ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและส่งออก ทั้งระบบ

May 14

ยืนยันจัด อบรม หลักสูตร กระบวนการนำเข้าและส่งออก ทั้งระบบ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 (อบรม 1 วัน) 09.00-16.00 น.

วิทยากร : อาจารย์พรณรัตน์ ธนินทร์ณพงศ์
หัวข้อการอบรม

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
การไหลของวงจรการนำเข้า-ส่งออก ที่สำคัญ
กระบวนการนำเข้า
กระบวนการส่งออก
การเจรจา การทำสัญญาในการทำธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก
กระบวนการส่งหรือรับสินค้าเมื่อเกิดรายการขาย หรือORDER ในการนำเข้า-ส่งออก
• ขั้นตอนการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนในการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
เอกสารทางการเงิน (FINANCIAL DOCUMENT)
เอกสารทางการขนส่ง (TRANSPORT DOCUMENT)
เอกสารทางการค้า (COMMERCIAL DOCUMENT)

 

• กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน
1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย
1.1 เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย
1.2 ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ
1.3 เสนอขาย
2. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย
2.1 ข้อควรระวัง
2.2 เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง
2.3 พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า
3. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า
การขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถบรรทุก และส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ
4.วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนดเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMSหรือINCOTERMS ®2022)
5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน
• LETTER OF CREDIT (L/C)ชำระด้วยแล็ตเตอร์ออฟเครดิต
• BILLS FOR LECTION (D/P & D/A) ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร
• CONSIGNMENT การฝากขาย
• OPEN ACCOUNT (O/A)ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ
• CASH ADVANCED PAYMENTการชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด
6. การวิเคราะห์LETTER OF CREDITโดยละเอียด
• เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ
• การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของUCP600 เป็นตัวพิจารณา
• การขอแก้ไขL/C (AMENDMENT)ที่ถูกต้อง
7. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง
8. การNEGOTIATE ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
9. การทำINSURANCE ในการส่งออก
10. วิธีการโอนL/Cให้กับผู้อื่น
10.1 การโอนจำนวนเงินทั้งหมดในL/C
10.2 การโอนบางส่วนเพื่อรับเงินผลต่าง (ตั๋วประกบ)
10.3 การโอนให้กับผู้รับโอนมากกว่าหนึ่งราย
11. เทคนิคเบื้องต้นในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยFORWORD CONTRACT, SPOT CONTRACT,ฯลฯ
12. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,500 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ