หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (28/2/62)

Psychology for Management & Motivating Techniques จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจทีมงาน (28 ก.พ. 62) คุณเชื่อไหม ? การบริหารคนนั้นอยากยิ่งกว่าบริหารงาน…

ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (27/2/62)

Excellent Supervisory Skill ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน (27 ม.ค. 62) เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆ…

การบริหารงานแบบคล่องตัว

Agile Management การบริหารงานแบบคล่องตัว (22 ก.พ. 62) เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกำหนด…

ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ

Logical & Systems Thinking ทักษะความคิดเชิงเหตุผลและการคิดเชิงระบบ (8 ก.พ. 61) ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้บริหาร…

เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

Cost Reduction Techniques and Work Improvement เทคนิคการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน(7 ก.พ. 62) เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรต่างๆหันมาใส่ใจกับการลดต้นทุนในองค์กรมากยิ่งขึ้น…

ทักษะและศิลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด …

เทคนิคการสอนและแนะนำ teach-train-coach-suggest

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้เทคนิคภาคปฏิบัติ ในการวิเคราะห์…