หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 3 วัน ราคา 2,400 บาท (มีประกาศนียบัตร)08 มิ.ย. 2563

หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 3 วัน ราคา 2,400 บาท (มีประกาศนียบัตร)

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. กำลังเปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive ถาม – ตอบกับผู้สอน โดยใช้ Google Hangout Meet หลักสูตร “ฝ่าวิกฤติ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรดิจิทัลยุคใหม่อย่างยั่งยืน” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เรียน 3 วัน ราคา 2,400.- บาท (มีประกาศนียบัตร) 👍📑
ระยะเวลาในการศึกษาอบรม
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม 📑 ดูได้ที่ 👉 http://igpthai.org/crisis2digital/index03.html

ดาวน์โหลดใบสมัคร 📑 ได้ที่ 👉 http://igpthai.org/crisis2digital/download0.html

☎️ ติดต่อคุณปาริชาติ คมขำ, คุณเจนจิรา ช้างแก้ว
📲 โทร 09-5485-4059, 09-4629-7891

วันที่อบรม : 08/06/2020

ราคา : 2400

การติดต่อ : 09-5485-4059, 09-4629-7891

Email : najanan.k@igpthai.org

Spread the love