อบรม ONLINE สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

อบรม ONLINE สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หัวข้อโพส อบรม ONLINE สิทธิประโยชน์เงินทดแทนใหม่ที่นายจ้างและลูกจ้างต้องทราบและปฎิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รายละเอียด เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง ————————————————————————– เนื้อหาการบรรยาย ค่าทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรือบาดเจ็บ ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย ถาม-ตอบ ————————————————————————– วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เเวลา 09.00 น. – 12.00 น. อบรมผ่านโปรแกรม […]

หลักสูตร ONLINE รู้ไว้ไม่กระทำผิด…สรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่องค์กรควรทราบ

Update สิทธิประโยชน์ตามร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่

Update สิทธิประโยชน์ตามร่างกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ รายละเอียด เนื้อหาการบรรยาย 1.ภารกิจหลักของประกันสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2565 และ พ.รบ.ประกันสังคม (ฉปับที่ 4 ) 2558 3.ประเภทผู้ประกันตน 4.กองทุนประกันสังคม 5.สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนที่ได้รับการเยียวยาตามมาตรา 33 ,39 และ 40 6.การยื่นเอกสารและหลักฐานการขอรับสิทธิประโยชน์ 7.ถาม-ตอบ ————————————————————————– กำหนดการอบรมวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เเวลา 13.00 น. […]

รู้ไว้ไม่กระทำผิด…สรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่องค์กรควรทราบ

รู้ไว้ไม่กระทำผิด…สรุปสาระสำคัญ ของพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ที่องค์กรควรทราบ ** เวลาที่บรรยาย 3 ชั่วโมง 1.ความเป็นมา 1.1สาระสำคัญ 2. Case Study ตัวอย่างความผิด ตามมาตราต่างๆ 2.1บทลงโทษ 3.เรื่องต้องห้าม เสี่ยงผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในสำนักงาน 3.1 ข้อควรระวัง ในการใช้งาน Software 3.2 ข้อมูลระวังในการ […]

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานในยุค DIGITAL 4.0

เทคนิคการเป็นหัวหน้างานในยุค DIGITAL 4.0 เรียนเชิญสัมมนาสด ออนไลน์ฟรี  หัวข้อ เทคนิคการเป็นหัวหน้างานในยุค DIGITAL 4.0 ** วัตถุประสงค์ 1.เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจในแนวความคิดการบริหารการจัดการในยุค DIGITAL 4.0 2.เสริมความรู้ถึงบทบาทหน้าทีของหัวหน้างาน 3.ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี 4.เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง “หัวหน้า”และ “ผู้นำ” 5.พัฒนาตนในฐานะ “หัวหน้า”ให้เป็น”ผู้นำ” มีภาวะผู้นำสามารถมีกลยุทธ์ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อทำงานให้บรรลุผล 6.มีความรู้และเทคนิคที่จำเป็นทีหัวหน้างานต้องใช้ในการพัฒนาลูกน้อง ** หัวขัอการสัมมนา 1.ภาพรวมการบริหารการจัดการในยุค DIGITAL 4.0 2.ภาพรวมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ 3.บทบาทหน้าทีหัวหน้างาน […]

เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เทคนิคและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด หัวข้อการบรรยายหลัก ————————————————————————————————- 1.กระบวนทัศน์ และวัตถุประสงค์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2.ความเป็นมาและแนวคิดของ Competency Concept 3.Competency คืออะไร ? และมีความสำคัญอย่างไร ? 4.การบริหารผลการดำเนินงานของระบบการประเมินผลงานแบบ Competency Based 5.การวางแผนผลการปฏิบัติงาน 6.น้ำหนักของปัจจัยที่กำหนดขึ้น (Competency และ KPIs) 7.วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 8.การให้ข้อมูลป้อนกลับที่เป็นทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ 9.ความสำคัญและความล้มเหลวของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 10.การพัฒนา และการฝึกอบรม ด้วยการทำแผนพัฒนารายบุคคลหลังการประเมินผลปฏิบัติงาน 11.กระบวนการสร้างและที่มาของ […]

Workshop นายหน้าอสังหาฯ อิสระ เงินล้าน | Tooktee Agent

Workshop นายหน้าอสังหาฯ อิสระ เงินล้าน | Tooktee Agent มาทำงานนายหน้ากับ Tooktee Agent ไม่ต้องหาทรัพย์เอง มีทรัพย์คุณภาพทั้งมือหนี่งและมือสอง ใกล้บ้านให้เลือกขาย ไม่ต้องกลัวถูกโกงค่านายหน้า ได้ค่าคอมฯ สูง มี Coach แนะนำตั้งแต่เริ่มต้น มีทีมงานดูแลให้ทั้งเรื่องเอกสารซื้อ-ขายต่าง ๆ พร้อมเครื่องมือในการทำการตลาด ที่สร้างยอดขายได้จริง 𝗣𝗹𝗮𝘁𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗧𝗼𝗼𝗸𝘁𝗲𝗲 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 มีสต็อกบ้านมือสอง ทาวน์โฮม คอนโด และโครงการใหม่ […]

Diprom Motion Design for SME

Diprom Motion Design for SME รายละเอียด ขายของออนไลน์แต่ไม่มีคนเข้ามาดูเลยทำไมอ่ะ? อยากทำ AD โฆษณาง่ายๆ แต่ทำไม่เป็นทำไงดี? เรามี Workshop สอนคุณให้สามารถทำได้ภายใน 3 วัน สนใจป่ะนี้เลย งานฝึกอบรม – Diprom Motion Design for SME – สอนคุณทำ AD วีดีโอสั้นๆ ง่ายๆ แต่สามารถดึงดูดคนได้ […]

โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE  

โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE    กลับมาแล้ว กลับมาแล้ว  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ DBD-SPE เปิดรับสมัครปีนี้ รุ่นที่ 12!!! โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อัดแน่นไปด้วยความรู้และกิจกรรมดี ๆ ที่จะ SPARK & INSPIRE ตลอดระยะเวลาของโครงการ  จุดไอเดียธุรกิจกับกูรูชั้นนำ  ศึกษาดูงานบริษัทระดับประเทศ  โค้ชเชิงลึก One-on-One Coaching  สร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ  โอกาสร่วมออกงาน Smart SME EXPO 2023  ฟรี!!! […]

การสร้างรายงานวิเคราะห์อย่างง่ายด้วย POWER BI DESTOP

การสร้างรายงานวิเคราะห์อย่างง่ายด้วย POWER BI DESTOP รายละเอียด หลักการ และเหตุผล ( Principles ) เพราะข้อมูลที่ใช้ในการทารายงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้มานั้น ต้องนาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายชัดเจน และรวดเร็วตามความต้องการของ ฝ่ายบริหาร ดังนั้นบุคลากรที่ ต้องจัดทารายงานจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดทาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆมากขึ้น ดังนั้นเครื่องมือที่ชื่อว่า “ Power BI Desktop” จึงตอบโจทย์ของบุคลากรที่ทาข้อมูลได้อย่าง ตรงตามความต้องการวัตถุประสงค์ ( Objectives ) 1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในตัวโปรแกรม […]