DBD ให้คำปรึกษาพา SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจยุค Co-vid-19 สู่ความยั่งยืน08 พ.ค. 2563

DBD ให้คำปรึกษาพา SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจยุค Co-vid-19 สู่ความยั่งยืน

รายละเอียด

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE รุ่น 9

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจบริการมืออาชีพ Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPEช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจในการแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1) เป็นธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2) เป็นเจ้าของธุรกิจบริการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกิจการ
3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
4) ส่งหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วน

กำหนดการกิจกรรม
– ปิดรับสมัคร 30 เม.ย. 2563
– สัมภาษณ์ 8 พ.ค. 2563
– ประกาศผล 18 พ.ค. 2563

รายละเอียดกิจกรรม
– Networking & Partnership Activity
– One on One Coaching เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาธุรกิจ จำนวน 12 ชั่วโมง
– Group Coaching แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจมืออาชีพ จำนวน 63 ชั่วโมง
– Networking & Partnership Activity
– Design Your Business Model & Strategy
– Innovation & Service Design Thinking
– Survival Strategy
– How to Start an E-Commerce Business
– User Experience and Customer Journey
– Best Practice Experience Sharing
– Data Driven Marketing
– Growth Mindset
– Service 2020
– กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจ Road Map & Business Plan
หมายเหตุ หัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– ประกาศต้นแบบนักธุรกิจบริการมืออาชีพ

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

1. คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดทำแผนธุรกิจและแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน

2. พัฒนาศักยภาพสำหรับการเป็นนักธุรกิจบริการมืออาชีพ

2. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและโอกาสทางการตลาด

3. แลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้จากนักธุรกิจมืออาชีพ

5. ผู้ผ่านกิจกรรมจะได้รับสิทธิพิเศษในการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนใคร

“Free ไม่เสียค่าใช้จ่าย”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. : 097-939-8878
ไลน์ : spe.acm
อีเมล์ : spe.dbd2020@gmail.com

วันที่อบรม : 08/05/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/คุณนพรัตน์/097-9398878/Line :spe.acm

Email : spe.dbd2020@gmail.com

ARIT เปิดห้องเรียน Online Free!!!08 เม.ย. 2563

ARIT เปิดห้องเรียน Online Free!!!

รายละเอียด

ARIT เปิดห้องเรียน Online Free!!!

หลักสูตร IC3 Learn from Home
หลักสูตร CompTIA IT Fundamentals

(พ) 8 เมษายน 2563
9.00-12.00 น. – Computing Fundamentals
13.30-16.30 น. – IT Fundamentals Part 1

(ศ) 10 เมษายน 2563
9.00-12.00 น. – Living Online
13.30-16.30 น. – IT Fundamentals Part 2

(ส) 11 เมษายน 2563
9.00-12.00 น. – Key Applications
13.30-16.30 น. – IT Fundamentals Part 3

หยุดเชื้อ เพื่อชาติได้ แต่อย่าหยุดเรียนรู้
งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ :
http://www.arit.co.th/free-training

วันที่อบรม : 08/04/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : 02-610-3095

Email : nalinthornw@ar.co.th

รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-1907 เม.ย. 2563

รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19

รายละเอียด

พบคำตอบที่นี่❗️ ที่เดียว❗️
• งบการเงินขยายเวลายื่นหรือไม่?
• กฎหมายภาษีอะไรบ้างที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงไวรัสระบาด
• หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% จะเข้าเงื่อนไขหักต้องปฏิบัติอย่างไร
• พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุด

💻 กับธรรมนิติ Virtual training การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live หัวข้อ “รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19” โดยอาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เริ่มตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียนอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเลย🖱 https://bit.ly/345gwFK

วันที่อบรม : 07/04/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : 025550700กด1

Email : hrod@dharmniti.co.th

Cocktails, Mocktails & Mixed Drinks23 พ.ค. 2563

Cocktails, Mocktails & Mixed Drinks

รายละเอียด

Cocktails, Mocktails & Mixed Drinks
“ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน” เรียนรู้เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ค็อกเทล ม็อกเทล และเครื่องดื่มผสมสูตรต่างๆ กว่า 17 สูตร และวิธีการตกแต่งเครื่องดื่มให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มที่ต้องการนำไปต่อยอดธุรกิจสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 1
– ความรู้เรื่องเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์
– การจัดเตรียมบาร์ให้พร้อมใช้งาน
– เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการใช้งานสำหรับการผสมเครื่องดื่ม
– เครื่องแก้วประเภทต่างๆ
– สุขอนามัยเบื้องต้น
– ฝึกปฏิบัติปรุงผสมเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์

วันที่ 2
– การจัดเตรียมผลไม้เพื่อใช้สำหรับทำเครื่องตกแต่ง
– ฝึกปฏิบัติปรุงผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลตามสูตรที่กำหนดให้

Cocktails, Mocktails & Mixed Drinks

” ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ”

เรียนรู้เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ค็อกเทล ม็อกเทล และเครื่องดื่มผสมสูตรต่างๆ กว่า 17 สูตร
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือเจ้าของธุรกิจครื่องดื่มที่ต้องการนำไปต่อยอดธุรกิจ
สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยดุสิตธานี

โปรโมชั่นพิเศษ ตามคำเรียกร้อง !!
สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที >> ท่านละ 400 บาท <<
( เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เท่านั้น !! )

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ (ด่วน !! รับจำนวนจำกัด)
อบรมวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563 (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)
เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-721-8469-72
หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc Line: @ dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay-in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน ( ราคารวมเอกสารการสอน ผ้ากันเปื้อน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

วันที่อบรม : 23/05/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72

Email : training@dtc.ac.th

Customer experience กับการบริหารทีมขาย B2B รูปแบบใหม่ผ่าน CRM25 มี.ค. 2563

Customer experience กับการบริหารทีมขาย B2B รูปแบบใหม่ผ่าน CRM

รายละเอียด

Customer experience กับการบริหารทีมขาย B2B รูปแบบใหม่ผ่าน CRM สัมมนาฟรี

ในยุคที่ลูกค้าต้องการสินค้ามากกว่าแค่สินค้าและคุณภาพ
พิชิตเป้าปี 2020 ด้วยการบริหารทีมขายแบบมุ่งเน้น Customer experience
สร้างยอดขาย เพิ่มกำไร เปิดแนวทางจัดการทีมขายด้วย CRM ที่ธุรกิจ B2B ก็ทำได้

ในงานนี้คุณจะได้เรียนอะไร?
สัมมนาที่จะทำให้คุณรู้จักกับ Customer experience อย่างลึกซึ้ง และทำไมมันถึงสำคัญกับการทำธุรกิจแบบ B2B อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เจาะลึกการประยุกต์แนวคิดของ Customer experience มาใช้ในการบริหารทีมขาย วิธีชิงความได้เปรียบและปรับปรุงกระบวนการขายด้วย Sales funnel ดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพิ่มฐานลูกค้า เพิ่มยอดขาย สร้างกำไรด้วยการบริหารทีมขายรูปแบบใหม่บนแนวคิดของ CRM
 ทำความเข้าใจกับแนวคิด Customer experience บนธุรกิจ B2B
 การบริหารทีมขายที่มุ่งเน้น Customer experience
 จัดการงานขายอย่างเป็นระบบด้วย Sales funnel framwork
 กลยุทธ์กับการประยุกต์ใช้ Venio CRM ในการบริหารทีมและลูกค้า
 Case study ที่เกิดขึ้นจริงกับการนำ CRM ไปใช้งาน

งานนี้เหมาะกับใคร?
• บริษัทที่มีทีมขายมากกว่า 5 คนขึ้นไป
• CEO, MD, ผู้บริหาร
• ผู้จัดการทีมขาย / การตลาด, ผู้บริหารธุรกิจ B2B
• เข้าของกิจการ SME ที่มีกลุ่มลูกค้าแบบ B2B
หมายเหตุ สัมมนานี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานขายตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
เนื่องจากที่นั่งมีจำนวนจำกัดจึงขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในนามบริษัทเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
เนื่องจากที่นั่งมีจำกัดทางบริษัทขอจำกัดจำนวนที่นั่ง บริษัทละไม่เกิน 2 ที่นั่ง ในกรณีมา 2 คน กรุณาลงทะเบียนทั้งสองท่านนะครับ

รายละเอียดงาน
Date: Wednesday 25th March 2020
Time 13.00-16.00 (เริ่มลงทะเบียน 13.00 เป็นต้นไป)
Venue: Gofive Training room @อาคาร FYI Center ชั้น 5 เลขที่ 1/506 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ
ที่นั่งมีจำนวนจำกัด 30 ที่นั่ง
Language: Thai

Speaker
คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี ผู้บุกเบิก Wikipedia ประเทศไทยยุคแรก และคว่ำหวอดในวงการ B2B มาอย่างโชกโชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ที.เค.เอส จำกัด (มหาชน) และ CEO บริษัท โกไฟว์ ผู้คิดค้นระบบ บ Venio CRMที่ ช่วยพัฒนาระบบทีมขายให้กับบริษัทในไทยมาอย่างมากมาย จะมาแชร์ถึงเคล็ดลับความสำเร็จในการบริหารทีมขายด้วยการประยุกต์ใช้กลยุทธ์ของ Customer experience ที่เกิดขึ้นจริงอย่างยั่งยืน

Agenda

13.00 – 13.30 Registration
13.30 – 14.45 “Customer experience และมุมมองลูกค้าที่เปลี่ยนไป”
Customer experience คืออะไร? และแนวทางการบริหารทีมขายจากแนวคิด customer centric
ถอดรหัสความสำเร็จงานขายด้วย Sales funnel
ทำไม CRM ถึงมีบทบาทสำคัญกับการบริหารทีมขายให้ประสบความสำเร็จ
เจาะเบื้องลึกทำไมหลายองค์กรยังไม่เริ่ม CRM และคุณควรจะเริ่มใช้หรือยัง?

14.45 – 15.30 “รู้จักกับ Venio CRM และแนวคิดบนระบบที่คุณควรประยุกต์ใช้”
Lead คำที่นักขายยุค CX ต้องรู้จัก และการ follow up อย่างมืออาชีพ
แนวคิดบริหารทีมขายแบบ personalize จากกิจกรรมการพบลูกค้า
ทำความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพงานขายด้วยการจัดการดีล
บริการเป็นเลิศ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยระบบจัดการ Case
Learn from successful case: how to apply CRM to real business

15.30 – 16.00 Q & A

เนื่องจากที่นั่งมีจำกัดทางบริษัทขอจำกัดจำนวนที่นั่ง บริษัทละไม่เกิน 2 ที่นั่ง ในกรณีมา 2 คน กรุณาลงทะเบียนทั้งสองท่านนะครับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ veniocrm.com/crm-cx-seminar/

วันที่อบรม : 25/03/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : สหรัฐ เที่ยงแท้ / Gofive Company Limited / 0889059055

Email : marketing@gofive.co.th

Leadership 202012 มี.ค. 2563

Leadership 2020

รายละเอียด

เชิญท่านที่สนใจ พัฒนาแนวคิด เร่งเครื่ององค์กร ไปกับ คอร์ส Leadership’ 2020
📍📍ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย📍📍
คอร์สเรียนรู้พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการแและผู้บริหาร ที่ต้องการเติมเชื้อเพลิงที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในองค์กร
✅ แชร์ไอเดียการทำธุรกิจ ✅ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ✅ วิธีการควบคุม และบริหารงาน
โดยวิทยากรผู้มากประสบการณ์ คุณรณิดา พูลเอี่ยม ===============================
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ตึก อีอาร์เอ สำนักงานใหญ่ ชั้น ตึก ซีพี ทาวเวอร์ 3 ชั้น 11 พญาไท
================================= สนใจเข้าอบรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ☎️ : 02-108-9598 📱 : 065-953-1456 Line : @erathai
*ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับท่านที่จองมาก่อน*

วันที่อบรม : 12/03/2020

ราคา : Free

การติดต่อ : 093 1845027

Email : maimaiphonkrai@gmail.com

เริ่มต้นเรียนรู้ สู่อาชีพตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์04 มี.ค. 2563

เริ่มต้นเรียนรู้ สู่อาชีพตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

รายละเอียด

เริ่มต้น และเรียนรู้สู่อาชีพตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ไปกับ อีอาร์เอ ประเทศไทย สอนโดยผู้มีประสบการณ์ในวงการอสังหาฯ มากว่า 25 ปี
เรียนทุกวันพุธ  4, 11, 18, 25 มีนาคม เวลา 13.30-15.30  น. เวลา 13.30-15.30  น. (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ที่ บริษัท อีอาร์เอ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ชั้น 11 ตึก CP Tower 3(A)

การเดินทาง
– รถส่วนตัว จอดที่ลานจอดรถ อาคาร CP Tower 3(B)
– BTS  ลงสถานีพญาไท ช่องทางออกตึก CP Tower 3
– Airport Railink  ลงสถานีพญาไท

สิ่งที่จะได้รับ
– ทักษะ และข้อควรทราบเกี่ยวกับทรัพย์ที่ต้องการจะซื้อ-ขาย
– วิธีการหาลูกค้า และการเข้าหาลูกค้า
– กลยุทธ์การตลาด และการขาย
– ต่อยอดสู่อาชีพหารายได้จากอสงัหาริมทรัพย์
– อื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02 1089598 / 065 9531456
Line @erathai

ปล. แต่ละรอบรับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 25 ที่นั่ง ขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่ลงทะเบียนมาก่อน

วันที่อบรม : 04/03/2020

ราคา : 0

การติดต่อ : 093 1845027

Email : maimaiphonkrai@gmail.com

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro Real Estate Brokers07 มี.ค. 2563

สัมมนานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ Certified Pro Real Estate Brokers

รายละเอียด

เปิดโอกาสตัวเองได้สัมผัสกับการสร้างรายได้ กับอาชีพนายหน้า อสังหารัมทรัพย์

นายหน้าอสังหาฯ… “นายหน้ามืออาชีพที่ได้รับการรับรอง “อาชีพอิสระที่สร้างรายได้ อย่างเหนือความคาดหมาย หากได้เรียนรู้และฝึกทักษะอย่างถูกวิธี..!!!
————————————-
บริษัท เอสเตทคอร์นเนอร์ จำกัด ธุรกิจบริการรับฝาก ซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์และรับ บริหารงานขายโครงการใหม่ ซึ่งมีสาขาแฟรนไชส์ในกรุงเทพ-ปริมณฑล และภูมิภาค รวมกว่า 27 สาขา เป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) และสมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ (RESAM)

ตลาดซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ ยังคงเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องมาจากผลตอบแทนที่มีรายได้สูง และความหลากหลายในธุรกิจ ซึ่งนักธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์หลายคน เริ่มต้นมาจากการเป็นนายหน้าหรือนักขาย ก่อนที่จะผันตัวมาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นผลให้ธุรกิจนายหน้าหรือนักขายอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่น่าสนใจต่อบุคคลในทุกสาขาอาชีพมาโดยตลอด เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ หากได้มีโอกาสเรียนรู้และทำงานอย่างเป็นระบบตามหลักสากลจะยิ่งเป็นการร่วมมือกันช่วยกันสร้างตลาดอสังหาริมทรัพย์ให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์การจัดสัมมนา
1.เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกอาชีพ และ ผู้แสวงหาโอกาส ได้มีโอกาสได้ทำอาชีพนายหน้าอสังหาฯอย่างง่ายๆ
2.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จและมีรายได้อย่างรวดเร็ว
3.เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่มีอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ให้เข้าใจวิธีการทำงาน กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถทำงานในตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อเป็นช่องทางอาชีพให้กับผู้ที่มองหาอาชีพเสริม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
– บุคคลทั่วไป หรือ นิติบุคคลทุกสาขาอาชีพ
– ผู้ที่สนใจ ธุรกิจตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
– ผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจที่ ลงทุนน้อย รายได้หลักล้าน
– นายหน้าอิสระที่ผิดหวังจากการถูกโกงในอาชีพมาแล้ว
– ผู้ที่สนใจธุรกิจนายหน้า ที่ต้องการ Volum ใหญ่ๆ มีที่ปรึกษาในการทำงาน มีขั้นตอนและรูปแบบธุรกิจชัดเจน บริษัทมั่นคงและเป็นมืออาชีพ
– ผู้ที่ต้องการเครือข่ายเพื่อนร่วมงานเพื่อร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จ

หัวข้อสัมมนา
– ธุรกิจตัวแทนนายหน้าและผลตอบแทน ที่ใครๆก็ทำได้
– พัฒนาสู่ความเป็นนายหน้ามืออาชีพ
– วิชาชีพที่ได้รับการรับรอง สู่การเป็นนายหน้าระดับสากล
– การต่อยอด และ เติบโตอย่างมีเป้าหมาย
– โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

เชิญเข้าร่วมงาน ฟรี คลิก ลงทะเบียน https://estatecornergroup.com/seminar/register/

วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ห้องแกรนด์บอลรูม 8 โรงแรมบรรจงบุรี
เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท เอสเตท คอร์นเนอร์ จำกัด
โทร. 02-168-3232, 096-964-6513, 097-918-4244
คุณปิยะวรรณ
Line Official ID :: @estatecorner

เว็บไซต์ https://estatecornergroup.com/seminar
https://estatecorneragency.com/

วันที่ : 07/03/2020

ราคา : FREE

การติดต่อ : โทร. 02-168-3232, 096-964-6513, 097-918-4244

Email : it.estatecorneragency@gmail.com

 

Join Our Free Trainings27 ก.พ. 2563

Join Our Free Trainings

รายละเอียด

http://www.seminarsabaidee.com

สบายดี ซัคเซส เราเป็นบริษัท จัดสัมมนาคุณภาพระดับเอเชีย เป็นศูนย์รวมโค้ช รุ่นใหม่ ที่ได้รับการยอมรับในระดับ โลกนานาชาติ รวมถึงโค้ชไทย ที่มีทักษะระดับสูงในด้านต่างๆ มีจิตใจเป็นผู้ให้ ก่อประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้นำการพัฒนาทางจิตใจ เพื่อคนไทย ค้นพบ ความสุข ความสบายใจ ภายในตัวเองและสามารถสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง เพื่อพร้อมส่งต่อให้ผู้อื่น ด้วยความจริงใจ เกิดเป็นการทำความดีอย่างกว้างขวาง ไปมากมาย

สบายดี ซัคเซส เราออกแบบความสุข ความสำเร็จ ด้วยการกระตุ้นความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง ที่ทำได้จริง ให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงระดับจิตวิญญาณ ค้นพบความสุขภายใน ใจ อันจะทำให้การค้นพบคุณค่า ของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริง ความชอบ ความถนัดความสำเร็จ และมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายต่อผู้อื่น และสามารถส่งต่อความสุข เป็นพลังบวก ที่ยกระดับจิตวิญญาณของประเทศไทยและของโลก ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ สงบสุข

สบายดี ซัคเซส เราให้บริการคัดสรรคอร์สเพื่อสร้างคุณเป็น โค้ชรุ่นใหม่ ทั้งคนไทยและนานานชาติ พัฒนาศักยภาพ เพิ่มความความรู้ ความมั่นใจ สร้างคุณเป็นโค้ช ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ได้แสดงความสามารถเผยแพร่ ให้ประจักษ์ในเวทีชั้นระดับโลก

วันที่ : 27/02/2020

ราคา : 10000

การติดต่อ : http://www.seminarsabaidee.com

Email : sebasbeja8@gmail.com

งานสัมมนาสร้างอาชีพนักอสังหาริมทรัพย์ฟรี22 ก.พ. 2563

งานสัมมนาสร้างอาชีพนักอสังหาริมทรัพย์ฟรี

รายละเอียด

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากสัมมนาในครั้งนี้
1.แนวทางการทำธุรกิจยุคใหม่ในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2.สามารถเข้าทำธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ โดยใช้เงินเพียง​น้อยนิด​
3.ท่านสามารถขายงาน​ก่อสร้าง​บ้าน​โกดัง​โรงงาน​ วัสดุก่อสร้าง​ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์​ได้กำไรงาม​ เท่ากับ​เจ้าของเงิน
4.สามารถเป็นผู้บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ทุนของคนอื่น
5.มีผู้ช่วยในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์​ ไม่ต้องลองผิดลองถูกเอง​ ที่สำคัญไม่เสี่ยง
6.บริษัทแม่มีทรัพยากรพร้อมสรรพ​ ผลงาน​ สต็อค​โรงงานผลิต​ เครื่องหมายการค้า​ ประสบการณ์และอื่นๆ​ ท่านสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้เลยประหนึ่งว่าท่านเริ่มธุรกิจในปีที่​ 13​ ได้เลย​ แทนที่จะเริ่มนับ 1 ใหม่
7.ได้เพื่อน​และพันธมิตรทางการค้าที่มีอุดมการณ์​ และแนวคิดทางธุรกิจเดียวกัน​
งานนี้เหมาะกับท่านที่สนใจและนักธุรกิจเจ้าของที่ดิน นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ วิศวกรโยธา สถาปนิกตัวแทนขาย ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างหัวข้อในการบรรยายมีดังต่อไปนี้
1.แนะนำแนวคิดการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบใช้โมเดลธุรกิจแบบใหม่
2.แนะนำสินค้าที่ท่านจะสามารถจำหน่าย​ ขาย​ และบริหารโครงการ
3.สัมนาพูดคุยกับบุคคลที่ได้เข้าร่วมธุรกิจ​ Happy​franchise และวิธีทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
4.วิธีการเข้าร่วมธุรกิจกับ​ Happy.franchise
งานนี้ท่านจะได้ความรู้ในการทำธุรกิจแนวใหม่ที่ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของและเข้าถึงทรัพยากรโดยง่าย กับธุรกิจก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ใครๆ หลายคนก็อยากทำแต่ติดเงื่อนไข การเงิน ความรู้ ทรัพยากร คู่ค้า เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ ที่ทำให้รายใหม่ต้องพ่ายแพ้แก่นักธุรกิจเจ้าตลาดหรือรายเดิม ที่มีทั้งทุน ทรัพยากร ความรู้ ความสามารถในการแข่งขัน และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ SME รายใหม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมรายเดิมหรือเจ้าตลาดหากท่านเป็นคนหนึ่งที่สนใจธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เชิญร่วมงานฟรี ท่านที่สนใจในธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นธุรกิจอย่างไร​ ลงทุนเองก็ใช้เงินจำนวนมาก​ ไม่มีประสบการณ์​ ไม่กล้าเสี่ยงสัมนานี้เป็นสัมนาเชิงธุรกิจที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องaทางในการทำธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์​ ​ที่ใช้เงินลงทุนเพียงน้อยนิด​ ท่านก็สามารถเข้าถึง​ธุรกิจหลัก10 ล้านร้อยล้านได้อย่างง่ายดาย​

วันที่ : 22/02/2020

ราคา : FREE

การติดต่อ : คุณประเทือง ทองสุข บริษัทมีสุข ตอร์ปอร์เรชั่น (2006) จำกัด 0834819872

Email : cowboy_spy@hotmail.com