หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

,

ด่วน !! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ 5 พฤษภาคมนี้(อบรมวันที่ 05 พ.ค. 62)

ด่วน !! กฎหมายแรงงานฉบับใหม่ประกาศใช้ มีผลบังคับใช้ 5 พฤษภาคมนี้ กฎหมายแรงงานใหม่ประกาศใช้…
,

การมอบหมายและติดตามงานอย่างทรงประสิทธิผล (Effective Delegations)(อบรมวันที่ 03 พ.ค. 62)

การมอบหมายและติดตามงานอย่างทรงประสิทธิผล (Effective Delegations) การขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น…

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (อบรมวันที่ 20 ก.ค. 62)

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ…