หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ12 ก.พ. 2563

เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ

รายละเอียด

รู้ก่อนใคร..ทำได้ก่อนเพื่อน
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 25562
มีผลบังคับใช้แล้วปีนี้

ฝ่าฝืนไม่ทำตามกฎระเบียบ และข้อกำนด ที่ระบุในกฎหมาย PDPA จะต้องโดนโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 1 ปี และโทษปรับตั้งแต่ 5 แสนถึง 5 ล้านบาท
พบกับ

หลักสูตร
เตรียมพร้อมรับมือ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
กับ การบริหารงานบุคคล
ภาคปฏิบัติ

แจกฟรีตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง

ผู้ที่ควรเข้าอบรม
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ

หัวข้อการบรรยายหลัก
ภาพรวมของกฎหมายนี้
1. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
2. ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
3. ข้อมูลใดที่ต้องคุ้มครอง หรือ ไม่คุ้มครอง ต่างกันอย่างไร ?
4. ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
5. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
6. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
1. นายจ้างมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างตามกฎหมายนี้ ?
2. นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่ ?
3. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
4. ตัวอย่าง – สัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ?
5. ตัวอย่าง – สัญญาจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนายจ้าง มีอะไรบ้าง ?
6. ตัวอย่าง – นโยบาย / ระเบียบปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
7. ตัวอย่าง – นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน
8. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่ข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
9. นายจ้างมีสิทธิขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?
10. ลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
11. พนักงานขายลาออกแต่เอารายชื่อลูกค้าไปด้วย นายจ้างจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ?

วิทยากร อ. สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
กำหนดการ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กทม.
อัตราค่าสมัคร
ราคาปกติ ท่านละ 3,900 บาทก่อน Vat
ราคาสมาชิกและโปรโมชั่นท่านละ 3,500 บาทก่อน Vat
สมัคร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,000 บาทก่อน Vat
ติดต่อสำรองที่นั่ง หรือสอบรายละเอียด
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 (ขอเด่น ๆ)
Email:hrdeesolution@gmail.com
Line ID: hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

วันที่ : 12/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com

หลักสูตร การปรับตัวของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ยุค 202022 ก.พ. 2563

หลักสูตร การปรับตัวของธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ โรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ยุค 2020

รายละเอียด

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วม Update การเปลี่ยนแปลงของลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งปรับมุมมองในการเริ่มต้นธุรกิจและการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ

– หลักสูตรอพาร์ทเม้นท์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น. ราคา 3,200 บาท

– หลักสูตรโรงแรมและรีสอร์ท 23 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09.00 – 16.30 น. ราคา 3,200 บาท
พิเศษ !! สมัครทั้ง 2 วัน เพียง 6,000 บาท

โอกาสดีๆ แบบนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือ สมัครเลย
https://forms.gle/Kt4jF1RLPjGvcM71A

หรือ สแกน QR Code ในโบรชัวร์ได้เลยค่ะ

*** รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02 105 4778 ต่อ 2015 (สุธานี), 2016 (แสงเดือน), 092 224 5634-5, 082 450 2623

วันที่ : 22/02/2020

ราคา : 3200

การติดต่อ : Tel : 02 105 4778 ต่อ 2015 (สุธานี), 2016 (แสงเดือน), 092 224 5634-5, 082 450 2623

Email : trainingismed@gmail.com

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management)13 ก.พ. 2563

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ความรู้เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) แก่ผู้เข้ารับการอบรม

2.  เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงกับการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือภารกิจในความรับผิดชอบ

หัวข้อการอบรม

1.  ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

2.  กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดวัตถุประสงค์

3.  ความเสี่ยงกับสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์องค์กร วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อหาประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4.  ประเภทความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

5.  กระบวนการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan)

6.  การควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

7.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกการทำแผนบริหารความเสี่ยง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และสามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

Promotion เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 081-134-5581, 063-846-6405

Email: info@chosenthebest.com website: www.chosenthebest.com

วันที่ : 13/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก

Email : info@chosenthebest.com

หลักสูตร Design Thinking ทักษะใหม่ในยุค 4.023 ก.พ. 2563

หลักสูตร Design Thinking ทักษะใหม่ในยุค 4.0

รายละเอียด

ความสำคัญของหลักสูตรนี้

1.  เป็นกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation)ในการพัฒนาผลงานให้สูงขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของพนักงานเอง

2.  สามารถสร้างต้นแบบในการแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น

3.  ฝึกทักษะให้พนักงานคิดเป็นทีมและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ต่อยอดความรู้ของพนักงานและฝึกการวิเคราะข้อมูลจากความเป็นจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ด้วยตัวของพนักงานเอง

5.  ป้องกันและลดความสูญเสียจากการใช้ทรัพยากรต่างๆในองค์กรทำให้ลดต้นทุนลงได้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

หัวข้อสัมมนา

1.  ความหมายและประโยชน์ของ Design  Thinking  ในยุค 4.0

2. ความสัมพันธ์ระหว่าง Design  Thinking กับ นวัตกรรมการทำงาน (Innovation)

3.  ขั้นตอนสำคัญของ Design  Thinking  มีอะไรบ้าง

Øการทำความเข้าใจปัญหา Empathize

Øการกำหนดสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา Define

Øการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองหลายด้าน Ideate

Øการกำหนดต้นแบบของการแก้ไขปัญหา Prototype

Øการนำไปใช้เพื่อทดสอบความถูกต้องของต้นแบบ Test

Øการอธิบายต้นแบบให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้  Deliver

Øการจัดทำแผนงานเพื่อส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ Deliver

4.  วิทยากรสรุปสาระสำคัญทั้งหมดและการถาม – ตอบ

วิธีการอบรม

การบรรยาย, การนำอภิปราย, Workshop/กรณีศึกษาจากญี่ปุ่น,การแบ่งกลุ่มระดมความคิด/การนำเสนอผลงานกลุ่ม

ระยะเวลาการอบรม:

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

Promotion เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 081-134-5581, 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com website: www.chosenthebest.com

วันที่ : 20/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก

Email : info@chosenthebest.com

การวางแผนงานเพื่อประสิทธิผลในยุคการเปลี่ยนแปลง (Planning & Management)23 ม.ค. 2563

การวางแผนงานเพื่อประสิทธิผลในยุคการเปลี่ยนแปลง (Planning & Management)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์:

1.  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด วิธีการในการวางแผนงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

2.  เพื่อให้แนวทางการการวางแผนงาน และกรอบแนวคิดการบริหารที่เน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรม:

1.  ความสำคัญของการวางแผนงานภายใต้บริบทการทำงานในปัจจุบัน

2.  การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

3.  การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.  การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของแผนงาน

5.  แนวคิดและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

6.  ขั้นตอนในการจัดทำแผนงาน (Planning Process)

7.  การถ่ายทอดแผนงานไปสู่ระดับบุคคล (กระจายงาน) และการติดตามการปฏิบัติงาน

8.  ความเสี่ยงที่อาจทำให้แผนงานล้มเหลว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

1.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการการวางแผนงานที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

2.  ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการกำหนดเป้าหมายของแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการจัดทำแผน และแนวคิดการควบคุมแผนงานสู่การปฏิบัติ

3.  ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้มีหน้าที่ในการวางแผนงาน

วิธีการฝึกอบรม:

การบรรยาย, workshop, การฝึกปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาการอบรม:

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

Promotion  เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 081-134-5581, 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com website: www.chosenthebest.com

วันที่ : 23/01/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก

Email : info@chosenthebest.com

 

หลักสูตร เทคนิคการคิดที่มีประสิทธิภาพ(Thinking Ability Skill)22 ม.ค. 2563

หลักสูตร เทคนิคการคิดที่มีประสิทธิภาพ(Thinking Ability Skill)

รายละเอียด

🔰ความสำคัญของหลักสูตรนี้🔰
1. ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และค้นหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
2. ทำให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
3. ทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน
4. ป้องกันปัญหาความสูญเสียทรัพยากรขององค์กรที่เกิดจากการคิดที่ไม่เป็นระบบ
5. ลดความผิดพลาดในการทำงานของผู้เรียน ให้ทำงานได้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

🆕หัวข้อสัมมนา🆕
1️⃣ความหมายและความสำคัญของการคิดที่มีประสิทธิภาพ(Thinking Ability Skill)
2️⃣การทำงานของสมองส่วนหน้า(Cerebrum) ที่เกี่ยวกับการคิด สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาทำงานอย่างไร
3️⃣ภาพรวมของเทคนิคการคิดแบบต่างๆ
➡️การคิดเชิงสร้างสรรค์
➡️การคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
➡️ความคิดเชิงระบบ
➡️การคิดแบบบูรณาการ
➡️การคิดเชิงประยุกต์
4️⃣หลักการสำคัญของการเพิ่มพลังสมองในการคิด
5️⃣เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการคิดเชิงอย่างมีประสิทธิภาพ
➡️การใช้แผนภูมิก้างปลา
➡️การใช้ Mind Mapping
➡️การจัดการกับกระบวนการที่เกิดขึ้นก่อน
➡️การคิดแบบเชื่อมโยง
6️⃣สรุปสาระสำคัญและตอบคำถาม

♻️วิธีการอบรม♻️
การบรรยาย, การนำอภิปราย, Workshop/กรณีศึกษาจากญี่ปุ่น,การแบ่งกลุ่มระดมความคิด/การนำเสนอผลงานกลุ่ม

📌วิทยากรบรรยายโดย📌
อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์

🌐หลักสูตรสามารถจัดเป็น In-House Training ได้🌐

✅สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก
โทร. 081-134-5581,063-846-6405
Line :https://line.me/R/ti/p/bss6411p
E-mail: info@chosenthebest.com
http://www.chosenthebest.com

วันที่ : 22/01/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก 0638466405

Email : info@chosenthebest.com

ด่วน !! ประกาศบังคับใช้แล้วปีนี้ เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ14 ม.ค. 2563

ด่วน !! ประกาศบังคับใช้แล้วปีนี้ เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 กับ การบริหารงานบุคคล ภาคปฏิบัติ

รู้ก่อนใคร..ทำได้ก่อนเพื่อน

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนับวันจะรุนแรงขึ้น
ปี 2563 พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล จะประกาศใช้แล้ว นายจ้างต้องไปจัดการคุ้มครองข้อมูลส่นบุคคลให้ชัดเจนและปลอดภัย หากไม่ทำ ไม่ปลอดภัย
ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

นายจ้างจึงต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้ โดยทันที

** แจกฟรีตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง **

หัวข้อการบรรยายหลัก
ภาพรวมของกฎหมายนี้
1. เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
2. ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
3. ข้อมูลใดที่ต้องคุ้มครอง หรือ ไม่คุ้มครอง ต่างกันอย่างไร ?
4. ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
5. บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
6. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
1. นายจ้างมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างตามกฎหมายนี้ ?
2. นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่ ?
3. ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
4. ตัวอย่าง – สัญญาจ้างที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ?
5. ตัวอย่าง – สัญญาจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนายจ้าง มีอะไรบ้าง ?
6. ตัวอย่าง – นโยบาย / ระเบียบปฎิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
7. ตัวอย่าง – นโยบาย / ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน
8. ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่ข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
9. นายจ้างมีสิทธิขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?
10. ลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
11. พนักงานขายลาออกแต่เอารายชื่อลูกค้าไปด้วย นายจ้างจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายได้หรือไม่ ?

วิทยากร อ. สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
กำหนดการ วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กทม.

วันที่ : 14/01/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)20 ธ.ค. 2562

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ (Negotiation Skills)

คำอธิบายหลักสูตร

การเจรจาต่อรองขั้นเทพ คือ หลักสูตรอบรม ทักษะการเจรจาต่อรอง Negotiation Skills ในการอบรมท่านจะได้รับองค์ความรู้ (Knowledge) ในการเจรจาต่อรองแบบ Win : Win สร้างความเข้าใจ (Understand) ในกระบวนการเจรจาต่อรอง รู้จักเทคนิคการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ได้ผลในการเจรจาต่อรอง สร้างทักษะ (Skill) ในการเจรจาต่อรอง ทักษะการเตรียมความพร้อมที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและยุทธวิธีการในการเจรจาต่อรองที่ประสบผลสัมฤทธิ์ สร้างทัศนคติ (Attitude) ที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรอง และท่านจะได้เรียนรู้จากแบบทดสอบการค้นหาสไตล์การต่อรอง 7 ของตนเองว่าอยู่สไตล์ใดเพื่อนำท่านๆ ไปสู่การจัดการกับสไตล์การเจรจาต่อรอง 7 แบบของตนเองและเทคนิคการรับมือกับคู่เจรจา  ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการเจรจาต่อรองให้ประสบความสำเร็จ รวมถึง ช่วยให้ท่านสามารถแก้ปัญหาในการเจรจาต่อรองและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

วันที่จัดอบรม

เดือนมกราคม : วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

หัวข้ออบรมสัมมนา
Course Outline

 • การเจรจาต่อรอง คือ อะไร ?
 • นิยามความหมายของการเจรจาต่อรอง
 • วัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรอง
 • การทำความเข้าใจในการเจรจาต่อรอง
 • บันได 3 ขั้นในการเจรจาต่อรอง
 • ทักษะในการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
 • การเตรียมความพร้อม
 • การเจรจาต่อรองตามหลัก Game Theory
 • การเจรจาต่อรองตามหลัก BW-WAP
 • ารเตรียมการส่วนบุคคล
 • การวางรากฐานการเจรจาต่อรอง
 • การกำหนดเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม
 • การเตรียมสถานที่ในการเจรจาต่อรอง
 • การวางโครงสร้างในการเจรจาต่อรอง
 • กระบวนการเจรจาต่อรอง
 • การสร้างกรอบการเจรจาต่อรอง
 • 7 สไตล์การเจรจาต่อรองของตนเอง
 • สไตล์การเจรจาต่อรอง 7 แบบของคู่เจรจา
 • วิธีรับมือกับคู่เจรจาทั้ง 7 สไตล์
 • การสร้างข้อตกลง
 • การตั้งเงื่อนไขของฉันทามติและข้อตกลง
 • การจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยาก
 • การควบคุมอารมณ์ในการเจรจา
 • การเจรจาต่อรองในนามของคนอื่น
 • เลือกทีมเจรจาต่อรอง
 • การบรรลุข้อตกลง
 • ความสำเร็จของแผนการเจรจาและการประเมินผล

วิทยากร
อ.วัฒนา  วาทะพล C.HRD., FIT PRO
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ : Competency, Competency based hrm/hrm, Competency base interview, Competency management Teamwork, Negotiation Skill, Negotiation Skill For Selling, Personality Development, Teamwork, Coaching Skill, Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงานที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย, ข้าราชการที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรอง, นักเจรจาต่อรอง, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, ผู้บังคับบัญชา, Supervisor, Manager, เจ้าของกิจการ

วันที่อบรม/สัมมนา
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562


สถานที่จัดงาน
โรงแรมใกล้ BTS & MRT ในกรุงเทพมหานคร

อัตราค่าอบรม/สัมมนา
ราคา 4,000 บาท
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 3,900 บาท
*ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป เหลือเพียงท่านละ 3,700 บาท

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro
ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro
Tel. (086) 981-1584
LINE : fitprodb   และ/หรือ 0869811684
E-Mail 1 : fitprodb@hotmail.com หรือ
E-Mail 2 : webdb@hotmail.com

เว็บไซต์ Link 1 http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/using-course/exten/mod/disp-mod/nwt01-custm-ht

เว็บไซต์ Link 2 http://www.วิทยากร.net

 วันที่จัดอบรม

หน่วยงาน/บริษัท : สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

ชื่อผู้ติดต่อ : Admin FIT Pro

โทร : (086) 981-1584

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program)12 ธ.ค. 2562

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program)

เทคนิคการเป็นวิทยากร : พูดได้ บรรยายดี

(Train The Trainer Program)

พูดได้ บรรยายดี (Train The Trainer Program :

เทคนิคการเป็นวิทยากร)

คำอธิบายหลักสูตร

Train The Trainer เป็นหลักสูตร พูดได้ บรรยายดี Train The Trainer Program ที่ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการพูดและเทคนิคการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ในการพูดการบรรยายเพื่อให้ผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการพูดในฐานะวิทยากรในองค์กร หรือในหน่วยงานต่างๆ  โดยให้ความรู้ตั่งแต่ศิลปะการพูดในที่ชุมชน ศิลปะการบรรยายแบบมืออาชีพ โดยผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจหลักการพูด การขจัดอาการประหม่าและการตื่นเวที การพัฒนาบุคลิกภาพในฐานะวิทยากร เทคนิคการถ่ายทอด เคล้ดลับการบรรยายมีประสิทธิภาพ เทคนิคการเป็นวิทยากร การสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในการนำการพูดการบรรยายไปปรับประยุกต์ใช้ในงานจนสามารถ พูดได้ บรรยายดี ตรงตามเป้าหมายในการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

พนักงาน ฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, วิทยากร, วิทยากรฝ่ายขาย, ผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการบรรยายหรือพรีเซ็นต์งาน, ผู้ที่สนใจต้องการเริ่มต้นอาชีพวิทยากร, ผู้ที่เป็นวิทยากรภายในและต้องการสร้างศักยภาพให้กับตัวเอง, ผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรหัว, พนักงานที่เป็นวิทยากรภายในขององค์กร, หน้างาน, ผู้บัคับบัญชา, เจ้าของกิจการ

Course Outline

 • ศิลปะการพูดสำหรับการเป็นวิทยากร
 • เทคนิคขจัดความตื่นเต้นในการบรรยาย
 • แนวคิดและหลักการเป็นวิทยากร
 • คุณสมบัติของวิทยากรมืออาชีพ
 • หลักการเป็นวิทยากรในหน่วยงาน
 • ลักษณะของวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความเชื่อมั่นในการพูด
 • การวางแผนการบรรยาย
 • เทคนิคการเปิดการบรรยาย
 • การบรรยายเนื้อหาหลัก
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของวิทยากร
 • การสร้างความมั่นใจในการเป็นวิทยากร
 • บุคลิกภาพของวิทยากรมืออาชีพ
 • เทคนิคการพูดของวิทยากร
 • จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้ใหญ่
 • การบรรยายประเด็นสำคัญ
 • แนวการสอนและการบรรยาย
 • การจูงใจในการบรรยายและฝึกอบรม
 • การบรรยายสรุป
 • จรรยาบรรณในอาชีพวิทยากร
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 1
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 2
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 3
 • ฝึกปฏิบัติ การพูดการบรรยาย 4

ระยะเวลาการฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรม 2 วัน

วันที่อบรม

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัตราค่าสัมมนา

ค่าอบรมปกติ : 7,500 บาท
*7,500 บาท (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียง 7,200 บาท)
*ลงทะเบียน 2 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,300 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท)
*ลงทะเบียน 3 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,200 บาท
   (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 7,100 บาท)
*ลงทะเบียน 4 ท่าน เหลือเพียงท่านละ 7,000 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,900 บาท)
*ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เหลือท่านละ 6,900 บาท
  (Early Bird : ชำระภาย 7 วัน หลังลงทะเบียน รับส่วนลดเพิ่ม เหลือเพียงท่านละ 6,700 บาท)

รายละเอียดอื่น ๆ : ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

สถานที่อบรมสัมมนา

Hotel Near BTS & MRT in Bangkok Area

วิทยากร :

อ.วัฒนา วาทะพล C.HRD., FIT Proวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิ Teamwork, Power Closing, Coaching, Personality Development, The Art of Public Speaking, Train The Trainer, Selling Process, Service Mind, Leadership, Supervisory Skill, Pro Presentation Skill, Course for Success and etc.

เกียรติประวัติ :

 • ประธานชมรมปาฐกถาและโต้วาที ประจำปีพุทธศักราช 2534
 • ชนะเลิศการพูดสุนทรพจน์ ประจำปีพุทธศักราช 2537
 • ชนะเลิศรางวัลนักพูดยอดเยี่ยมและนักโต้วาทีดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2538
 • รางวัลนักเขียนโครงการสะพานสายรุ้ง ประจำปีพุทธศักราช 2545
 • VCD TALK SHOW ก้าวแกร่งแห่งนักขาย
 • เจ้าของ POCKET BOOK ขยับปาก (กา) เพื่อชาติ

ท่านจะได้รับการฝึกอบรมจากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการพูดการบรรยาการเป็นวิทยากรมากด้วยคุณภาพมากกว่า 18 ปี

Link ดูคลิปการพูดฮาๆ ของอาจารย์วิทยากร : https://youtu.be/nfhRpUfJy-4

สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

ติดต่อประสานงาน : Admin FIT Pro

Tel. (086) 981-1584

LINE : fitprodb  และ/หรือ 0869811584
E-mail 1 : fitprodb@hotmail.com
E-Mail 2 : webdb@hotmail.com

เว็บไซต์ link 1 http://www.xn--12c7b7afq2el.net/index.php/using-course/exten/compo/ser-comp

Link 2 http://www.วิทยากร.net

หน่วยงาน/บริษัท : สถาบันฝึกอบรม FIT Pro

ชื่อผู้ติดต่อ : Admin FIT Pro

โทร : (086) 981-1584

เตรียมพร้อม รับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติจริง18 ธ.ค. 2562

เตรียมพร้อม รับมือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติจริง

ก่อนใคร..ทำได้ก่อนเพื่อน

การละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนับวันจะรุนแรงขึ้น
ปี 2563 พรบ.คุ้มครองส่วนบุคคล จะประกาศใช้แล้ว นายจ้างต้องไปจัดการคุ้มครองข้อมูลส่นบุคคลให้ชัดเจนและปลอดภัย หากไม่ทำ ไม่ปลอดภัย
ลูกจ้างมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

นายจ้างจึงต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้ โดยทันที

หัวข้อการบรรยายหลัก

1. เหตุผล ความเสียหาย ที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
2. ตัวอย่าง – ข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายคุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
3. นายจ้างมีสิทธิเรียก เก็บรักษา ใช้ข้อมูลของพนักงานได้ทุกกรณีหรือไม่ ?
4. หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ต้องทำตามกฎหมายนี้ ภาคปฏิบัติ ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
5. บทลงโทษนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ละเมิด ฝ่าฝืน ลงโทษได้แค่ไหน ?
6. บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?
7. พนักงานขายนำรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ลูกค้าออกไปด้วย นายจ้างจะทำอย่างไร ?
8. พนักงานที่เปิดเผยเงินเดือนกัน จะลงโทษตามกฎหมายนี้ได้หรือไม่ ?
9. ข้อมูลการป่วยถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล นายจ้าจะขอดูหลักฐานการป่วยได้หรือไม่ ?
10. พบกับ 10 คำถามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะป้องกัน แก้ไขอย่างไร ?

แจกฟรีตัวอย่างนโยบาย ระเบียบปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กำหนดการอบรม วันที่ 18 ธันวาคม 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กทม

วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วันที่ : 18/12/2019

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com