หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

ONLINE COURSE การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)25 เม.ย. 2563

ONLINE COURSE การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)

รายละเอียด

ใช้เวลาว่างช่วง “อยู่บ้าน ปลอดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้เกิดประโยชน์อย่างงดงาม

มาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ แบบเชิงลึก กับกูรูผู้ทรงคุณวุฒิ

สะดวก เรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้
ชัดเจน ได้ความรู้ละเอียด
สามารถถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรได้ เหมือนคลาสปกติ

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!
ONLINE COURSE
การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)
MANAGEMENT SKILLS FOR SENIOR HOUSEKEEPERS IN HOTELS AND RESORTS
เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก
ถอม – ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติ
หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญที่ต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคนอีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองลูกน้องได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้ารวมถึงผู้ที่อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่เร็วขึ้น จึงควรพัฒนาทักษะต่างๆ ของตนเช่น การวางแผนงาน การมีความรู้ในงานอย่างละเอียดการควบคุมผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานเพื่อทุ่มแรงและเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ในด้านการเขียนรายงานต่างๆ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทุกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณในทุกด้าน
เนื้อหาหลักสูตร
– ทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
– รายงานและการเก็บบันทึกสำหรับการปฏิบัติงาน
– งานแม่บ้านกับการวางแผน และการมอบหมายงาน
– งานแม่บ้านในแง่ของการควบคุมผลการปฏิบัติงาน
– การสอนงานและการฝึกอบรมของงานแม่บ้าน
– งบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกแม่บ้าน
– การจัดการและการวางแผนด้านอัตรากำลังคน
– กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ
– องค์ประกอบที่สำคัญที่ผลักดันให้แผนกแม่บ้านประสบความสำเร็จ
– กรณีศึกษา และ ถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้า รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
และแม่บ้านที่ต้องการมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70 , 089-6326255 (นุ๊ก) หรือ
http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรม)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

วันที่อบรม : 25/04/2020

ราคา : 6900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี

Email : training@dtc.ac.th

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1913 มิ.ย. 2563

การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19

รายละเอียด

“การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 19”
กฎหมายโรงแรม/การตลาด การการขาย /การเงิน การบัญชี /
การบริหารบุคคล / การบริหารรายได้ /งานต้อนรับส่วนหน้า /งานแม่บ้าน
และแนวทางการรับมือในทุกสถานการณ์จากประสบการณ์ตรงโดยคนโรงแรมตัวจริง!!!

***ผ่านเกณฑ์การอบรมรับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยดุสิตธานี
ยื่นขอจดทะเบียนผู้จัดการโรงแรมตามเกณฑ์กรมการปกครองกำหนด

สมัคร!และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการวิชาการ

โทร.02-721-8469-70 ต่อ 306-133, 092-254-2018(ปู)
หรือ https://www.facebook.com/trainingdtc

เอกสารการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา
4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สามารถนำมาให้วันที่อบรมวันแรก 13 มิ.ย.63)

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 169,000* บาท/ท่าน/หลักสูตร พร้อมการสมัครได้ทันทีค่ะ

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: laphatrada.pi@dtc.ac.th หรือ training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

วันที่อบรม : 13/06/2020

ราคา : 169000

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี

Email : training@dtc.ac.th

FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS16 พ.ค. 2563

FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS

รายละเอียด

มืออาชีพการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
FOOD AND BEVERAGE OPERATIONS

ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารนั้น ต้องประกอบไปด้วยอาหารดี บรรยากาศดี และการบริการที่ดี แต่ทุกวันนี้ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่อาหาร และบรรยากาศเป็นหลัก ขาดความเอาใจใส่ในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน จึงเป็นสาเหตุให้ร้านอาหารหลายๆ แห่งไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจ ประทับใจกับลูกค้า และกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีเพิ่มผลกำไรนำไปสู่ความสำเร็จให้กับองค์กรอีกทางหนึ่ง บุคลากรในแผนกบริการจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการบริการและวิธีการบริการที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อความเป็นมืออาชีพและสามารถให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
– การจัดรายการอาหาร ลักษณะของเมนูอาหาร ประเภทของรายการอาหาร
– ประเภทของเครื่องดื่มแต่ละชนิด
– การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องปรุงในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มอย่างถูกต้อง
– การจัดโต๊ะอาหารรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับโอกาส
– ทักษะการต้อนรับลูกค้า การเชิญลูกค้านั่งโต๊ะและการส่งลูกค้า
– การรับคำสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
– เทคนิคการเสิร์ฟอาการและเครื่องดื่ม
– เทคนิคการเก็บโต๊ะและการถอนจาน
– การวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับการบริการงานเลี้ยงต่างๆ
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เจ้าของกิจการ หัวหน้า และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

วันที่อบรม : 16/05/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี

Email : training@dtc.ac.th

ในวิกฤติ…ยังมีโอกาส ชั่วโมงทองของ….อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม01 มิ.ย. 2563

ในวิกฤติ…ยังมีโอกาส ชั่วโมงทองของ….อุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม

รายละเอียด

สสว.ร่วมกับ ISMED เสริมแกร่งผู้ประกอบการ Health & Beauty เจาะตลาดนักช้อปออนไลน์ที่มูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท
ด่วน! สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 เม.ย. 63 จำนวนจำกัดเพียง 50 ราย
.
แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID 19 จะแพร่กระจายไปทั่วโลก ยังมีภาคธุรกิจสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ Health & Beauty ที่เติบโตไปพร้อมกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชั่วโมงนี้เน้นช้อปผ่านออนไลน์ สสว.ร่วมกับ ISMED ได้พัฒนาโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพ-เสริมประสิทธิภาพการตลาดสมัยใหม่ กลยุทธ์การตลาดแบบทันเกมส์ธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ Mindset- Transformation ให้ทันการเปลี่ยนแปลง
.
สสว.และ ISMED จึงเปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมสปาแอนด์เวลเนส และอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สปาโปรดักส์ แปรรูปสมุนไพร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ โดย
จะมีการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด-การขาย หรือมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ อาทิ การสร้างแคมเปญการตลาดทั้ง B2B และ B2C กับพันธมิตรชั้นนำ การตลาดแบบดึงดูด (Inbound marketing) การสร้างเนื้อหา Story Telling (Content) รวมไปถึง การปรับโครงสร้างหนี้ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้ประกอบการ
.

วันที่อบรม : 01/06/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : สถาบันพัฒนาSMEs นางสาวตรีชฎา เลาแก้วหนู (พริก) 082-450-2634 นางสาวชนัญชิดา มาลาทอง (แอน) 093-942-4929

Email : ibmd.ismed2020@gmail.com

[Online Training] Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน) 22 เม.ย.6322 เม.ย. 2563

[Online Training] Daily Management for Supervisor in Industrial Sector (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน) 22 เม.ย.63

รายละเอียด

หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ที่ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

หัวข้อบรรยาย​
09.00-15.00 น.
– แนวคิด Daily Management ​
– องค์ประกอบของ Daily Management​
– บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง​
– แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี​
– เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน​
– เทคนิคการควบคุมติดตามงาน​
– เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน​
– เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน

วันที่อบรม : 22/04/2020

ราคา : 1800

การติดต่อ : ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456

Email : training@ftpi.or.th

[Online Training] Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) 21 เม.ย.6321 เม.ย. 2563

[Online Training] Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) 21 เม.ย.63

รายละเอียด

หลักสูตรนี้จะชี้แนะถึงแนวทางและวิธีการ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน เพื่อให้องค์กรได้มีการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ที่ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

หัวข้อบรรยาย
​09.00-15.00 น. ​
– แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ Productivity Concept​
– แนวทางการปรับปรุงการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร​
– การวัดการเพิ่มผลผลิต Productivity Measurement​
– เทคนิคเครื่องมือ (Tool techniques) และกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพที่สำคัญ​
– การเลือกใช้เครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพที่เหมาะสมกับองค์กร ​
– แนวทางการปรับปรุงเพิ่มผลิตภาพในรูปแบบ Smart Factory (Industry 4.0)​
– สรุป และ ถาม ตอบ

วันที่อบรม : 21/04/2020

ราคา : 1800

การติดต่อ : ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456

Email : training@ftpi.or.th

[Online Training] Productivity Awareness : จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ 2 เม.ย.6302 เม.ย. 2563

[Online Training] Productivity Awareness : จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ 2 เม.ย.63

รายละเอียด

สร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในการเพิ่มผลิตภาพ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ที่ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

หัวข้อบรรยาย
Productivity & Business Game
• หลักการพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงสู่แนวคิดธุรกิจ
• แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
• ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ
• ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่า
• องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

Productivity Basic Tools & Techniques
• ความสำคัญและแนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การเพิ่ม ผลิตภาพองค์กร
• เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคด้านการเพิ่มผลิตภาพ
• แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพองค์กร

ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456
Email: training@ftpi.or.th

วันที่อบรม : 02/04/2020

ราคา : 1800

การติดต่อ : แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Email : training@ftpi.or.th

การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรม และรีสอร์ท09 พ.ค. 2563

การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรม และรีสอร์ท

รายละเอียด

การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรม และรีสอร์ท
SALES MANAGEMENT FOR HOTELS AND RESORTS
งานขายเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และเป็นงานที่ต้องพบปะ หรือติดต่อลูกค้าโดยตรง การบริหารงานขายจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน อีกทั้งยังมีความผกผันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานณ์การอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารงานขายและทีมงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจ ต้องศึกษาตัวแปร วิธีการ ขั้นตอน ละสิ่งสำคัญในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อได้ยอดขายตามเป้า และได้ผลกำไรตามที่ตั้งใจ
เนื้อหาหลักสูตร
– ความสำคัญของการขายตรง
– การทำให้ลูกค้าไว้วางใจ หรือการเป็น Trusted Advisor คืออะไร ต้องทำอย่างไร
– ขั้นตอนและเทคนิคของการขายและการเตรียมตัวไปพบลูกค้า
– การเจรจาต่อรองกับลูกค้า และการรับมือกับข้อโต้แย้งหรือการต่อต้านจากลูกค้า
– การบริหารงานขาย : Account Management และ Sales Action Plan
– การบริหารทีมขาย
– Organization of the sales team
– Product line management
– development of personnel
– Sales Ethics
– Sales Motivation
– การประสานงานและการทำงานให้ราบรื่นระหว่างแผนก Sales และ Operation
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายขาย เจ้าของกิจการโรงแรม รีสอร์ท คอนโด เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบริหารงานขาย
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70 หรือ
http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in
การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม
ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

วันที่อบรม : 09/05/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72

Email : training@dtc.ac.th

การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ขนาด SMEs09 พ.ค. 2563

การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ขนาด SMEs

รายละเอียด

การวางแผนภาษีธุรกิจโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ขนาด SMEs
TAX PLANING FPR SMES, HOTELS AND SERVICED APARTMENTS

การเสียภาษีอากรถือเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกอบธุรกิจ โดยการเสียภาษีจะต้องตรงตามประเภทของรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง สถานประกอบการจะต้องจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องและถูกประเภท เพื่อนำส่งภาษีให้แก่สรรพากร ในปัจจุบันมีกิจการโรงแรมและกิจการบริการอาหารและที่พักหลากหลายประเภท ผู้รับผิดชอบในงานด้านภาษีอากรจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจ จึงจะสามารถวางแผนระบบการชำระภาษีให้ถูกต้อง และเหมาะสมกับประเภทธุรกิจบริการของตน อันจะช่วยลดความผิดพลาด หรือแก้ไขปัญหาด้านภาษีที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร
– การวางแผนภาษีและปรับโครงสร้างภาษีของกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
– การวางแผนและปรับโครงสร้างกิจการด้านรูปแบบธุรกิจการโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ เพื่อประโยชน์สูงสุดทางภาษี
– การวางแผนภาษีด้านบริหารทรัพย์สินในกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์รวมทั้งด้านทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สินทางปัญญา
– ความเข้าใจผิดด้านภาษีในกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ และการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
– การวางแผนภาษีเพื่อเข้าซื้อ (Take Over) กิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์
– การวางแผนภาษีเพื่อออกจาก (ขาย) กิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์
– การจัดทำสัญญาและเอกสารทางกฎหมายสำหรับกิจการโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์เพื่อสนับสนุนการวางแผนภาษีในแต่ละประเด็น
– กรณีศึกษา (Case Study) จากประสบการณ์และตัวอย่างของกิจการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ที่ประสบความสำเร็จ
– ภาษีที่ดิน Update กฎหมายใหม่ที่กระทบกิจการโรงแรม
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของ และผู้ปฏิบัติงานแผนกบัญชีและการเงินในกิจการโรงแรม และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ (ขนาดกลางและขนาดย่อม)
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 306-313 หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

วันที่อบรม : 09/05/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-721-8469-72

Email : training@dtc.ac.th

การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรม และรีสอร์ท09 พ.ค. 2563

การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรม และรีสอร์ท

รายละเอียด

การบริหารงานขาย สำหรับโรงแรม และรีสอร์ท
SALES MANAGEMENT FOR HOTELS AND RESORTS
งานขายเป็นงานที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร และเป็นงานที่ต้องพบปะ หรือติดต่อลูกค้าโดยตรง การบริหารงานขายจึงไม่ใช่เรื่องง่าย และมีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน อีกทั้งยังมีความผกผันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานณ์การอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารงานขายและทีมงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจ ต้องศึกษาตัวแปร วิธีการ ขั้นตอน ละสิ่งสำคัญในการบริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพ เพื่อได้ยอดขายตามเป้า และได้ผลกำไรตามที่ตั้งใจ
เนื้อหาหลักสูตร
– ความสำคัญของการขายตรง
– การทำให้ลูกค้าไว้วางใจ หรือการเป็น Trusted Advisor คืออะไร ต้องทำอย่างไร
– ขั้นตอนและเทคนิคของการขายและการเตรียมตัวไปพบลูกค้า
– การเจรจาต่อรองกับลูกค้า และการรับมือกับข้อโต้แย้งหรือการต่อต้านจากลูกค้า
– การบริหารงานขาย : Account Management และ Sales Action Plan
– การบริหารทีมขาย
– Organization of the sales team
– Product line management
– development of personnel
– Sales Ethics
– Sales Motivation
– การประสานงานและการทำงานให้ราบรื่นระหว่างแผนก Sales และ Operation
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ ฝ่ายขาย เจ้าของกิจการโรงแรม รีสอร์ท คอนโด เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบริหารงานขาย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in
การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที
โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th
ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้
หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม
ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

วันที่อบรม : 09/05/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-721-8469-72

Email : training@dtc.ac.th