ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

02/06/2023 @ 09:00 - 16:00

- 2500฿

HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

รายละเอียด

รายละเอียด
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Horenso
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566
ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอมตะซิตี้ อ.เมือง จ.ชลบุรี เวลา 09.00 – 16.00 น.ข้อหัวการอบรม
o ความสำคัญปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
o วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
o ความสำคัญและแนวคิด HORENSO และหลักการทำงานแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น
o 3 เสาหลัก HORENSO
o Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
o Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
o Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
o หัวใจสำคัญของ HORENSO
o ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
o การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานทั่วไป ทุกแผนก ทุกฝ่าย
วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop

วัน/เวลา/สถานที่
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
Zoom Online

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 2,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 75 บาท จ่ายสุทธิ 2,425 บาท
ถ้าสมัคร 4 ท่านขึ้นไป ชำระเพียงท่านละ 3 ท่าน

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0899272797 หรือโทรศัพท์ 089-927-2797
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

Online Zoom

ราคา

2500

วันที่อบรม

06/02/2023

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

Details

Date:
02/06/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
2500฿
Event Categories:
,

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email
sanuphan.b@gmail.com

Venue

Online Zoom

Details

Date:
02/06/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
2500฿
Event Categories:
,

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email
sanuphan.b@gmail.com

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ