โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33

ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT เปิดรับสมัครคณะทำงานโครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33 โดยผู้ที่จะสมัครเข้ามาเป็น “ยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยรุ่นที่ 33 หรือ Smart J-MAT 33” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีความสนใจใฝ่ หาความรู้ทางด้านวิชาการและกิจกรรมทางการตลาด และสนใจที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ซึ่งจะเป็นตัวแทนจาก สถาบันในการจัดทำโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศตลอดปีการศึกษา 2560

กลับมาอีกครั้งกับ “โครงการ J-MAT Next Gen รุ่นที่ 33” ของชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย หรือ J-MAT
.
โครงการที่จะให้เพื่อนๆได้ปลดปล่อยไอเดียอย่างไม่รู้จบ..กับประสบการณ์การทำงานระดับประเทศ
เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ไม่จำกัดคณะและสถาบัน
ที่อยากจะ ”ฝึกฝน” และ “พัฒนาตัวเอง” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริงในอนาคต โดยการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านการทำงานด้วยการตลาดร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม โดยมีพี่ๆนักการตลาดระดับมืออาชีพภายใต้สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยคอยให้คำแนะนำ
.
.
สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 กันยายน 2560
ช่องทางการรับสมัคร
Online : http://bit.ly/NextGen33Register (ไม่จำเป็นต้องเป็น gmail)
Offline : ดาวน์โหลดใบสมัคร : http://bit.ly/NextGen33Applicationform
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย: http://www.marketingthai.or.th/j-mat-next-gen/
โดยผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครผ่าน 3 ช่องทาง
– Email : jmatnextgen33@gmail.com (นำเอกสารฉบับจริงมาในวันสัมภาษณ์)
– ตัวแทนสมาชิก J-MAT ในสถาบัน
– ทางไปรษณีย์ ที่อยู่ : สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 เลขที่ 1168/21 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
.
แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว J-MAT ด้วยกันนะคะ
.
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณธัญธร : 084-706-4422
คุณจันทร์เพ็ญ : 095-952-4453
สมาคมการตลาดฯ : 02-679-7360-3
หรือทาง www.facebook.com/smartjmat
#JMAT #JMAT33 #สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
J-MAT Next Gen_33

Application J-MAT Next Gen

กำหนดการ

Spread the love