ISO 28000

เป็นระบบมาตรฐานการจัดการของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อควบคุมและลดการจัดการด้านภัยคุกคาม และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น…

นักขายปัจจุบันต้องปรับตัวอย่างไร

นักขายปัจจุบันต้องปรับตัวอย่างไร นักขายในยุคที่ข้อมูลลูกค้าแน่นไม่แพ้นักขาย ทางเลือกมากมายแบบนี้…

ความสำคัญของ 5ส ต่อองค์กรคุณภาพ

ความสำคัญของ 5ส ต่อองค์กรคุณภาพ ความรู้การอบรมหลักสูตร 5ส สำหรับพนักงานในโรงงาน รวมทุกอย่างเรื่องฝึกอบรม http://www.allthaitraining.com/ ------------------------------- ถ้าคิดว่าใช่ก็กด…

Digital Marketing ทำให้ขายได้จริงหรือ วิธีการขายออนไลน์

หลายครั้งเลยที่ผมได้เห็นคนเข้าใจเครื่องมือผิด ดิจิทัลมาเก็ตติ้งถือเป็นเครื่องมือที่สามารถส่งเสริมการขายได้จริงครับ…

สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

สวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

เอกสารเหล่านี้ อัพเงินเดือนได้จริงหรือ

เอกสารเหล่านี้ อัพเงินเดือนได้จริงหรือ บทความด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์, บทความการบริหารงานบุคคล,…