หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

กิจกรรมสัมมนาดีๆฟรีโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "เชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่าย SMEs ครั้งที่ 2" (อบรมวันที่ 30 ส.ค. 62)

กิจกรรมสัมมนาดีๆฟรีโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "เชื่อมโยงธุรกิจและเครือข่าย…

อบรมฟรี "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" Financial Literacy 62" โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)(อบรมวันที่ 27 ส.ค. 62)

อบรมฟรี "โครงการเสริมแกร่ง SMEs รอบรู้การเงิน" Financial Literacy 62" โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม…

หลักสูตร "บริหารลูกหนี้การค้า ด้วยกฎหมาย รุ่นที่ 3"(อบรมวันที่ 27 ก.ย. 62)

หลักสูตร "บริหารลูกหนี้การค้า ด้วยกฎหมาย รุ่นที่ 3" วัตถุประสงค์ของหลักสูตร : 1.เพื่อให้การบริหารลูกหนี้การค้าของกิจการมีคุณภาพสามารถคัดเลือกลูกหนี้ที่ดีชำระหนี้ตรงตามนโยบายกิจการได้ 2.เพิ่มประสิทธิภาพผลการดำเนินงานให้กิจการมีเงินสดเหลือ 3.กิจการสามารถคัดกรองลูกหนี้ชั้นเลวออกจากพอร์ต 4.เป็นวิธีจัดการที่ประหยัดและได้ผลจริง 5.เพื่อป้องปรามลูกหนี้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริต เนื้อหาการอบรม…

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good(อบรมวันที่ 12 ก.ย. 62)

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good เนื้อหาการสัมมนา : เสริมสร้างความมั่นใจ และบุคลิกที่ดี สร้างความภูมิใจในตัวเอง…

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good(อบรมวันที่ 12 ก.ย. 62)

ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good ภาพลักษณ์สู่ความสำเร็จ The Power of Looking Good โดย คุณภัทรนิษฐ์ ศศิธนวิจิตร์ (ที่ปรึกษาด้านการจัดการฝึกอบรม) วันพฤหัสบดี…

4 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน(อบรมวันที่ 28 ส.ค. 62)

4 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน 4 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน การวางแผนงาน การสั่งงานและติดตามงาน…

คุยกันฉันท์พี่น้อง เรื่อง งานที่ปรึกษา (Consulting)(อบรมวันที่ 24 ส.ค. 62)

คุยกันฉันท์พี่น้อง เรื่อง งานที่ปรึกษา (Consulting) อีกหนึ่งงานที่ ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ชาว…

หลักสูตร สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!(อบรมวันที่ 14 ก.ย. 62)

หลักสูตร สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!! ด่วน…

ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager (หลักสูตรใหม่2562)(อบรมวันที่ 23 ส.ค. 62)

ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager (หลักสูตรใหม่2562) รายละเอียดหลักสูตรในองค์กรทุกแห่งย่อมมีลำดับชั้นทางการบริหารงาน…

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน(อบรมวันที่ 9 ส.ค. 62)

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน หลักการและเหตุผล       การสร้างกรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่…