ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร : หัวหน้างานมือโปร ที่เจ้านายไว้วางใจ ลูกน้องยอมรับ (Supervisor Skill)

23/05/2023

- 3900฿

หลักสูตร : หัวหน้างานมือโปร ที่เจ้านายไว้วางใจ ลูกน้องยอมรับ (Supervisor Skill) 23 พฤษภาคม 2566

หลักการและเหตุผล:
สำหรับในยุคปัจจุบันการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำในองค์กร ต้องยอมรับว่า หนักกว่าในอดีตมากซึ่งอาจเป็นไม่ยากเพราะองค์กรอาจมีโครงสร้างหรืออายุงานมาพิจารณา มีตำแหน่งก็สั่งงานให้ลูกน้องทำตาม แลไม่ได้ฝึกให้ลูกน้องได้คิดเอง แต่ปัจจุบันผู้บริหาร หัวหน้างานต้องพัฒนาตนเองหลายด้าน มากกว่าในอดีต การที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ การสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างาน การมีทัศนคติที่ดี การใช้คำพูด การทำงานเป็นทีม หัวหน้างานต้องมีเป้าหมายและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน และความสำเร็จขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายหรือนโยบายองค์กรให้ได้
การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เราต้องใช้ทักษะหลายด้าน ทั้งการบริหารทีมงาน เข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำ การทำผลงานให้ยอดเยี่ยม ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริหารทีมงาน การมีคุณธรรม จริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหัวหน้างานแนวใหม่ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของการบริหาร การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการคิดบวกเพื่อการทำงานเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
3. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ การเป็นผู้บริหารหรือหรือหัวหน้างานต้องมี 3 เก่ง 1.เก่งงาน 2.เก่งคน 3.เก่งคิดรวมถึงการสร้างแรงจูงใจต่อผู้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายได้
4. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการสื่อสาร การมอบหมายงาน การติดตามงาน การประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม
1. เรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรและใครมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กร
2. เรียนรู้ความหมายและความสำคัญหัวหน้างานแนวใหม่ ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ของการบริหาร การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
3. เรียนรู้ปัญหาที่พบบ่อยในความเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานในปัจจุบัน
4. เรียนรู้และเข้าใจถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานหรือการคิดเชิงบวกเพื่อการทำงานเชิงรุกให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. การเรียนรู้คุณสมบัติของผู้นำทีดี 3 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และภารกิจ 3 รู้ ที่ผู้นำควรที่จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ
6. เรียนรู้เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี (การบังคับบัญชาที่ดี การวางตนเอง การสร้างสัมพันธ์ ความผูกพันที่ดีระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและองค์กร)
7. เรียนรู้เทคนิคการทำงานเป็นทีม (ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ) การแก้ไขปัญหาในการทำงาน
8. เรียนรู้การวางแผนปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
9. เรียนรู้การสื่อสารที่ดี การสอนงาน การประสานงาน การประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย
10. สรุป ถาม ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน

รูปแบบการสัมมนา
1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %
2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %
ระยะเวลาอบรม :
จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 5 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900 เข้าอบรมได้ 6 ท่าน

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม โรงเเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

Details

Date:
23/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
23/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ