หลักสูตรวิชาชีพ ภาษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

Upcoming Training

หลักสูตร เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ

October 22

หลักสูตร การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

October 24

การวางแผนและดำเนินงานสรรหาเชิงรุกอย่างได้ผล

October 25

พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development) เน้นหัวหน้างานในสายการผลิต

October 27

หลักสูตร ศิลปะการเขียนและการตอบคำถาม ในสื่อออ

October 29

หลักสูตร Customer Focus on Sales & Service

October 29

International Material Data System : Basic IMDS

October 30 - October 31

หลักสูตร ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และเสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้า

October 30

Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

October 30

หลักสูตรอบรม คนทำงานยุคใหม่ รู้ไว้เรื่องการเงิน (Finance for Non-Finance Executives)

November 26

ADVANCED BAKERY COURSE

December 22