ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER

May 30

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคลากรมือใหม่ HR NEWCOMER อบรม 30 พฤษภาคม 2567

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง อาทิ การแข่งขันด้านยอดขาย การแข่งขันด้านเทคโนโลยี และการแข่งขันด้านต้นทุน ดังนั้นฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเปรียบเสมือนตัวแทนผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรที่นับเป็นต้นทุนสูงที่สุดภายในองค์กร

หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมือใหม่ (HR Newcomer) เน้นความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ พร้อมทั้งเครื่องมือ วิธีการ และเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล อีกทั้งสามารถสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำหลักการและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์สาเหตุและสามารถแก้ไขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคคลได้

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • บุคคลทั่งไปที่สนใจพัฒนาตนเอง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

รายละเอียดการดำเนิน

 • 6 ชั่วโมง

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความสำคัญของการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบเดิม
 • การบริหารงานทรัพยากรบุคคลแบบปัจจุบัน
 • การบริหารงาน HRM

ด้านกลยุทธ์  (Strategy)

ด้านการวางแผน  (Planning)

ด้านแรงงานสัมพันธ์  (Labour Relation)

ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน (Com & Ben)

 • การบริหารงาน HRD

ด้านการพัฒนารายบุคคล  (ID)

ด้านการพัฒนาการเติบโต  (CD)

ด้านการพัฒนาโครงสร้างองค์กร  (OD)

ด้านการพัฒนาระบบการประเมินผล  (ED)

 • เทคนิคการ Recruit อย่างตรงประเด็น
 • เทคนิคการ Select ให้โดนใจหน่วยงาน
 • เทคนิคการ Engagement แบบแนบเนียน
 • เทคนิคการ Retention ตรงตามต้องการ
 • สิ่งที่ HR ไม่ควรพลาด
 • ปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นบ่อย
 • วิเคราะห์สาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญาหาการบริหารทรัพยากรบุคคล

Workshop1 : Change Your Mind

Workshop2 : วิเคราะห์การบริหารงาน HRM

Workshop3 : วิเคราะห์การบริหารงาน HRD
Workshop4 : Break the wall Development

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น Workshop

 

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

สถานที่อบรม Novotel Bangkok Sukhumvit 20  ติด BTS อโศก เดินทางสดวกติดรถไฟฟ้า

 

ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่จัดอบรม โรงเเเรมโนโวเทล สุขุมวิท 20 ติดBTS อโศก

 

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

 

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ