หลักสูตร Business Design: Fueling Your Innovation Engine from an idea to a Business Model15 ธ.ค. 2563

หลักสูตร Business Design: Fueling Your Innovation Engine from an idea to a Business Model

รายละเอียด

หลักสูตร Business Design: Fueling Your Innovation Engine from an idea to a Business Model เป็นหลักสูตรสำหรับคนที่สนใจแนวคิดการออกแบบธุรกิจและต้องการลองหาวิธีใหม่ในการวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ การมองหาความต้องการใหม่ ในท้องตลาดเพื่อนำมาสู่ไอเดียธุรกิจและโมเดลที่น่าสนใจพร้อมกับการวางแผนเพื่อการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจผ่านการทดลองและวิเคราะห์อย่างละเอียด

Objective:

· เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการออกแบบและการวางแผนโมเดลธุรกิจ

· วิเคราะห์โมเดลธุรกิจต่างๆ เพื่อหาช่องทางการพัฒนาโมเดลใหม่ๆ

· วางแผนโมเดลธุรกิจที่เน้นการลดความเสี่ยงของไอเดียและการทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่โมเดลธุรกิจที่ยั่งยื่น

· กำหนดคุณค่าของธุรกิจที่จะมอบให้กลุ่มเป้าหมาย (Value Proposition) และวางแผนมิติอื่นๆ ของโมเดลธุรกิจ

· พรีเซ้นท์โมเดลธุรกิจที่ลดความเสี่ยงของไอเดียใหม่ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนาต่อๆไป

· เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและคุณค่าของธุรกิจที่ยังจะมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย

” อบรมตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. – 23 ธ.ค. 2563 (ระยะเวลา 6 วัน)

ในวันอังคาร – พุธ เวลา 18.00 – 21.00 น.
(วันที่ 15-16, 22-23 ธ.ค. 2563)

วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.
(วันที่ 19-20 ธ.ค. 2563) ”

Modules:

– Introduction to Innovation Cycle and Business Design การใช้ Design Thinking เพื่อการออกแบบธุรกิจและสร้างนวัตกรรม

– Finding Your Value Proposition for Current & Future Customers วิเคราะห์โมเดลธุรกิจและการหาคุณค่าของสิ่งที่จะมอบให้ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่

– Finding the Right Market for Your Offerings ทำความเข้าใจตลาดที่เปลี่ยนไปและหาสุดยอดกลยุทธ์การตลาดสำหรับสินค้าหรือบริการที่เราจะนำเสนอ

– Designing Your Digital Advantage สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล

– Finding the Platform in Your Business เสริมโมเดลธุรกิจด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

– Business Model Design Sprint ขับเคลื่อนโมเดลธุรกิจที่ออกแบบสู่การปฏิบัติจริง

ตารางเรียนหลักสูตร:
https://bit.ly/34ShOG3

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร สามารถเข้าตามลิงก์ได้ที่:
http://www.tds.tu.ac.th/tdc-business-design/

สนใจสมัครหลักสูตร สามารถเข้าตามลิงก์ได้ที่:
https://bit.ly/3666iGB

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ระดับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป

วิทยากร
Asan Suwanarit​
– Dean of Thammasat’s Faculty of Architecture and Planning, Founder of Design, Business, and Technology Management Program

Varis Niwatsakul
– Studio Lead, Design Analyst PLASTARC (New York), Founder and Director of Research User-Friendly (Bangkok), Stanford University Graduate Design Program Alumni

Surapit Promsit
– Executive Director & Chairman of the Board, Thammasat Institute of Continuing Education & Human Resources

Puttaporn Saengratanade
– Co-founder at TechBerry, Director of board at Thammasat Design School

**สถานที่อบรม (VENUE)
โรงแรม ibis Styles Bangkok รัชดา

**วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)
15 – 23 ธันวาคม 2563 15-16 Dec 18.00-21.00, 19-20 Dec 09.00-16.00, 22-23 Dec 18.00-21.00

**จัดโดย
Thammasat Design Center (TDC)
เบอร์ติดต่อ : 085-4828873

ค่าธรรมเนียม (FEE)
24,000 บาท (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

วันที่อบรม : 15/12/2020

ราคา : 24000

การติดต่อ : จัดโดย Thammasat Design Center (TDC) เบอร์ติดต่อคุณวริศรา : 085-4828873

Email : thammasatdesign.school@gmail.com

Spread the love