ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร “การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม”Total Productive Maintenance (TPM)

26/05/2023

- 2500฿

Online Training ยืนยัน  หลักสูตร “การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม”Total Productive Maintenance (TPM) (09.00-16.00 น.) 3 พ.ค.66

 

เรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

ราคาท่านละ 2,500 บาท/วัน  (ไม่รวม VAT) 09.00 – 16.00 น. รับใบประกาศ 

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown)เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และกำลังเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่าง ๆ คือการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจปรัชญาและบทบาท TPM ในยุคแห่งการแข่งขัน

  2. ลดความสูญเสียจากเครื่องจักรขัดข้องและสร้างผลกำไรระยะยาวจากผลิตภาพการดำเนินงาน

  3. สร้างความมีส่วนร่วมพัฒนาระบบบำรุงรักษาทวีผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ วิศวกร หัวหน้างาน ที่เกี่ยวข้อง

– ผู้ที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับพิจารณาให้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

หัวข้ออบรม

  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทวีผล TPM

  การประยุกต์ใช้ TPM ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

  เสาหลักของกิจกรรม TPM

  ขั้นตอนของกิจกรรม TPM

  การวัดประสิทธิผลของกิจกรรม TPM (OEE : Overall Efficiency Effectiveness)

  เทคนิคการดำเนินกิจกรรม TPM ให้ประสบความสำเร็จ

  วิธีการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม เครื่องจักรตัวอย่าง

  รับประทานอาหารกลางวัน

  บทบาทการพัฒนาระบบบำรุงรักษา

  ประเภทงานบำรุงรักษา

  หลักการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม

  ความสัมพันธ์ระหว่าง TPM กับแนวคิดลีนและ TQM

  ประเภทความสูญเสียหลักในสายการผลิต

  TPM (The Eight Major Pillars of TPM) อาทิ กิจกรรม 5 ส.การบำรุงรักษาด้วยตนเองกิจกรรมการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การบำรุงรักษาเชิงวางแผน การบำรุงรักษาเชิงคุณภาพ การศึกษาและฝึกอบรมTPM สำหรับปรับปรุงสำนักงาน การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

  การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อพัฒนาTPM ทั่วทั้งองค์กร

  ขั้นตอนดำเนินการสู่เป้าหมาย TPM

  การวัดประสิทธิผลเครื่องจักรโดยรวม(Overall Equipment Effectiveness)

  กิจกรรมส่งเสริม TPM(TPM Promotion)

  ตัวอย่างการจัดทำตัวชี้วัด

สรุปอบรม

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) ใบประกาศผ่านการอบรม

2) ไฟล์ PDF การสอน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel :098-8209929,

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

Details

Date:
26/05/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
26/05/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ