นักขายทัศนคติที่ลูกค้าเลิฟ

 นักขายทัศนคติที่ลูกค้าเลิฟ รวมหลักสูตรขายดี การขาย การตลาด การบริการ (รวมทุกสถาบัน) นักขายจะไม่ประเมินลูกค้าจากการแต่งกาย นักขายต้องไม่ตัดสินลูกค้าว่าเขาดี…

วิธีบริหารพนักงานอาวุโส

วิธีบริหารพนักงานอาวุโส หลักสูตร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ SOFTSKILLS บัญชี

การจ้างงาน ให้ได้คนที่เหมาะกับงาน

การจ้างงาน ให้ได้คนที่เหมาะกับงาน 1.จ้างคนให้ตรงกับความต้องการในปัจจุบันและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในอนาคต 2.…

5 คำถาม สำหรับเด็กจบใหม่ ก่อนเริ่มหางาน

5 คำถาม สำหรับเด็กจบใหม่ ก่อนเริ่มหางาน

เทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต ในยุคที่น่าสนใจ 2020

เทรนด์ธุรกิจแห่งอนาคต ในยุคที่น่าสนใจ 2020 ปัจจุบันคนทำธุรกิจต้องยอมรับว่า การมองตลาดธุรกิจนั้นไม่สามารถมองได้ในระยะเวลาสั้นๆ…

Service Mind สำคัญยังไง

Service Mind สำคัญยังไง รวมหลักสูตรขายดี การขาย การตลาด การบริการ (รวมทุกสถาบัน)     …