หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

,

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (Phone Skill Negotiations of Debt Collection) (อบรมวันที่ 29/03/2019)

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (Phone Skill Negotiations of Debt Collection) วันที่ 29 มีนาคม…
หลักสูตร การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม
เลขานุการผู้บริหาร 99