ตารางอบรม รายปี 2566

เดือนกุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตร การตรวจติดตามภายในและเทคนิคการตรวจในระบบGMP/GHP V.5 -HACCP

February 32500฿

หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมรับมือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) นายจ้าง,ผู้บริหาร, HR. ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

February 31900฿ - Online Zoom

หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE)

February 32500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

February 33900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การเพิ่มค่า %OEE และ ลด Loss Time ในกระบวนการผลิต

February 42500฿ - Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจและการตลาดด้วย BUSINESS ANALYTICS

February 72500฿ - Online Zoom

หลักสูตร สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงการเปิดเสรีทางการค้า

February 92500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writin

February 93900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 

February 93900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

February 92500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

February 9 @ 09:00 - 16:302500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะอย่างเป็นระบบเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

February 101500฿ - Online Zoom

หลักสูตร  เทคนิคการนำเสนองานแบบขายความคิดที่ใช่ให้ โดนใจอย่างมืออาชีพ

February 101500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023

February 102500฿ - Online Zoom

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

February 113900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

February 112500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินอย่างมืออาชีพ

February 133900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 

February 133900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร: กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างเหมาแรงงานแบบ Outsourcing ต้องบริหารอย่างไร..?

February 131900฿ - Online Zoom

หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ… ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้

February 133900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารกองทัพนักขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ทะลุเป้า

February 143900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายสำหรับ Sales Engineer

February 143900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

February 152500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคปิดการขายลูกค้าองค์กรB2B

February 153900฿ - Online Zoom

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่

February 153900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคปั้นยอดขายทะลุเป้า

February 151500฿ - Online Zoom

หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques ฝึกปฎิบัติจริง

February 163900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

February 163900฿ - Online Zoom

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

February 163900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Enterprise Risk Management)

February 163900฿ - Online Zoom

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (PRODUCTION PLANNING AND CONTROL)

February 162500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เสริมพลังด้วยแรงจูงใจและรวมพลังความคิดบวกในการทำงาน

February 163900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

February 163900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

February 173900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Update กฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใช้ ปี2566

February 172500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร 

February 172500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต

February 202500฿ - Online Zoom

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

February 202500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

February 203500฿ - โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ The Professional Supervisor

February 203900฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ

February 213900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

February 212500฿ - Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

February 213900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Online Zoom เปิดรับสมัคร ยืนยัน “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2566

February 212500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ (Interview & Selection Techniques)

February 213900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า

February 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

February 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales

February 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร  การบริหารสต๊อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (Inventory Management)

February 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

February 233900฿ - โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

 หลักสูตร การเขียน Email ภาษาอังกฤษเเบบมืออาชีพ สำหรับมือใหม่

February 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร พลิกวิกฤติการส่งออกด้วยศาสตร์ BUSINESS ANALYTICS FOR EXPORTER 23 ก.พ.66

February 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ

February 232500฿ - Online Zoom

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

February 242500฿ - Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

February 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0

February 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

February 242500฿ - Online Zoom

หลักสูตร งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับหัวหน้างาน HR for Non HR

February 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

February 243900฿ - Online Zoom

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

February 253900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร

February 272500฿ - Online Zoom

หลักสูตร บูรณาการองค์กร สร้างยอดขายเชื่อมโลก Digital Transformation

February 273900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

February 272500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคทำตารางทักษะการทำงาน (Skill Matrix) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

February 272500฿ - Online Zoom

หลักสูตร สู่หัวหน้างานมืออาชีพ Smart Supervisory

February 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

February 281900฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในคลังสินค้า

February 282500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การจัดการคลังสินและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

February 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

February 282500฿ - Online Zoom

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง

February 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0) 28 ก.พ.66

February 282500฿ - Online Zoom

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

March 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

เดือนมีนาคม 2566

หลักสูตร: เจาะลึก 39 ประเด็น ที่นายจ้าง ผู้บริหารงานบุคคล (HR.)ห้ามพลาด

February 143500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Finance for Non-Finance สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน

March 12500฿ - Online Zoom

หลักสูตร “แนวคิดและการบริหารการผลิตยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต”

March 23900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิตเเละการเพิ่มผลผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

March 33900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารคณุภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยการให้ทกุคนในองค์กรมีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร (Total Quality Management : TQM)

March 33900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร คิดเชิงบวกกับการพัฒนาการทำงาน Positive thinking and development of work

March 32500฿ - Online Zoom

หลักสูตร management level ทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพ

March 73900฿ - โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

หลักสูตร เทคนิคการขายที่สามารถโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ

March 93900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

March 93900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การใช้ BIG DATA เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ซื้อยุคเงินเฟ้อ

March 93900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง 9 มีนาคม 2566

March 93900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เคล็ดลับแบบฉบับมืออาชีพ สำหรับ นักขาย

March 92500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2023

March 103900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

March 102500฿ - Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT)

March 102500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารที่สร้างความเชื่อใจและเป็นที่ยอมรับ

March 143900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร: Update กฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ล่าสุด

March 143900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

March 153900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency

March 163900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions ครบ 2 วัน 

March 16 - March 177,000฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การลดต้นทุนและการบริหารจัดการ Logistics อย่างเป็นเลิศ (Cost reduction & Logistics Management)

March 163900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร visa work permit ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)

March 161900฿ - Online Zoom

หลักสูตร Adobe Photoshop CS6 for Techniques ฝึกปฎิบัติจริง

March 173900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

March 183900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง

March 203900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร แนวทางการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร 4.0 

March 203900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เจาะลึกพฤติกรรมลูกค้า เพื่อความสำเร็จด้านการขายและการตลาด!!!!!Customer Insight for Sales and Marketing Success

March 203900฿ - โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

หลักสูตร    :    Project Feasibility Analysis การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

March 20Online Zoom

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ

March 213900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

March 212500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การจัดการระบบป้องกันความผิดพลาดในกระบวนการผลิต” (Poka Yoke System Management)

March 213900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร จิตวิทยาการปรับตัว เพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

March 213900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการสัมภาษณ์งานคนเข้าทำงานตามคุณสมบัติ Competency Based Interview Workshop

March 223900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรเพื่อองค์กรสู่ความสำเร็จ 

March 223900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การชำระเงินเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

March 223900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

March 223900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดทำระบบควบคุมสารปนเปื้อน (ROHS)ในผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ – ชิ้นส่วนไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

March 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักขายที่ปรึกษา Consultative Selling Skills

March 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)

March 233900฿

หลักสูตร เทคนิคการบริหารเวลาเเละการจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

March 233900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

March 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Negotiation and Persuasion Techniques to Close Selling เทคนิคการเจรจาต่อรองและการโน้มน้าวเพื่อปิดการขาย

March 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร “การบริหารจัดการขนส่งและกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ” (Transportation and Distribution Management)

March 243900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สุดยอดนักขายยุคใหม่เหนือยุคดิจิตัล

March 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

March 282500฿ - Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

March 283900฿ - โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

March 282500฿ - Online Zoom

หลักสูตร การเสริมสร้างทักษะ “การเขียนหนังสือราชการ” อย่างมืออาชีพ

March 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร “Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

March 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร มาตรการการต่อต้านการก่อการร้าย เเละ ระดับมาตรฐานเออีโอ ที่ควรรู้

March 293900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ INCOTERMS ®2020

March 292500฿ - Online Zoom

หลักสูตร: การบริหารทีมงานขายเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้า  Sales Team Management to Stimulate Sales Target

March 293900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เจาะลึกหลักเกณฑ์ในการนำเข้า การยกเว้นหรือลดอากรศุลกากร และการเรียกเก็บอากรที่ไม่ได้เสียหรือเสียไม่ครบ

April 73500฿ - โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

เดือนเมษายน 2566

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

April 42500฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning and Control)

April 42500฿ - Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคโน้มน้าวเพื่อปิดการขายอย่างเหนือชั้น

April 72500฿ - Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)

April 72500฿ - Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการอ่านคนเพื่อการบริหาร

April 102500฿ - Online Zoom

หลักสูตร จิตวิทยาการปรับตัวเพื่อเข้าใจคนที่แตกต่างสู่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

April 113900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ

April 193900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

April 203900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

April 213900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อขาย

April 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

April 283900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

Click here to add your own text