หลักสูตรยอดนิยม

Partner

ตารางอบรมล่าสุด

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

July 19 @ 09:00 - 16:00โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

July 20Online Zoom

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พ.ศ. 2567 (Personal Data Protection Act, B.E. 2567)

July 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 

July 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

July 21โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect Management)

July 22โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

July 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ