หลักสูตรยอดนิยม

Partner

ตารางอบรมล่าสุด

หลักสูตร : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (Proactive CRM) 

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเชื่อมใจคนและได้ผลงาน

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

July 30 - July 31โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย Excel อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

July 31 @ 08:00 - 17:00

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor)

August 3โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work)

August 7โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ