หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ(อบรมวันที่ 2 ก.ค. 62)

หลักสูตรอบรม เทคนิคการสร้างระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อสร้างการบริการที่ประทับใจ หลักการและเหตุผลในโลกแห่งธุรกิจ…

เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน(อบรมวันที่ 2 ก.ค. 62)

เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน หลักสูตร เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน…

เทคนิคการบริหารเวลา(อบรมวันที่ 1 ก.ค. 62)

เทคนิคการบริหารเวลา หลักการและเหตุผล          คนทั่วไป จะมีงานมากเกินไปแต่มีเวลาน้อยเกินไป…

การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel)(อบรมวันที่ 19 ก.ค. 62)

การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อผู้บริหาร (พร้อมสูตร Excel) ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กร…

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร(อบรมวันที่ 30 พ.ย. 62)

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร       การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร     หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ…

หลักสูตร "ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้"(อบรมวันที่ 29 มิ.ย. 62)

หลักสูตร "ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้" 👉 ศูนย์ฝึกอบรม โครงการปรับโครงสร้างหนี้ บจ.กฎหมายสติและวิชิต 👉…

1​ วันรู้ครบจบทุกขั้นตอนการประเมินผลวาน(อบรมวันที่ 30 มิ.ย. 62)

1​ วันรู้ครบจบทุกขั้นตอนการประเมินผลวาน 🎗รุ่น 2 🎗 1 วัน รู้ครบ จบทุกขั้นตอนการประเมินผลงาน รับไฟล์แบบประเมิน…

หลักสูตร บริหารลูกหนี้การค้าด้วยกฎหมาย(อบรมวันที่ 25 ก.ค. 62)

หลักสูตร บริหารลูกหนี้การค้าด้วยกฎหมาย 👉 บจ.กฎหมายสติและวิชิต เปิดอบรมหลักสูตร “บริหารลูกหนี้การค้า…

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop)(อบรมวันที่ 26 ก.ค. 62)

การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Workshop) เป็นที่ทราบกันดีว่าการนำเสนอ เป็นเรื่องที่สำคัญในการทำงาน…

การบริหารโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ(อบรมวันที่ 22 มิ.ย. 62)

การบริหารโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจ ความสำคัญ        “โลจิสติกส์” (Logistics) เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง…