ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)

22/05/2023 @ 09:00 - 16:00

- 2500฿

เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On The Job Training)

รายละเอียด

Online Zoom ยืนยัน หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน แบบ OJT. (On the Job Training)
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากรมีด้วยกันหลายวิธี แต่ที่ได้ผลดีที่สุดได้แก่ การสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การทำ OJT ไม่ใช่แค่การสอนงานที่หน้างานเท่านั้น การทำ OJT ให้มีประสิทธิภาพหัวหน้างานหรือผู้สอนต้องมีความสามารถที่หลากหลายในการแปลงงานที่ทำออกมาเป็นขั้นตอนการเรียนรู้ โดยการ Coaching การโน้มน้าว การสร้างแรงบันดาลใจ การสื่อสาร การฟัง ซึ่งเป็นล้วนเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างจริงจังวัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของผู้สอนงาน และความสำคัญของการเป็นผู้สอนงานที่ดี
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการสอนงานโดยเทคนิค OJT (On the Job Training) อย่างถูกต้อง มีแผนการสอนงานที่ชัดเจน อันจะทำให้การสอนงาน เป็นไปอย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ข้อหัวการอบรม
๑. ความสำคัญของการสอนงาน OJT.
๒. บทบาทหัวหน้างาน (ภาพรวม)ที่มีต่อการสอนงาน OJT.
๓. จิตวิทยาการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่
๔. การสอนงานแบบต่าง ๆ
๕. การสื่อสารสำหรับการสอนงานแบบ OJT.
๖. การจัดทำแผนการสอนงานและการวางระบบ
๗. การกำหนดเนื้อหา / เวลา ที่เหมาะสมสำหรับการสอนงานแบบ OJT.
๘. Workshop 1 : เขียนแผนการสอนงาน
๙. กระบวนการสอนงานและเทคนิคการสอนงานแบบ OJT.
๑๐. หลักการสอนงานแบบ OJT. 5 ขั้นตอน
๑๑. Workshop 2 : ปฏิบัติการสอนงานแบบ OJT. (งานกลุ่ม)
๑๒. ความล้มเหลวของการสอนงานแบบ OJT.
๑๓. ผู้สอนงานที่ดีและประสบผลสำเร็จ
๑๔. สรุป ถาม-ตอบ ประเด็นต่างๆ / แนวคิดเพื่อให้เกิดประกาย

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop / ฝึกปฏิบัติ / เกม กิจกรรม
ระยะเวลาอบรม
จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)ท่านละ 2,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 75 บาท จ่ายสุทธิ 2,425บาท
โปรโมชั่่น สมัครอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0899272797 หรือโทรศัพท์ 089-927-2797
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

Online Zoom

ราคา

2500

วันที่อบรม

05/22/2023

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

Details

Date:
22/05/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
2500฿
Event Categories:
,

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email
sanuphan.b@gmail.com

Venue

Online Zoom

Details

Date:
22/05/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
2500฿
Event Categories:
,

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email
sanuphan.b@gmail.com

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ