ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตรVDA 6.5การตรวจสอบผลิตภัณฑ์

May 22

 เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตรVDA 6.5การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ อบรม 22 พ.ค.67

หลักการและเหตุผล

The Verband der Automobilindustrie (Automobile Industry Association -VDA)เป็นผู้จัดทำVDA 6.5 Product Auditซึ่งมีเป้าหมาย คือการพัฒนากระบวนตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit)ที่ให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเน้นการป้องกันข้อบกพร่องและการลดการผันแปรและของเสียในห่วงโซ่อุปทาน VDA 6.5มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แนวทางทั่วไปสำหรับระบบการจัดการการตรวจสอบ สำหรับองค์กรด้านการผลิตและบริการด้านยานยนต์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศความน่าเชื่อถือและคุณภาพตลอดจนระดับการบริการสูงสุด

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเพิ่มผลผลิตผ่านการระบุพื้นที่ที่มีปัญหาในระหว่างการตรวจสอบซึ่งสามารถช่วยลดหรือกำจัดเวลาหยุดทำงานและลดการสูญเปล่าในระหว่างกระบวนการผลิต

  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคต่างๆไปสร้างแนวทางเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

  •  

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

  • สำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ และบุคลากรในกิจกรรมการตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

หัวข้อเนื้อหา

Ø การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Product Audit)เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ในเวทีการตรวจสอบ เป็นการตรวจสอบที่เชื่อมโยงระหว่างการตรวจสอบระบบและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

Ø พักเบรก

Ø หลักสูตรนี้ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับ บริษัท ที่กำลังมองหากระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจถึงข้อกำหนดในการตรวจสอบแนวคิดและบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ VDA 6.5

Ø พักรับประทานอาหารกลางวัน

Ø การประยุกต์ใช้งาน

Ø กระบวนการประเมินผลและการประยุกต์ใช้วิธีการกระบวนการในการตรวจสอบ (process approach to auditing)ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ IATF 16949: 2019

Ø สามารถตรวจพบและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

Ø ลดการเกิด COPQ: Cost of Poor Quality

Ø พักเบรก

Ø การวางแผน (Planning), การถ่ายทอด (Deploy),การเข้าตรวจ (Conduct the Audit),การรายงานผลต่อที่ประชุมและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Top Management Review and Continuous Improvement)

Ø มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานภายใน

Ø สร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อพนักงานในองค์กร

สรุปประเด็นการเรียนรู้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) • สำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบ และบุคลากรในกิจกรรมการตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน

การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบSmall Groupการปภิปราย

 

บรรยาย อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล

โอนก่อนวันนี้ ราคาท่านละ 3,500 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 3,000 บาท

 

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมโกลด์ออร์คิด วิภาวดี

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่31/155หมู่ที่1ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

 

Details

Date:
May 22
Event Category:

Details

Date:
May 22
Event Category:
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ