หลักสูตรยอดนิยม

Partner

ตารางอบรมล่าสุด

หลักสูตร ทักษะการเล่าเรื่องด้วย StoryTelling

June 19 @ 09:00 - 17:00โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

June 20 - June 21โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

June 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

June 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

June 20โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer

June 20โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

June 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ