การขายและการบริหารงานจัดเลี้ยงจัดประชุม20 มิ.ย. 2563

การขายและการบริหารงานจัดเลี้ยงจัดประชุม

รายละเอียด

การขายและการบริหารงานจัดเลี้ยงจัดประชุม
SUCCESSFUL BANQUET/CATERING SALES AND MANAGEMENT
งานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุมสามารถสร้างราย ได้ให้กับโรงแรมอย่างมหาศาล แต่เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนมากและมีการแข่งขันสูง จึงต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการจัดงานประชุมที่มีความซับซ้อน งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ที่ทางโรงแรมต้องเคลื่อนย้ายข้าวของ อาหาร และอุปกรณ์ไปจัดงานในสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ หรืองานแต่งงานซึ่งเป็นงานที่สำคัญที่สุดในชีวิตสำกรับคู่บ่าวสาว หลักสูตรนี้จะสอนให้ทราบเทคนิคการปิดการขายงานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุมทั้งในและนอกสถานที่ พร้อมเคล็ดลับในการเอาชนะใจลูกค้าและชนะคู่แข่ง รวมถึงขั้นตอนในการเตีรยมงานและดูแลบริหารจัดการให้งานออกมาดี รายรื่นและเป็นที่พอใจของลูกค้า

เนื้อหาหลักสูตร
– รูปแบบการจัดเลี้ยง การจัดประชุม
– ขั้นตอนการขายและการดำเนินงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่
– ขั้นตอนการจัดงานดำเนินงานจัดเลี้ยง จัดประชุม
– ข้อควรระวัง ในการขายงานประชุม จัดเลี้ยง
– อุปสรรคในการขายงานประชุม จัดเลี้ยง
– หน้าที่คุณสมบัติที่ดีของนักขายจัดเลี้ยง
– ประเภทของผู้จัดบริการงานจัดเลี้ยงนอกสถานที่และความแตกต่าง
– ธุรกิจจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เริ่มอย่างไร
– อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
– เทคนิคในการออกแบบงานเลี้ยงนอกสถานที่
– อุปสรรคในการออกแบบ งานเลี้ยงนอกสถานที่
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ
พนักงานขาย (Sales executive sales manager)
ผู้ประสานงานแผนกขาย (Sales Coordinator)
และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70, 089 632 6255 (นุ๊ก)
089 024 4334 (อ้อย), 098 829 6901 (สปอย), 086 598 5598 (พิมพ์), 085 910 7888 (แจ๊คพอต)
093 924 5963 (จิ๊บ), 094 554 3664 (บี) หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่
เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์ตามกำหนด)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาอีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 20/06/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/โทร. 085 910 7888 (แจ๊คพอต) / 093 924 5963 (จิ๊บ) / 094 554 3664 (บี) 089 632 6255 (นุ๊ก) / 089 024 4334 (อ้อย) / 098 829 6901 (สปอย) / 086 598 5598 (พิมพ์)

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love