ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเสริมความรู้และคัดเลือกเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางตลาดต่างประเทศ18 มิ.ย. 2563

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมัครเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเสริมความรู้และคัดเลือกเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจเพื่อขยายช่องทางตลาดต่างประเทศ

รายละเอียด

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเชิญท่านเข้าร่วม
• สัมมนาเสริมศักยภาพ SME ไทย บุกตลาดรัสเซีย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
• คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ ในงาน OTDYKH Leisure 2020 เดินทาง วันที่ 7 -12 กันยายน 2020 ณ กรุงมอสโค รัสเซีย

♦ OTDYKH Leisure 2020 International Trade Fair for Travel & Tourism
เป็นงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว เน้นการเจรจาธุรกิจ กับ เอเจนท์ทัวร์ ทราเวลเอเจนซี่ และผู้เข้าร่วมงาน

♦ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ที่พัก บริษัททัวร์ ธุรกิจสปา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น

วันที่อบรม : 18/06/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ (ISMED) โทรศัพท์ 02-105-4778 ต่อ 2005, 9000 (สุธานี, แสงเดือน) มือถือ 082 450 2623 , 092 224 5634

Email : bizboe@gmail.com

Spread the love