ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 

March 7

- 3900฿

Public Training หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ  อบรม 7 มีนาคม 2567

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อผลักดันเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้  อีกทั้งยังเป็นตัวกลางค่อยเชื่อมระหว่างองค์กรกับลูกค้า ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรส่วนใหญาจึงเกิดขึ้นจากพนักงานภายใน องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภายในให้มีศักยภาพในทุกด้าน

การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ เน้นการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารงาน การบริหารคน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารคน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการทำงานภายในองค์กร
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกัน เช่น การสื่อสาร การฟัง การเข้าใจผู้อื่น

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้จัดการ , หัวหน้างาน
 • ผู้ที่เตรียมเลื่อนตำแหน่งระดับหัวหน้างาน
 • พนักงานทั่วไป

 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

 

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

หัวข้ออบรม

คุณสมบัติพนักงานมืออาชีพ

 • แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • องค์ประกอบที่สำคัญของการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นมืออาชีพ

Workshop  พนักงานมืออาชีพในอุดมคติ

การบริหารคน

 • เรียนรู้ความแตกต่างของคน
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
 • สร้างความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

Workshop  วาจาอาญาสิทธิ์

การบริหารงาน
• การจัดลำดับความสำคัญ (Management Skill)
• ศิลปะการมอบหมายงาน (Job Assignment)
• เทคนิคในการทำงานและการแก้ปัญหา
Workshop การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความสำเร็จภายในองค์กร

 • วิเคราะห์เป้าหมายขององค์กร
 • ปรับทัศนคติตนเองและเพื่อนร่วมงาน
 • ถาม-ตอบ

สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างาน (Commitment)

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
March 7
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
March 7
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ