หลักสูตรยอดนิยม

Partner

ตารางอบรมล่าสุด

หลักสูตร นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

July 26 @ 08:00 - 17:00โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS)

July 29 - July 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

July 29Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน

July 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

July 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

July 30Online Zoom

หลักสูตร การเขียน Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

July 30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ