ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

18/08/2023 @ 09:00 - 16:00

- 3500฿

การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo (การรายงาน การสื่อสาร และการขอคำปรึกษา)

รายละเอียด
หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Horenso
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00
ณ โรงแรม โนโวเทล ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ 

ข้อหัวการอบรม
1. ความสำคัญปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
2.วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
3.ความสำคัญและแนวคิด HORENSO และหลักการทำงานแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น
4. 3 เสาหลัก HORENSO
oHoukuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
o Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
o Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
5. หัวใจสำคัญของ HORENSO
o ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
6.การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานทั่วไป ทุกแผนก ทุกฝ่าย

วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 3,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท จ่ายสุทธิ 3,395 บาท
ถ้าสมัคร 2 ท่านขึ้นไป ชำระเพียงท่านละ 3,000 บาท หักภาษี 90 บาท จ่ายสุทธิ 2,910 บาท

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือโทรศัพท์ 081-423-9891
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้ หรือพนักงานมารับ ณ วันสัมมนา แล้วแต่กรณี

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม 

โรงแรม โนโวเทล ถนนสุขุมวิท ซอย 20 กรุงเทพฯ

ราคา

3500

วันที่อบรม

08/18/2023

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี บจก.โปร สมาร์ท 081 423 9891

Email

sanuphan.b@gmail.com

Details

Date:
18/08/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
3500฿
Event Categories:
,

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email
sanuphan.b@gmail.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
18/08/2023
Time:
09:00 - 16:00
Cost:
3500฿
Event Categories:
,

Organizer

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
Email
sanuphan.b@gmail.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ