ตารางอบรม รายปี 2567

จะรวมทุกหลักสูตรฝึกอบรม แบบ Public Training ของทุกบริษัทฝึกอบรมที่ลงข้อมูลไว้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านการขาย ด้านการตลาด ด้านโรงงาน ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

สามารถค้นหาหลักสูตร หรือหาเรียงตามวันที่ได้เลยค่ะ

เดือนมีนาคม 2567

เดือนเมษายน 2567

หลักสูตร กลยุทธ์การยกระดับการบริการด้วยระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) Strategic to Excellent Service with The System Customer Relationship Management (CRM)

April 25โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

25/04/2024 - 25/04/2025โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เอกสารที่ใช้ในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

April 253500฿ - โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

หลักสูตร เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย

April 25โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการพยากรณ์ยอดขายเพื่อวิเคราะห์การขายจริงให้ได้ตามเป้า.

April 25โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร สุดยอดนักเจรจาสำหรับนักขายมืออาชีพ

April 25 @ 09:00 - 16:00โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER

April 25 @ 09:00 - 16:30

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (New Performance Appraisal: KPI, Competency, OKR, VBM)

April 25 @ 09:00 - 16:30Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writin

April 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการจัดการเก็บ และบริหารระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING 

April 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่โลจิสติกส์ 4.0” (SMART Logistic 4.0)

April 26Online Zoom

หลักสูตร : การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ เพื่อลดต้นทุนการผลิต 7 Waste for cost reduction

April 263900฿ - โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

April 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเชื่อมใจคนและได้ผลงาน

April 26โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าเพื่อพิชิตเป้าหมาย

April 26โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร…Key Account Management (เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ)

April 26โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Excel” (Control Inventory by Microsoft Excel)

April 26โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การวางแผนความต้องการวัตถุดิบเพื่อการผลิต (Material Requirements Planning) 

April 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตรอบรม : Smart-Online Trader สุดยอดนักขายบนโลกออนไลน์

April 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

April 29Online Zoom

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

April 29โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ

April 29โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs”

April 29โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

April 29โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

April 29โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

April 29 @ 09:00 - 16:30Online Zoom

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง รุ่นที่ 17 (Talent Management Strategy)

April 29 @ 09:00 - 16:30โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การค้าระหว่างประเทศ นำเข้า-ส่งออก ทั้งระบบ

April 30โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร ปรับเปลี่ยน GHP/HACCP Revision 5

April 30Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

April 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

April 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การคิดเป็นระบบเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

April 30Online Zoom

หลักสูตร การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

April 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างมืออาชีพ อ.ประเสริฐ

April 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและผู้บริหารงานบุคคล ปี 2567

April 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

April 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร DIGITAL MARKETING ขายออนไลน์ยุคใหม่เพิ่มยอดขายทุกมิติ

April 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

May 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานและการแจ้งผลย้อนกลับแบบ 360 องศา

May 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์ธุรกิจพิชิตตลาด ในยุค DIGITAL BUSINESS

October 10Online Zoom

เดือนพฤษภาคม 2567

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ 2024

May 23900฿ - โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมข้อมูล (DATA SCIENCE)

May 3โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ

May 3โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (Transportation Management 4.0)

May 3Online Zoom

หลักสูตร เทคนิคการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย 

May 6โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร ข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 (INTERNAL AUDIT ISO 9001:2015)

May 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( STRATEGIC COST MANAGEMENT)

May 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System: TPS)

May 7Online Zoom

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ 10 Tools Professional Supervisor

May 7โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ The Professional Supervisor

May 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงภายในองค์กร (Techniques Mentor in Organization)

May 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

May 7โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร  การบริหารสต๊อกสินค้าให้มีประสิทธิภาพ (Inventory Management)

May 8โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร สุดยอด…..เจ้าหน้าที่งานธุรการอาชีพ SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER

May 8โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การบำรุงรักษาตามแผนงาน (Planned Maintenance)

May 8Online Zoom

หลักสูตร การใช้ Microsoft Excel ในการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า

May 8โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม…สำหรับมือใหม่ Effective Meeting Report Writing

May 8โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร “การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ” (Production Planning and Control)

May 9โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Online Training หลักสูตร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (Food allergen)

May 9Online Zoom

หลักสูตร Finance for Non – finance

May 9โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลในการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร

May 9 @ 09:00 - 16:00โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร เทคนิคการทำ Training Roadmap & IDP Based on Competency

May 10โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ Incoterms ®2020

May 10โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

May 10โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร TRAIN THE TRAINER สุดยอดการเป็นวิทยากร

May 13 - May 14โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ (Creating Professional Presentation with PowerPoint)

May 13โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารจัดการลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero Defect Management)

May 13Online Zoom

หลักสูตร 9 ทักษะความสำเร็จเพื่อยกระดับการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพ(9 Steps Success to Development Excellent Managerial Skills)

May 13โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Professional Supervisor Skills)

May 13โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

May 14โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก 7Q (Increasing Performance with 7Q)

May 14โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงาน

May 14Online Zoom

หลักสูตร การเสริมสร้างพฤติกรรมการทำงานเชิงรุก (Strengthen Proactive Work)

May 14โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั่งระบบ

May 15โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ อาจารย์ นุชจรี จารย์ศิลา

May 15โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

May 15โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงานอย่างมีประสิทธิผล

May 15โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การ Upskills และ Reskills บุคลากร ด้วย Skills Matrix ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง

May 15โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร นักขายขั้นเทพกับการขายพิชิตการตลาด 4.0 เพื่อเพิ่มยอดขายแบบ Top Sales

May 16โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์การเจรจาต่อรองแบบไม่เป็นรองอย่างมีชั้นเชิง

May 16โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การควบคุมเอกสารและบันทึกตามระบบการจัดการ (DOCUMENT CONTROL) ทุกระบบ

May 16โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ

May 16โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร VISA WORK PERMIT ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT)

May 16โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารและการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า

May 17โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่กับเจ้านาย 4 GEN

May 17โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมืออาชีพ (HR New Comer)

May 17โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

May 17โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ รุ่น 2 (Professional Planning and Follow up)

May 18โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร การกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบ SMART Goal Setting ด้วย KPI

May 18 @ 09:00 - 16:00โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Leadership for Modern Supervisory)

May 20โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO

May 20Online Zoom

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication Skill)

May 20โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่นที่ ๗) RUNSKILL SCHOOL มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

May 21

หลักสูตร เทคนิคการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

May 22โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ประสานงานเพื่อความเป็นหนึ่ง

May 22โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การชำระเงินเป็นส่วนสำคัญของการค้าระหว่างประเทศ

May 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ภาวะผู้นำและการบริหารพัฒนาคน LEADERSHIP & PEOPLE SKILLS

May 23โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร กลยุทธ์ในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศนำเข้าส่งออก และกฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางภาษีศุลกากรที่ควรเข้าใจ International Trade and Customs Processing on Logistics Solutions

May 23 - May 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การจัดทำตัวชี้วัดผลงานหลัก สำหรับผู้จัดการ/หัวหน้างาน  (Key Performance Indicator Setting Workshop)

May 23โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร การประเมินผล ติดตามผล และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Training Evaluation Follow-up and ROI)

May 24โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การพัฒนาความเป็นผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Development of Supervisors)

May 24โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างานขั้นเทพที่ได้ใจคนและได้ผลงาน

May 27โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

May 28โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 14 (Super New Manager)

May 28โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

หลักสูตร กระบวนการส่งออกและนำเข้าพร้อมด้วยพิธีการศุลกากร ทั้งระบบ

May 29โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพสำหรับปูพื้นฐาน HRD มือใหม่

May 29โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

May 29โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

การวิเคราะห์อัตรากำลังและการบริหารกำลังคน (Workshop & Practices Workforce Analysis & Workforce Management) หลักสูตร 2 วัน

May 29 - May 30โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

หลักสูตร Service mind ยกระดับการบริการให้เหนือชั้น

May 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร การสื่อสารเเละเขียนอีเมล์ ภาษาอังกฤษ

May 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER

May 30โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ รุ่นที่ 14 (Super New Manager) : 31 พฤษภาคม 2567

May 31โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท 26

เดือนกันยายน 2567

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร

รายละเอียดที่ต้องการ