,

การมอบหมายและติดตามงานอย่างทรงประสิทธิผล (Effective Delegations)(อบรมวันที่ 03 พ.ค. 62)

การมอบหมายและติดตามงานอย่างทรงประสิทธิผล (Effective Delegations) การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น…
,

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ(อบรมวันที่ 29 เม.ย. 62)

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ วันและสถานที่จัด : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน…
,

เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า (Sales Increasing By Customer Insight)(อบรมวันที่ 09 เม.ย. 62)

เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า (Sales Increasing By Customer Insight) การแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้…
,

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO(อบรมวันที่ 22 ก.ค. 62)

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO" รุ่นที่…
,

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(อบรมวันที่ 11 พ.ค. 62)

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน…