ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (SUPERVISORY SKILLS)

January 30

การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (SUPERVISORY SKILLS)

 

การอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน รุ่นที่ 1/2024 (Supervisory Skills)

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2024 เวลา 09.00-16.00 น.

ณ โรงแรม แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

หัวข้อการอบรม

๑. ความสำคัญและการวางตำแหน่งของ หัวหน้า ในองค์กร

๒. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ หัวหน้า ในหน่วยงาน และฝ่ายบริหารคาดหวัง

๓. เรื่องที่คาดหวังต่อกันระหว่าง หัวหน้ากับลูกน้อง และ ลูกน้องกับหัวหน้า

๔. คุณสมบัติ ความเป็นครูเมื่อสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษาเมื่อลูกน้องเข้าหารือ

๕. พฤติกรรม การกระทำของหัวหน้างานที่พึงระวัง

๖. จิตสำนึกและการประพฤติที่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เป็นหัวหน้างาน

๗. เทคนิค การชมเชย เมื่อลูกน้องทำดี และ ติเตือน เมื่อลูกน้องทำผิด

๘. หัวหน้างานกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากร และ การบริหารข้อมูล

๙. เทคนิค การมอบหมาย และ ติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. การสื่อสาร และ การประสานงานระหว่างฝ่าย ที่บรรลุผล

 

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ท่านละ 3,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท จ่ายสุทธิ 2,910 บาท

สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,500 บาท หักภาษี 75 บาท จ่ายสุทธิ 2,425 บาท

(รวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ)

 

วิธีการสมัคร

1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0814239891 หรือโทรศัพท์ 081-423-9891

2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /

ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง

3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้

4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้

5. สถาบันจะส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้

 

วิทยากรผู้บรรยาย

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท

วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.

อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ราคา

2500

วันที่อบรม

01/30/2024

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ