การมอบหมายและติดตามงานอย่างทรงประสิทธิผล (Effective Delegations)(อบรมวันที่ 03 พ.ค. 62)

การมอบหมายและติดตามงานอย่างทรงประสิทธิผล (Effective Delegations)

การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น จำเป็นต้องหมั่นทบทวนหลักการบริหารจัดการและพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และอาศัยการวางแผนปฏิบัติงานที่ดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาระดับกลางถึงระดับต้นที่จะต้องนำเอาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับต้องมีความสามารถในการมอบหมายและติดตามงาน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อเรียนรู้ :
>>บทบาทของหัวหน้างานในการมอบหมายงาน
>>คุณค่าของการมอบหมายและติดตามผลงาน
>>งานอะไรบ้างที่ควรและไม่ควรมอบหมาย
>>แนวทางการมอบหมายงานตามสไตล์การทำงานของลูกน้อง 4 แบบตาม DISC และช่วงวัย
>>การสื่อสาร (พูดและฟัง) สำหรับการมอบหมายงานที่ได้ผลที่หัวหน้าต้องรู้ให้ได้
>>เทคนิคการควบคุมและติดตามงาน
>>การกระตุ้นให้ลูกน้อง/ลูกทีมทำงานที่มอบหมาย
>>การจัดการปัญหาพฤติกรรมลูกน้อง
>>ประเด็นและความผิดพลาดที่มักพบและข้อควรระวัง
—————————————————————–
วิธีการเรียนรู้ : • บรรยายอย่างย่อและซักถาม
• อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
• กิจกรรมเสริมมุมมอง
• บทบาทสมมติพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าของธุรกิจขนาด SME – ผู้จัดการทุกสายงาน – หัวหน้างานทุกสายงาน – ผู้สนใจทั่วไป
—————————————————————–

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

—————————————————————–
ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

***สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ(อบรมวันที่ 29 เม.ย. 62)

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

วันและสถานที่จัด : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.) โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้การขายเกิดขึ้นทางโทรศัพท์ได้ไม่ยากนัก และที่สำคัญการขายทางโทรศัพท์ยังต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมากเพราะการขายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงสายเดียว แต่เกิดขึ้นได้จากสายสัมพันธ์ ดังนั้น การขายทางโทรศัพท์จึงเป็นเครื่องมือปราบเซียนการขายมานักต่อนัก เพื่อพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง

รายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ :
PART 1 : การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขาย
O ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย “ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด”
O เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน
O ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SHOP)

PART 2: เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลูกค้า
O กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย)
O เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล
O เทคนิคการนำเสนอคุณค่าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง (WORK SHOP)

PART 3: วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM
O การขจัดข้อข้องใจเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นแบบจับประเด็นรู้ใจ
O เทคนิคการเจรจาและปิดการขายอย่างเซียน
O ทดสอบการใช้เทคนิคและกระบวนการขาย (WORK SHOP)

PART 4: ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย)
O เทคนิคการใช้สร้างประสบการณ์ที่ดีสู่การสร้างความผูกพัน
O เทคนิคสร้างกลยุทธ์เชิงติดตามอย่างไรให้เห็นผล (WORK SHOP)
สรุป และถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปราย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการฝ่ายขาย
– หัวหน้างานขาย
– พนักงานขายทางโทรศัพท์

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

04/29/2019

ราคา

3900

เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า (Sales Increasing By Customer Insight)(อบรมวันที่ 09 เม.ย. 62)

เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า (Sales Increasing By Customer Insight)

การแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ มีความรุนแรงมากขึ้น การขายด้วยวิธีการเดิมๆ ที่เรียกว่า Sales Force Oriented อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะทุกวันนี้ นอกจากคู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้ว ลูกค้าก็มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเช่นกัน มีความรู้มากขึ้น เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น
ดังนั้น แนวทางในการขายจึงต้องให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของลูกค้ามากขึ้น โดยมุ่งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมหรือ Lifestyle ของลูกค้าอย่างเข้าใจ ก่อนที่จะนำเสนอขายสินค้า ซึ่งเราเรียกว่าการขายที่มุ่งเน้นลูกค้า Customer Oriented ซึ่งนักจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของคน จนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าแต่ละประเภทให้นักขายเปิดการขายได้เหมาะสมเจาะจงตรงกับประเภทของลูกค้า ยังผลให้บรรยากาศการขายราบรื่นและลงเอยสู่การปิดการขายได้อย่างลงตัวนั่นเอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)
– มีหลักการในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เพื่อการนำเสนอขายและให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
– ประเมินบุคลิกภาพลูกค้าได้ใกล้เคียงกับตัวตนของเขาในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นดีต่อการขายและการบริการที่ตรงกับนิสัยลูกค้า

หัวข้อเรียนรู้ : 
• การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสู่การขายที่เหนือชั้น
– เหตุผลและข้อได้เปรียบจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
– วิธีวิเคราะห์และทำความคุ้นเคยกับลูกค้าภายใน 10 นาทีแรกของการสนทนา

• 4C : ทฤษฎีวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 4 ประเภท เพื่อเพิ่มยอดขายชนะใจลูกค้าและปิดการขายเหนือคู่แข่ง
Cadetor >> ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพเชื่อมั่นตนเองสูง ชี้นำ ชอบเรื่องท้าทายและการเปลี่ยนแปลง ใจร้อน กล้าตัดสินใจฉับพลันทันที
Cafe stylist >> ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพชอบการเข้าสังคม มีวิถีชีวิตสนุกสนาน ท่าทีตื่นตัว กระตือรืนร้น มองโลกในแง่ดี และอารมณ์ดี มักเชื่อคนง่าย ร่วมมือ และเห็นอกเห็นใจคน
Calm manner >> ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพที่มีลักษณะนิ่งสงบ ชอบพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ไม่ค่อยแสดงท่าที เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น ระมัดระวัง
Conceptualist >> ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพมั่นคง มีหลักการ ต้องการข้อมูลรายละเอียดมากมีการวางแผน มีเป้าประสงค์ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

• 3V. : หลักการวิเคราะห์เพื่อแยกแยะพฤติกรรมลูกค้า 4 ประเภท
Visual ภาษากาย ท่าทาง การใช้มือ การนั่ง การยืน และแสดงออกทางสีหน้า
Verbal การพูด ลักษณะวิธีการสื่อสาร เช่น ช่างพูด ถามคำตอบคำ นิ่งรับฟังมากกว่าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
Vocal น้ำเสียง ลักษณะการใช้ระดับดังค่อยของเสียง ความเร็วช้าของการพูด

• สิ่งที่ต้องทำและอย่าทำในการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท
– วิธีการที่จะเข้ากันได้ดีกับลูกค้าแต่ละประเภท (ข้อควรทำ)
– วิธีการที่ทำให้ขัดกันและขายไม่ได้กับลูกค้าแต่ละประเภท (ข้อควรระวัง)
– ปัจจัยส่งเสริมให้ขายได้ (Promotion Factors)
– ปัจจัยบั่นทอนให้ขายไม่ได้ (Demotion Factors)

• เทคนิคการฟังให้ออกว่าลูกค้าต้องการบอกอะไร เพื่อการขายที่โดนใจ
– Message of Fact คืออะไร
– Message of Feeling คืออะไร
– Message of Opinion จะตอบสนองอย่างไร

• P-Q-R-S Techniques : เทคนิคการนำเสนอสารกับลูกค้าเพื่อควบคุมทิศทางการขาย
– P : เทคนิคการถอดความ เพื่อจับสัญญาณการซื้อของลูกค้าให้ได้
– Q : เทคนิคการถาม เพื่อควบคุมและล้วงสึกในความต้องการของลูกค้า
– R : เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก เพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้า
– S : เทคนิคการสรุปประเด็น เพื่อการปิดการขายสู่ผลลัพธ์ที่พอใจทั้งสองฝ่าย

• 8 ยุทธวิธีจัดการข้อโต้แย้งที่ได้ผลเลิศ
1. Yes but
2. Why why why
3. Boomerang
4. Enclose
5. Comparison
6. Substitution
7. Cherry picker
8. Feel-Felt-Found

• 8 ยุทธวิธีปิดการขายที่ได้ผลเลิศ
1. Sign up
2. Balanced sheet
3. Two choices
4. Good chance
5. Referral
6. Next step
7. Trap
8. Dead line

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีศึกษา พร้อมคำแนะนำ
– ฝึกปฏิบัติและแสดงบทบาทสมมติ

ใครควรเข้า (Who Should Attend) :
– ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ
– ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมขาย
– พนักงานขายที่สนใจเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านนี้

วิทยากร : อ.พรเทพ ฉันทนาวี
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Win-Win Strategic Marketing Planning, Integrated Tecsult-HRD Institute
ประกาศนียบัตรวิทยากรรับรอง หลักสูตร Service Plus Facilitator (การบริการที่มีคุณค่า), DDI Institute
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Counselor Person (การขายแบบที่ปรึกษา) สถาบัน Siam Wilson Learning
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Effective Business Presentations Workshop, สถาบัน P&P Consultants
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาดและการบริการที่ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในหลักสูตรได้แก่
เทคนิคการขาย / เทคนิคการบริหารงานขาย
เทคนิคการเจรจาต่อรองในการขาย / การวางแผนการตลาด / การวิเคราะห์ตลาด
เทคนิคการขายอย่างนักขายที่ปรึกษา/ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นต้น

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

04/09/2019

ราคา

3900

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO(อบรมวันที่ 22 ก.ค. 62)

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO”

รุ่นที่ 3 : วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.) – สถานที่โรงแรมจัสมินซิตี้ – ถ.สุขุมวิท 23

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่จะต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลา ใครทำงานรวดเร็วกว่าก็ย่อมจะมีโอกาสมากกว่า องค์กรญี่ปุ่นเองจึงมีเทคนิคในการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว รอบคอบ โดยที่ยังคงมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมการทำงานตามระบบของสายงานอย่างครบถ้วนอยู่ นั่นคือ เทคนิคการสื่อสาร การประสานงานการรายงาน และการปรึกษา แบบ HORENSO

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้…
+ ทราบความจำเป็นในการสื่อสาร การประสานงาน การรายงาน และการปรึกษา ในกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
+ ทราบแนวทางและวิธีการปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม
+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมท่านอื่น

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline :
+ ปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน

+ วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น

+ ความสำคัญและแนวคิด HORENSO หลักการทำงานแบบญี่ปุ่น

+ 3 เสาหลัก HORENSO

> Houkuoku การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

> Renraku การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

> Soudun การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน

+ หัวใจสำคัญของ HORENSO
> ตามสายบังคับบัญชา > ตรงไปตรงมา
> ตามข้อเท็จจริง > รวดเร็ว
> ครอบคลุม ทั่วถึง > ราบรื่น
> ต่อเนื่อง > ให้เกียรติ
> เป็นมิตร

+ การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

+ ถาม-ตอบ เพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

————————————————

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงานทุกฝ่าย ทุกตำแหน่ง ภายในองค์กร

………………………………………………………………………………..

วิทยากร : อาจารย์ สานุพันธ์ ใบศรี
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ :
>> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรืออีเมล์ที่ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

05/22/2019

ราคา

3600

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(อบรมวันที่ 11 พ.ค. 62)

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้ หลักสูตรการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity)อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
• เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
• เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อเรียนรู้ (Course Outline) : วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. เริ่มเนื้้อหาการเรียนรู้

+ ทบทวนแนวคิดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

+ องค์ประกอบของการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

+ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการบริหารงานประจำวัน

+ บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง

+ แนวคิดและคุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดีในการบริหารงาน

+ เทคนิคการพัฒนาตนเองและทีม สำหรับหัวหน้างาน

+ เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน

+ เทคนิคการควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย

+ เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

+ เทคนิคการแก้ไขปัญหา(Problem Solving) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) ในงานรวมถึงการสร้างจิตสำนึกในด้านคุณภาพในเชิง PCD
+ เทคนิคการสรุปผลงานและการนำเสนอประจำวัน

Workshop : กรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม

+ สรุปการเรียนรู้และถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย :
พนักงานระดับหัวหน้างาน Line, Leader หรือพนักงานในไลน์การผลิตที่ได้รับมอบหมาย และผู้ที่สนใจ

วิทยากร :
อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์
– ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Master’s Degree of Industrial Engineering (M.IE.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University
– ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) Bachelor’s degree of Industrial Technology in Production Technology สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok
ประสบการณ์ทำงานตรงในตำแหน่ง Plant Manager

=== จัดอบรมในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. สถานที่จัสมินซิตี้ – ถ.สุขุมวิท 23 ===

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)
Special Discount.!!! มา 3++ ท่านขึ้นไป รับส่วนลดท่านละ 200.-บาท

หมายเหตุ :
1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ

สำรองที่นั่งได้ที่ :
ส่งแบบฟอร์มตอบรับมาที่ ptccontactt@gmail.com (ท่านจะได้รับใบ Invoice ภายใน 1-2วัน นับตั้งแต่ส่งใบตอบรับ)
หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
>> คุณสุธาสินี (อ้น) / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี ptccontact
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

05/11/2019

ราคา

3600

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ “ใช่” (Hiring for the Right Attitude & Behavior)(อบรมวันที่ 24/04/2019)

เทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) อย่างได้ประสิทธิผล (อบรมวันที่ 30/04/2019)

Action Planning & Work Prioritizing (เทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานและการจัดลำดับความสำคัญของงาน) (อบรมวันที่ 03/04/2019)

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer) อบรมวันที่ 19 มี.ค. 62

การปรับระบบ HR ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO (Adjusting HR System align to ISO) อบรมวันที่ 5 มี.ค. 62