ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร : SALES PLANNING & SALES FORECAST ANALYSIS การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย

22/08/2023 @ 09:00 - 16:30

- 3900฿

Public Training หลักสูตร : SALES PLANNING & SALES FORECAST ANALYSIS การวางแผน และการวิเคราะห์พยากรณ์การขาย 22 สิงหาคม 2566 อ.สุกิจ

 

ที่มาของหลักสูตร

        การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง Customer Value ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบ Sales Planning & Sales Forecast Analysis จะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ กระบวนการวางแผนการขาย การพยากรณ์ยอดขาย เทคนิคในการวิเคราะห์คู่แข่งในการวางแผนด้านการขาย ไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนใดๆก็ตามของการขาย เนื้อหาของการฝึกอบรมนั้นจะเน้นให้ได้เรียนรู้หลักการต่างๆ การทำกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมนั้นมีความเข้าใจในเนื้อหาอย่างแท้จริงก่อนที่จะนำความรู้นั้นไปในการทำงานเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพนั่นเอง

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจการบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ

 • ผู้เข้าอบรมสามารถกระบวนการวางแผนการขายและการพยากรณ์ยอดขายอย่างเป็นขั้นตอน

 • ผู้เข้าอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของการขายให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเพื่อการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบัติการนำเสนอแผนการขาย

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม :   1  วัน  (09.00-16.00 น.)

Topics

วันแรก

 • ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

 • กระบวนการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย

     Workshop : Sales Planning &  Forecast Problem

 • ความเกี่ยวข้องระหว่างงานด้านการตลาดและงานด้านการขาย

 • ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

 • เทคนิคการวางแผนการขายที่สอดคล้องกับแผนการตลาดเชิงรุก

 • กลยุทธ์ในการเลือกตลาด และสร้างส่วนประสมทางการตลาด

 • เทคนิคการวางแผนก่อนเข้าพบลูกค้าอย่างเป็นขั้นตอน

 • การวิเคราะห์พยากรณ์ยอดขาย และการตั้งเป้าหมายการขาย

 • การกระจายเป้าหมายการขายเป็นรูปธรรม

 • การตั้งเป้าหมายผู้มุ่งหวังเพื่อรองรับเป้าหมายการขาย

 • การจัดสรรงบประมาณการขายเพื่อสนับสนุนงานขาย

 • การวิเคราะห์ Competitor for Competitive Planning

 • การระบุคู่แข่งทั้งทางตรง และทางอ้อม

 • การวิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share)

 • การวิเคราะห์จุดยืนของผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)

      Workshop : Sales Planning & Forecast Solution

 

วิธีการ และรูปแบบการฝึกอบรม

 • การบรรยาย การระดมความคิดเห็น  การทำแบบฝึกปฏิบัติ  ตลอดจนการระดมปัญหาทางการขายที่เกิดขึ้นจากลูกค้าในหน่วยงานของผู้เข้าฝึกอบรม และข้อสรุปการแก้ไขปัญหาทางการขายจากบริบทของหลักสูตร และนำมาทำ Workshop  

ผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานขายทุกระดับ

 

วิทยากร    :     อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

 

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
22/08/2023
Time:
09:00 - 16:30
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
22/08/2023
Time:
09:00 - 16:30
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ