หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization

หลักสูตร Digital HR การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากร HR Analytics และการจัดทำรายงาน HR แบบ Visualization เนื้อหาการบรรยาย ความรู้เกี่ยวกับ Digital HR , Data Science , Big Data , Data Mining และ HR Analytics HR Business Partner การสร้างมูลค่าให้องค์กรผ่านงาน […]

สัมมนาสด Online หลักสูตรพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA ภาคปฏิบัติ

สัมมนาสด Online หลักสูตรพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 PDPA ภาคปฏิบัติ รายละเอียด ด่วน !! พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเริ่มบังคับใช้แล้ว ———————————————————————— หากไม่ทำ อาจจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง คือ 1.ข้อมูลของพนักงานในบริษัท 2.ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ที่นายจ้างต้องจัดทำให้ชัดเจน รัดกุมและปลอดภัย..ท่านทำแล้วหรือยัง ? ——————————————————————— ทำไม่เป็น ไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี ต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้ หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล […]

กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2023 ยุค Digital 4.0

กลยุทธ์การสรรหา และเทคนิคการสัมภาษณ์ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน 2023 ยุค Digital 4.0 ความสำคัญ การสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์บุคคลเข้าเป็นพนักงานขององค์กร ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมขององค์กรในระยะยาว ซึ่งหากองค์กรขาดวิธีการหรือเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการสรรหาคัดเลือก หรือผู้ทำหน้าที่สรรหาคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครงานยังไม่มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ องค์กรก็อาจจะได้บุคคลที่ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการ ทำให้สูญเสียทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และผลงานที่องค์กรจะได้รับจากผู้สมัครรายนั้นก็ไม่เป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และแม้ว่าการสัมภาษณ์จะเป็นวิธีการคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีมานาน แต่ก็ยังเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ปัจจุบันมีการกำหนดวิธีการสัมภาษณ์ตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ผลของการสัมภาษณ์มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ลักษณะคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ก็มุ่งเน้นการวัดผลสำเร็จและประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครงานมากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สามารถทำนายความสามารถของผู้สมัครงานผู้นั้นได้มากที่สุดวัตถุประสงค์ / ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ 1. มีความรู้ความเข้าใจในการสรรหาคัดเลือกและการสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ให้ผู้ทำหน้าที่สัมภาษณ์งาน 2. มีเทคนิคและการใช้งานเครื่องมือ(Tools) ต่างๆ […]

Update ประเด็นร้อนล่าสุดกฎหมายแรงงานที่ผู้บริหารต้องรู้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

Update ประเด็นร้อนล่าสุดกฎหมายแรงงานที่ผู้ต้องรู้ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา หัวข้อการบรรยายหลัก ———————————————————————————- พนักงานโพสต์ด่าบริษัท ด่าผู้บริหาร ด่าหัวหน้างาน ดูตรงไหนว่าผิดร้ายแรง จะหาหลักฐานอย่างไร ? การโพสต์ด่าคนนอก เลิกจ้างได้ หรือ ไม่ได้ ดูตรงไหน ? การย้ายสาขา หรือ การย้ายสถานประกอบการ ต่างกันตรงไหน ..นายจ้างทำได้แค่ไหน ต้องทำอย่างไร ? ย้ายไปบริษัทในเครือ หรือ ควบรวมกิจการกัน คนที่ไม่ยอมควบกับคนอื่น ไม่ต้องจ่ายเงินได้ไหม ? คนที่ชอบปลุกปั่นพนักงานอื่นว่าไม่ทำโอที […]

สัมมนาสด ONLINE กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย

สัมมนาสด ONLINE กลยุทธ์การจัดการวันหยุด วันลาให้ลดลง..ได้ผลงานตามเป้าหมาย องค์กรท่านประสบปัญหา เหล่านี้ใช่หรือไม่ เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหาพนักงานแกล้งป่วย สำออยเอาค่าจ้างฟรี ๆ ปีละ 30 วันเต็มสิทธิตามกฎหมาย เมื่อ..องค์กรท่านประสบ ปัญหา พนักงานลากิจธุระส่วนตัวเยอะ จะเอาแต่ใจ จะไปให้ได้ เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหา พนักงานอ้างสิทธิ อ้างกฎหมาย บริษัทไม่รู้ ไม่อนุมัติก็อึดอัด เมื่อ..องค์กรท่านประสบปัญหา มีหัวหน้างานใจดีอนุมัติตลอด แอบช่วยลูกน้องตลอด พองานล่าช้า ไม่ได้ตามเป้าหมายก็อ้างว่าพนักงานใช้สิทธิตามกฎหมาย…โยนว่าHR ไม่ช่วย ไม่ดูแล ปัญหาเหล่านี้จะลดลง […]

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง 20 มกราคม 2566 ณ.โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง 20 มกราคม 2566 ณ.โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20

หลักการและเหตุผล

ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ?

 • ปัญหาระหว่างลูกน้องกับลูกพี่ หรือพนักงาน ในการทำงาน
 • ลูกพี่ควรให้ลูกน้องทำ แต่ลูกพี่ก็ต้องลงมือทำงานเสียเอง
 • ลูกพี่สอนงานแล้ว ลูกน้องไม่ทำหรือทำไม่ได้ตามที่ต้องการ
 • ทำให้งานต่างๆ ต้องกลับมาแก้ไขใหม่
 • ผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ยังไม่พร้อม
 • สภาพงานในปัจจุบัน  มีแนวโน้มที่บ่งชัดว่านับวันอัตราการขยายตัวจะยิ่งสูงขึ้นและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ ตลอดจนภาครัฐหรือเอกชน อันเป็นงานที่นอกจากจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ แล้ว ยังจำเป็นที่ต้องมีพื้นฐานของทัศนคติหรือจิตสำนึกที่ดี (ใช้จิตวิทยา) เพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสาร และแสดงทักษะมาประสานกันอย่างมีขั้นตอน เป็นระบบ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะเพื่อการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และความเป็นมืออาชีพ เสมือนหนึ่งเป็นการร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          ดังนั้น “วิธีการทำงานร่วมกันเป็นทีม”  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา โดยอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่า ทุกคนในองค์กรต้องร่วมมือกัน สนับสนุนการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเลิกเกี่ยงงาน เลิกกล่าวโทษผู้อื่น และปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก

         จากแนวคิดดังกล่าว บุคลากรในองค์กรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความสามารถ ทั้งในเรื่องงาน และเรื่องเกี่ยวกับคน มีการรับฟัง และยอมรับซึ่งกันและกัน รู้ซึ้งถึงแก่นแท้ในธรรมชาติของมนุษย์ และใช้จิตวิทยาในการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จต่อองค์กร

        สรุปแล้ว ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน แต่ก็เป็นเรื่องที่สามารถจะทำความเข้าใจได้ ถ้ามีโอกาสได้ประเมินและวิเคราะห์ถึงมาตรฐานและกลยุทธ์ ตลอดจนศึกษา และทดลองปฏิบัติเสมือนหนึ่ง “การใช้จิตวิทยาการทำงานเป็นทีม”

         ดังนั้น หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจลูกน้อง”  จึงเป็นประสิทธิผลหนึ่งในศักยภาพความเป็นยุคใหม่ในการพัฒนาองค์กร เพื่อให้ได้ผู้นำที่มีคุณภาพ ชนะใจลูกน้อง  นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
 3. เพื่อเพิ่มมาตรฐานการสร้างภาพลักษณ์ผู้บริหารยุคใหม่ในองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อหาข้อตกลง/มาตรฐานร่วมกัน
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้หลักการในการบริหารงานต่างๆ เพื่อการบริหารงานที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมประสานงานรอบทิศ

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. ความหมายของ “จิตวิทยา”  และ “ทีมงาน”
 2. องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงในการใช้จิตวิทยา
 3. บทบาทผู้ปฏิบัติงานยุคใหม่  (หัวหน้าและลูกน้องตลอดจนผู้นำ) ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันขององค์กร
 4. เทคนิคจิตวิทยา “การจูงใจ” “แก้ไข” และ “พัฒนา”
 5. เพิ่มมาตรฐานการสร้างภาพลักษณ์บุคลากรในองค์กร
 6. ทักษะในการสื่อสารที่เกิดผลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 7. การเสริมสร้างบรรยากาศและบริหารความขัดแย้งในการทำงาน
 8. แนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มในโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ด้วยหลักการการทำงานที่เรียกว่า “TEAMWORK”
 9. การนำเสนอผลงานกลุ่ม (GROUP PRESENTATION)
 10. การประเมินผลงานกลุ่ม (EVALUATION)
 11. สรุป คำถาม – คำตอบ  (Q & A – SUMMARY)

วิธีการฝึกอบรม

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ LEARNING GAMES  การนำเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม

วิทยากรในการฝึกอบรม : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

สถานที่อบรม โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

ราคาพิเศษวันนี้ ท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,000 บาท

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

ราคา 3900

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171) วันพุธที่ 25 – ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย “อบรมเข้มข้น2วัน ดูไซต์งานก่อสร้างจริง1วัน”ศึกษาเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างจากมืออาชีพ รายละเอียด การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ […]

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ Professinal Trainer

หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ Professinal Trainer

รายละเอียด

รายละเอียดหลักสูตร 3วันเต็มอัดแน่นด้วยคุณภาพ
Workshop แบบเข้มข้น
– เส้นทางสู่สุอยอดวิทยากรมืออาชีพ
– ศาสตร์วิเคราะห์ผู้เรียน
– วิธีการสร้างคำคมและวรรคทอง
– Tell Stories & Make a Point
– 3 WOW
– การพูดสร้างแรงบันดาลใจ
– ROI ของการฝึกอบรม
วิทยากร
อ.เสน่ห์ ศรีสุวรรณ
อ.พงษ์ปณต คอนทอง
ดร.วสุ เรืองจิรสุข
อ.อนุภาพ พันชำนาญ
ติอต่อ 0949918999 อาจารย์ยอด

วันที่อบรม

09/22/2022

ราคา

9900

การติดต่อ

0949918999 อ.ยอด

Email

pdca.trainingcenter@gmail.com

หลักสูตรวิทยากรขั้นกลาง Advance Trainer

หลักสูตรวิทยากรขั้นกลาง Advance Trainer

 

รายละเอียด

หากท่านต้องการยกระดับศักยภาพความเป็นวิทยากร Trainer นักพูด ขอเชิญท่านมาเติมศัดยภาพด้วยหลักสูตร Advance Trainer กับคอร์สที่จะเพิ่มพูนเทคนิคขั้นสูงของอาชีพวิทยากร นักพูด และคุณจะได้ทั้งหลักการเป็นวิทยากร และหลักการเป็นนักพูดในคอร์สเดียวกัน รีบมาพบกันด่วนๆ สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อจองสัมมนา จากนั้นจะมีแอดมินติดต่อกลับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อ.ยอด พงษ์ปณต คอนทอง

วันที่อบรม

09/09/2022

ราคา

5900

การติดต่อ

0949918999 อ.ยอด

Email

pdca.trainingcenter@gmail.com

Visual Thinking The Executive Workshop โดย อ.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์

Visual Thinking The Executive Workshop โดย อ.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เกี่ยวกับหลักสูตร – การ คิดด้วยภาพ คืออะไร – อธิบายหลักการและวิธีการคิดด้วยภาพ – ตัวอย่างงานจริงและการนำไปใช้ – แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ – นำเสนองาน ร่วมอภิปราย และสรุปเนื้อหา   เนื้อหาเหมาะสำหรับ – ผู้บริหารองค์กรที่ต้องการเครื่องมือในการวางแผนกลยุทธ์ – องค์กรที่ต้องการแก้ปัญหาการสื่อสารภายใน – […]