ตารางอบรม รายปี 2567

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย มีหลายรอบ

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

เพิ่มมูลค่า HR ในยุค DIGITAL 4.0 ในหลักสูตร DIGITAL HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR ANALYTICS และการจัดทำรายงาน HR แบบ VISUALIZATION

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๗) RUNSKILL SCHOOL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ