนายน 2567)

หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ (28 มิถุนายน 2567)

เส้นทางสู่อาชีพที่ปรึกษาการเงิน

เส้นทางสู่อาชีพที่ปรึกษาการเงิน รายละเอียด -อาชีพที่ปรึกษาการเงินทำอะไรบ้าง -โอกาสและอุปสรรคของงานนี้/ฝึกเป็นอาชีพสำรองหรือทำเป็นอาชีพเสริมได้มั้ย -แผนการเงินต้องเริ่มยังงัย(work shop วางแผนการเงินเบื้องต้นสำหรับตัวเราเอง -ความรู้พื้นฐานเครื่องมือทางการเงินสำคัญ หุ้น กองทุนรวม ประกัน -ใครเหมาะกับอาชีพนี้ -สัมมนาจบ ไม่มีข้อผูกมัด ว่าต้องสมัครเป็นที่ปรึกษาการเงินกับเรา สถานที่อบรม  แมคโดนัลด์ กลาสเฮ้าส์รัชดา 17(ไดร้ฟทรู) ราคา 300 วันที่อบรม 06/15/2024 การติดต่อ คุณแคท 0610151168,0814916835 Email jeamlluelun@gmail.com

การบริหารจัดการตามนโยบายสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจ และบริษัทมหาชน

การบริหารจัดการตามนโยบายสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจ และบริษัทมหาชน รายละเอียด หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม การตระหนักเรื่องนี้และวาวนโยบายสิทธิมนุษชนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการนำไปสู่องค์กรแบบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งเป็นหลักการการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ดังนี้: 1. การเพิ่มมูลค่าสำหรับองค์กร: เหตุผล: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยเพิ่มมูลค่าของธุรกิจโดยช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือจากลูกค้า นักลงทุน และสังคมทั้งโลก หลักการ: การทำงานในทิศทาง ESG ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนและสังคมที่แพร่หลาย 2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง: เหตุผล: การทำงานในทิศทาง […]

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization มีหลายรอบ

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization มีหลายรอบ 📌 เรียนรู้การใช้งาน Data Visualization ในงานทรัพยากรบุคคล ชึ่งจะช่วย ในการวิเคราะห์ จัดการข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับพนักงาน เพื่อนำเสนอรายงาน ต่อผู้บริหาร ให้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อน ให้ง่ายขึ้น ในรูปแบบ Dashboard ผ่านโปรแกรมฟรี power bi —————————————————————————————————————————————– 🔰เวลาที่บรรยาย […]

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า (14 มิถุนายน 2567)

เจาะลึก…จัดเต็ม 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริง ภาคปฏิบัติจริง (มีหลายรอบสอบถาม)

เจาะลึก…จัดเต็ม 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริง ภาคปฏิบัติจริง (มีหลายรอบสอบถาม) รายละเอียด เพราะกฎหมายแรงงานคุ้มครองแต่ลูกจ้างนายจ้างไม่มีคนช่วย ไม่มีคนคุ้มครอง มาเรียนหลักสูตรนี้เลย.. ————————————————————————————————————————- เจาะลึก…จัดเต็ม30 ประเด็นสำคัญของกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริงภาคปฏิบัติจริง ————————————————————————————————————————— หัวข้อการบรรยายหลัก —————————————————————————————————————————– หมวดที่ 1 การจ้างงาน 1.จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ? 2.วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกกฎหมายต้องบอก […]