หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

,

หลักสูตร เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU (26 มิ.ย. 61)

รับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัครอบรมหลักสูตร เจาะลึก ประเด็นการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้…