ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร  : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership)

21/11/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร  : การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำยุคใหม่ (Leadership) อบรม 21 พ.ย. 2566

ที่มาของหลักสูตร

ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง จำเป็นต้องปรับกระบวนการทางธุรกิจที่สามารถตั้งรับหรือดำเนินการเชิงรุกที่สอดรับกับปัจจัยภายนอก และยังต้องบริหารปัจจัยภายในเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้นจำเป็นต้องใช้ภาวะผู้นำของทีมงานอย่างมาก ในการบริหารงาน จำเป็นจะต้องมีแรงจูงใจ มีกำลังใจที่จะกระตุ้นความเป็นผู้นำในตนเองให้ได้อย่างถูกต้องและอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างและรักษาระดับภาวะผู้นำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นทักษะภาวะผู้นำ ที่นำตนเองได้เป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพระ ผู้บริหารระดับต่างๆเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กร พัฒนาทีมงาน จัดระบบในกระบวนการทำงาน และสร้างแรงจูงใจพนักงานเพื่อให้ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลที่จะนำพาองค์การสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมทั่วไป

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

  1. เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบของภาวะผู้นำยุคใหม่ที่นำตนเองได้
  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำที่ได้งานและได้ใจคน
  3. เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกแก่หัวหน้างาน
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สร้างมาตรฐานของภาวะผู้นำที่เป็นแบบอย่างและผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :  1 วัน  (09.00-16.00 น.)

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

–   ผู้นำและภาวะผู้นำที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

–   ทำไมถึงต้องเป็นแบบอย่างของความเป็นภาวะผู้นำ

Workshop : Leadership Problem          

–   วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารกับผู้นำ

–   Role Model : ถอดรหัสคุณลักษณะของผู้นำ (Leadership)

–   เทคนิคการนำตนเอง – แนวคิด

–   เทคนิคการนำตนเอง – พฤติกรรม

–   บทบาทที่สำคัญของความเป็นภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

–   การพัฒนาภาวะผู้นำให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร

–   ผู้นำที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา

Workshop : Leadership Analysis 

–   บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

–    คุณสมบัติพิเศษของผู้นำยุคใหม่

–    สุดยอดผู้นำยุคใหม่ (การเปลี่ยนแปลง และวิสัยทัศน์ใหม่)

Workshop : Leadership Solution

  • สรุปทบทวน ความเข้าใจ และตอกย้ำหลักการสำคัญในแต่ละบริบท

ผู้เข้าฝึกอบรม

เหมาะสำหรับผู้บริหารทุกระดับในองค์กร

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

– การบรรยายแบบ Active Learning

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

 

สถานที่จัดอบรม :  โรงเเรม Novotel Bangkok  Sukhumvit 20 

โรงเเรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ลง สถานี BTS อโศก  ทางออกประตู 6

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ