ตารางอบรม รายปี 2566

Loading Events

« All Events

เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ

June 14 @ 09:00 - 16:00

- 3395฿

เทคนิคการสอนงาน สั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานที่ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ

รายละเอียด

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงานที่ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี

วัตถุประสงค์
o เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสทบทวนความรู้และประสบการณ์ทำงานจากที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่อง“การสั่งงาน มอบหมายงานและติดตามงาน” โดยมุ่งหวังให้เกิดทักษะความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
o เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบจุดอ่อนของตนเองที่เคยพลั้งเผลอหรือข้อปฏิบัติบางประการที่เคยผิดพลาดในเรื่องนี้จะได้ตั้งเป็นข้อแก้ไข/ข้อระวังเพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป
o เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาตนเองในเรื่องการบังคับบัญชาและควบคุมงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถสอนงาน/สั่งงาน/มอบหมายงาน/ติดตามผล แก่บุคคลในหน่วยงานไปอย่างสัมฤทธิ์ผล
o เพื่อให้ความสัมพันธ์ในการทำงานและการประสานงานร่วมกันระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยที่ต่างฝ่ายมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในเรื่องนี้

ข้อหัวการอบรม
o บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
o หัวหน้างาน ๔ ประเภท : ลูกน้อง ๔ ประเภท
o ธรรมชาติของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ : ความแตกต่างระหว่างบุคคล
o หลักการ และแนวคิดของการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
o ทักษะการสั่งงาน สอนงาน มอบหมาย และติดตามงาน
o ปัญหาที่หัวหน้าที่ต้องประสบพบเจอในการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
o การพัฒนาบทบาทหัวหน้าในการวางแผนและตั้งเป้าหมายการสั่งงาน สอนงาน มอบหมาย ติดตามงาน
o สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติสำหรับการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
o การใช้เทคนิคการสื่อสารที่ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจ
o การใช้แรงจูงใจเพื่อผลสำเร็จของการสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน
o การประเมินผลจากการสั่งงาน สอนงาน มอบหมาย และติดตามงานไปแล้วระยะหนึ่ง
o การควบคุมอารมณ์ของหัวหน้าขณะสั่งงาน สอนงาน มอบหมายและติดตามงาน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือผู้สนใจทั่วไป
วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop / ฝึกปฏิบัติ
วัน/เวลา/สถานที่
• วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.
สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี
ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)ท่านละ 3,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท จ่ายสุทธิ 3,395 บาท
โปรโมชั่น มา 2 ท่าน ชำระเพียง 6,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 180 บาท จ่ายสุทธิ 5,820 บาท
(อัตรานี้ รวมเอกสาร อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ)

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0899272797 หรือโทรศัพท์ 089-927-2797
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. ให้ผู้เข้าอบรมนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) มาให้สถาบันในวันอบรม และรับใบเสร็จรับเงินกลับไปวิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมฯ อมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ราคา

3395

วันที่อบรม

06/14/2023

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

Details

Date:
June 14
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
3395฿
Event Categories:
,

Venue

สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมฯ อมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email:
sanuphan.b@gmail.com

Details

Date:
June 14
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
3395฿
Event Categories:
,

Venue

สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมฯ อมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email:
sanuphan.b@gmail.com
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร