หลักสูตรยอดนิยม

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

Partner

ตารางอบรมล่าสุด

หลักสูตร การชำระเงินเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

May 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ®2020

May 23โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

May 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions

May 23 - May 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและประสานงานอย่างชาญฉลาดด้วย DISC (Smart Communication and Coordination with DISC)

May 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

May 23โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน  (Key Performance Indicator Setting Workshop)

May 23โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ