เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ‼️‼️ และการใช้ E-Witholding Tax ในการจ่ายเงินเดือน

แนวทางต่อต้านคอร์รัปชัน ในองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักสูตร PDPA เข้าใจง่ายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

หลักสูตร PDPA เข้าใจง่ายสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รายละเอียด 🔰🔰วัตถุประสงค์ ——————————————————————————————————————————- ✅เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้ถึงปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ✅เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ✅เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามความต้องการของกฎหมายได้อย่างสอดคล้อง ————————————————————————– 🔰เวลาที่บรรยาย 2 ชั่วโมง ————————————————————————– ✅เนื้อหาการบรรยาย 🔰คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล 🔰ความจำเป็น และ ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 👉หน้าที่และบทบาทของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 🔰หลักการของ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 👉การบังคับใช้ […]

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization รายละเอียด 🔰เวลาที่บรรยาย 6 ชั่วโมง ————————————————————————– ✅เนื้อหาการบรรยาย 🔰ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Data Science , Big Data , Data Mining และ HR […]

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รายละเอียด หลักการและเหตุผล ในเรื่องการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการให้ครบทุกส่วนงาน เพราะว่าอันตรายใน กระบวนการผลิตมีอยู่มากมายหลายด้าน ทั้งในด้านอุบัติเหตุในการทำงาน สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านของอุบัติภัยต่างๆ ในหลายๆครั้ง สถานประกอบการได้มองข้ามอันตรายในบางเรื่องไป อันตรายจากไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลทำให้พนักงานบาดเจ็บและเสียชีวิต จำนวนมาก ดังนั้นกฎหมายกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ได้ประกาศมาเพื่อให้สถานประกอบการ ได้มีการบริหารจัดการไฟฟ้า เพื่อให้คนที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้อง ได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ดังนั้น จึงได้ออกแบบเนื้อหาหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าขึ้น เนื้อหาส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายกำหนด และอีกส่วนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า […]

กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา รายละเอียด 🔥🔥เพราะกฎหมายแรงงานคุ้มครองแต่ลูกจ้าง 🔰🔰นายจ้างไม่มีคนช่วย ไม่มีคนคุ้มครอง 🔰🔰มาเรียนหลักสูตรนี้เลย.. ————————————————————————————————————————- กฎหมายคุ้มครองนายจ้างตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ————————————————————————————————————————— หัวข้อการบรรยายหลัก —————————————————————————————————————————– ✅สิทธิของนายจ้างที่ทำได้ตามกฎหมาย 40 เรื่อง มีอะไรบ้าง ? ✅สิทธิของลูกจ้าง ที่นายจ้างต้องรู้ เพื่อไม่ทำผิด ไม่เสี่ยงต่อการเสียเงิน ✅บอกไม่ผ่านทดลองงาน ทำผิดตลอด ที่ถูก ที่ไม่ต้องจ่ายเงินจะทำอย่างไร ? ✅อยากเลิกจ้างก่อนครบสัญญา จะทำอย่างไรจึจะไม่ต้องจ่ายเงิน ? ✅สวัสดิการที่ศาลตัดสินเป็นค่าจ้าง ต้องนำส่งประกันสังคม […]

เส้นทางสู่คุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย

เส้นทางสู่คุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคลในประเทศไทย รายละเอียด 🔥🔥ท่านทราบหรือไม่ว่า.. หากไม่​มี​สิ่ง​นี้… ทำงาน​HR​ไม่ได้ เมื่อ​พรบ.วิชาชีพ​HR ประกาศ​ใช้​บังคับ ม.56และ​57กำหนด​ห้าม​ผู้​ที่ไม่​มี​ใบอนุญาต​ประกอบ​วิชาชีพ​HR​ทำงาน​ด้าน​HR​อีก​ต่อ​ไป ฝ่าฝืน​มีโทษ​ปรับ​5หมื่น​บาท​ตามม.68 ไม่​มีใบอนุญาต​ประกอบ​วิชาชีพ​HR ——————————————- 🔰หลักการและเหตุผล ——————————————- 👉👉ไม่ว่าท่านจะเป็น HR มือใหม่ หรือมือเก่าที่ทำงานด้านนี้มานานหรือเพิ่งเริ่มต้นก็ตาม ไม่มีใครสามารถรับรองได้ว่าเรามีประสบการณ์น่าเชื่อถือและรู้จริงในสิ่งที่ทำหรือไม่ บางครั้งก็ทำให้หางานยาก เลื่อนตำแหน่งลำบาก เพราะขาดพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือซึ่งส่วนหนึ่งก็คือ วิชาชีพ HR หรือที่เรียกว่า ใบรับรองวิชาชีพ HR นั่นเอง ที่จะรับรองความมั่นใจและศรัทธาในวิชาชีพ ได้รับการยอมรับองค์กรที่ปฏิบัติงาน และจะดีหรือไม่ […]

SPARKBOK 8 กล่อง เปลี่ยนไอเดีย เป็นสคริปต์นำเสนอที่น่าสนใจ

SPARKBOK 8 กล่อง เปลี่ยนไอเดีย เป็นสคริปต์นำเสนอที่น่าสนใจ – เปิดรับสมัครแล้วคอร์สเรียน “SPARKBOK 8กล่อง เปลี่ยนไอเดีย เป็นสคริปต์นำเสนอที่น่าสนใจ” – คอร์สนี้ ทำให้คุณตกผลึก “เนื้อหาที่คุณมีในตัว” ออกมาเป็นสคริปต์นำเสนอต่อหน้าสาธารณะได้อย่างน่าสนใจ เพื่อให้คุณนำสคริปต์ที่คุณได้ ไปต่อยอดการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย แล้วปัญหาการพูดที่เกิดจาก “เนื้อหาและสคริปต์จะหมดไป” – คอร์สเรียนเทคนิคตกผลึกความคิด ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่คุณมี ออกมาเป็น “สคริปต์สำหรับนำเสนอ” ต่อหน้าผู้คน ด้วยเครื่องมือ “SPARKBOK […]

Up to dateกฎหมายประกันสังคมกฎหมาย กองทุนเงินทดแทน ปัญหาและวิธีปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

Up to dateกฎหมายประกันสังคมกฎหมาย กองทุนเงินทดแทน ปัญหาและวิธีปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา 🔥🔥ถ้าปัญหาต่อไปนี้เกิดขึ้นในบริษัทของท่าน ท่านจะตัดสินใจอย่างไร ??? 🔰🔰สรุปสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม แต่ละเรื่องมีอะไรบ้าง ? 🔰🔰สรุปสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน มีประเด็นสำคัญอะไรบ้าง ? 👉มาเรียนหลักสูตรนี้เลย.. ————————————————————————————————————————- 👉Up to dateกฎหมายประกันสังคมกฎหมาย กองทุนเงินทดแทน ปัญหาและวิธีปฏิบัติตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ————————————————————————————————————————— 🔰🔰Case studies ที่เกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติ —————————————————————————————————————————– ✅เจ็บป่วยหรือตายในงาน หรือ เป็นเจ็บหรือตายส่วนตัว ดูตรงไหน […]

กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2024 ยุค Digital 4.0(จัดหลายรอบ)

กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2024 ยุค Digital 4.0(จัดหลายรอบ) 🔥🔥 ท่านเคยเจอปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ✅คนส่งใบสมัครเข้ามาน้อย ทำให้ขาดตัวเลือก หรือ ผู้คัดเลือกไม่ตรงกับคุณสมบัติ ✅การลงประกาศรับสมัครงานยังไม่เป็นที่สนใจ ✅วิธีใช้สื่อประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ✅ปัญหานัดสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครไม่มาตามนัด ✅ตกลงรับเข้ามาทำงานแล้ว ไม่มา ✅เมื่อรับสมัครพนักงานเข้ามาได้แล้ว แต่ได้พนักงานที่ขาดทักษะ ไม่มีความสามารถจริงหรือต่ำกว่ามาตรฐานที่คาดหวัง ✅องค์กรของท่านยังไม่มีระบบการคัดเลือก และฝ่ายคัดสรรบุคลากรใหม่ที่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ✅ หามาได้แล้ว ก็ลา ก็ออก ฝ่ายสรรหาต้องสรรหาไปเรื่อย…เหนื่อยไม่รู้จักจบสิ้น 🔥อยากได้คนดี […]