ตารางอบรม รายปี 2567

Calendar of Events

S Sun

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

5 events,

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการทำงาน (Risk Management)

หลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความยั่งยืนตามแนวคิด ESGs”

หลักสูตร. การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

-

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารคนเก่ง รุ่นที่ 17 (Talent Management Strategy)

4 events,

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

หลักสูตร ทักษะการนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

1 event,

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ