ตารางอบรม รายปี 2567

รวมทุกหลักสูตรฝึกอบรม แบบ Public Training ของทุกบริษัทฝึกอบรมที่ลงข้อมูลไว้ หลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย ด้านการตลาด ด้านโรงงาน ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

สามารถค้นหาหลักสูตร หรือหาเรียงตามวันที่ได้เลยค่ะ

เดือนมิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม 2567

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

July 18โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

July 18โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดการความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กร (Knowledge Management: KM)

July 18โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

July 19Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)

July 19Online Zoom

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

July 19โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

July 19โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

July 19 @ 09:00 - 16:00โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

July 20Online Zoom

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA พ.ศ. 2567 (Personal Data Protection Act, B.E. 2567)

July 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 

July 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (SMART SUPERVISORY SKILLS)

July 21โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect Management)

July 22โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

July 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

July 23โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การลดต้นทุนด้านการจัดซื้อและจัดหาแบบลีน (Lean Purchasing & Procurement)

July 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

July 23โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร Negotiation and Persuasion Techniques to Close Selling เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

July 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

July 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตรVDA 6.5การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

July 24

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

July 25โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint)

July 25โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

July 25โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

July 25โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT)

July 26โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั้งระบบ

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร : การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (Proactive CRM) 

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร VISA WORK PERMIT ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

July 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักบริหารงานทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Professional HRM Officer)

July 26 @ 08:00 - 17:00โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS)

July 29 - July 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

July 29Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน

July 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

July 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

July 30Online Zoom

หลักสูตร การเขียน Flow chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

July 30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor

July 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

July 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ยืนยันจัดอบรม หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

July 30โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การบริหารจัดการพัฒนาด้านบัญชี การเงิน ภาษีตามที่กฎหมายกำหนด

July 30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

July 30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

July 31โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

July 31โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

July 31โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ

July 31โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สุดยอดเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลงานขายด้วย Excel อ.ทิพอาภา ลี้ประเสริฐ

July 31 @ 08:00 - 17:00

เดือนสิงหาคม 2567

หลักสูตร การเพิ่มค่า %OEE และ ลด Loss Time ในกระบวนการผลิต

August 2Online Zoom

หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

August 2โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System: TPS)

August 2Online Zoom

หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

August 2โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน (Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor)

August 3โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

August 5โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

กลยุทธ์การจัดทำ Training Road Map ให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายองค์กร  (Training Road Map Strategy)

August 6

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI)

August 7โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

August 7โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work)

August 7โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมือใหม่ MANAGER SKILLS for The First Manager

August 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

August 8โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

August 8โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

August 8Online Zoom

หลักสูตร การบริหารจัดการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect Management)

August 8Online Zoom

หลักสูตร การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

August 9Online Zoom

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

August 9Online Zoom

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

August 9Online Zoom

หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

August 9โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEW COMER

August 9 @ 09:00 - 16:30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

August 14 - August 15โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

August 14Online Zoom

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ(9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

August 14โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Enterprise Risk Management)

August 15Online Zoom

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

August 15โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

August 15โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร 

August 16Online Zoom

หลักสูตร การบริหารกลยุทธ์สำหรับ HR มืออาชีพ

August 16โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

August 17 @ 09:30 - 16:30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ  (Professional Supervisory Skills)

August 19โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

August 20โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

August 20โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

August 21โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

August 21Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024

August 21โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer

August 21โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

August 22โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในภาคอุตสาหกรรม

August 22โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ

August 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

August 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

August 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

August 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 

August 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สร้างวิถีการทำงานที่ประสบความสำเร็จในสไตล์ญี่ปุ่น

August 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเชื่อมใจคนและได้ผลงาน

August 29โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์สำหรับ HR มือใหม่ ให้เป็น HR

August 30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

August 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ