ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบสียไม่ครบ

24/04/2023

- 3500฿

Public Training หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ อบรม 24 เมษายน 2566

 

ภาษีเเละพิธีการศุลกากร สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก….ผู้รับจ้างขนส่ง ตัวเเทนออกของ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องรู้ ข้อผิดพลาดในการเสียภาษีของผู้ประกอบการเองหรือตัวเเทนออกของ Shipping  customs Broker ระเบียบพิธีการศุลการกรเเละระบบการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่กรมศุลกากรปรับปรุ่งใหม่ การใช้สิทธิลดหรือยกเว้นอากรเเละพิธีการศุลกากรในระบบอิเล็คทรอนิกส์

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้เข้าใจ สิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่
 • เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 19 ทวิ (กฎหมายเดิม) VS มาตรา 29 (กฎหมายใหม่) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
 • เพื่อให้มีความรู้เข้าใจสิทธิประโยชน์ของคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • เพื่อให้มีความรู้เข้าใจสิทธิประโยชน์ด้าน BOI/EPZ/เขตการค้าเสรี
 • เพื่อให้มีความรู้เข้าใจขั้นตอนการคืนอากร

รายละเอียด

รายละเอียด

 1. หลักเกณฑ์ในการนำเข้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560
 2. พิธีการศุลกากรนำเข้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Import)
 3. สินค้าควบคุมในการนำเข้า-ส่งออก (ของต้องห้าม ต้องกำกัด)
 4. ภาษีอากรในการนำเข้า
 • อากรศุลกากร
 • ภาษีสรรพสามิต / ภาษีเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อากรป้องกันการทุมตลาด (AD)
 • อากรปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard)
 1. การประเมินอากรศุลกากร วิธีการกำหนดราคา
 2. พิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของขาเข้า
 3. การยกเว้นหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามมาตรา 12 พิกัดฯ
 4. การยกเว้นหรือลดอัตราอากรศุลกากรตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)
 5. การวางประกันโต้แย้งปัญหาพิกัด
 6. แบบแจ้งการประเมินอากร
 7. การอุทธรณ์การประเมินอากร และการขอทุเลาชำระอากร
 8. การเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ (Post Review / Post Audit)
 9. เงินเพิ่ม เบี้ยปรับ  ดอกเบี้ย
 10. ปัญหา ข้อควรระวังในการเสียภาษีอากร และแนวทางแก้ไข

วิทยากร  อ.วิชัย  มากวัฒนสุข

อบรม ออนไลน์ ราคา 2500 บาท

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Details

Date:
24/04/2023
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
24/04/2023
Cost:
3500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ