กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า

Marketing & Sales Strategy to Increase Customer กลยุทธ์การตลาดและการขายเพื่อเพิ่มฐานลูกค้า (6 ก.พ. 62) การตลาดและการขายยุคใหม่ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องมีการวางแผนในระยะสั้น…

เทคนิคการจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร (Creative Training & Development Roadmap)

องค์กรทั้งหลายต่างให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับเส้นทางการเติบโตในอาชีพของแต่ละสายวิชาชีพ…

การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ

การทำอาหารไทยแบบต้นตำรับ เนื้อหาหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย การเลือก และการเก็บรักษาวัตถุดิบ…

การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท REVENUE MANAGEMENT FOR HOTELS AND RESORTS

การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท REVENUE MANAGEMENT FOR HOTELS AND RESORTS การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท…

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกคนจากทัศนคติและพฤติกรรมที่ "ใช่" (Hiring for the Right Attitude & Behavior)

ในการทำงานสรรหาบุคลากรที่ใช่เช้าร่วมงาน นอกเหนือจากองค์กรจะให้ความสนใจกับความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานแล้ว…

ทักษะและศฺลปะการเป็นหัวหน้าที่ดี

วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด …

การบริหารจัดการธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์

การบริหารจัดการธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ เป็นธุรกิจที่กำลังก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นหนึ่งในธุรกิจแนวหน้าในภาคอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบันความต้องการบุคลากรในธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว…

"Practical TQM" การลดต้นทุนโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร

"Practical TQM" การลดต้นทุนโดยการบริหารคุณภาพโดยรวมทั่วทั้งองค์กร รายละเอียด คำแนะนำหลักสูตร ---------------------------- มุ่งเน้นแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้…

หลักสูตรเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมอบรมหลักสูตรไอที สำหรับผู้สูงวัย

หลักสูตรเรียนรู้การใช้อินเทอร์เน็ต โปรแกรมอบรมหลักสูตรไอที สำหรับผู้สูงวัย ประจำเดือนมกราคม2562 รายละเอียด “Youtube”…
,

Music for Dummies มกราคม 2562 อูคูเลเล่เล่นง่ายๆ

Music for Dummies มกราคม 2562 อูคูเลเล่เล่นง่ายๆ รายละเอียด อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนมือใหม่หัดเล่น…