ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร Sales Coaching เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ

21/08/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Sales Coaching เทคนิคการสอนและพัฒนาพนักงานขายให้เป็นนักขายมืออาชีพ อบรม  21 สิงหาคม 2566

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

 

21 สิงหาคม 2566

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสอนงานคือ เทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างแขนขาของหัวหน้าให้ได้ลูกน้องที่ทำงานเป็น ทำงานดีและมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะงานขาย พนักงานขายทุกคนคือมดงานที่สำคัญยิ่งของหัวหน้าทีมขาย หากหัวหน้ามีทักษะการสอนงานที่ดี ย่อมทำให้องค์กรมีแขนขาที่ทรงพลัง สามารถสร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายองค์กรได้ ในทางตรงข้าม หากหัวหน้าทีมขายสอนงานไม่เป็น ย่อมเกิดแรงหนืดเหนี่ยวรั้งความก้าวหน้าขององค์กร อาจจะสร้างความแตกแยกระหว่างหัวหน้าทีมและพนักงานขาย จนทำให้เกิดช่องว่างที่กว้างมากขึ้น

หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการพัฒนาทักษะการสอนงานและการพัฒนาพนักงานขาย ตั้งแต่ ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องการสอนงาน ความเข้าใจในตัวพนักงานขายเพื่อประโยชน์ในการสอนงาน  เรียนรู้ลักษณะสไตล์ของหัวหน้า การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน ขั้นตอนการสอนงาน เรียนรู้เทคนิคการสอนงาน และระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสอนงานให้ได้งานดังคาดหมาย เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.กรอบแนวคิดเรื่องการสอนงาน  (Coaching)

2.ความเข้าใจเรื่องพนักงานขาย เพื่อประโยชน์ในการสอนงาน

– พฤติกรรมการต่อต้านและการให้ความร่วมมือ

– เหตุผลจูงใจพนักงานขาย

– รูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานขาย

3.หัวหน้าเรียนรู้สไตล์การบริหารงานของตน เพื่อนำมาใช้ในการสอนงาน

4.ขอบเขตงานขายของพนักงานขาย…ที่หัวหน้าต้องสอนงาน

4.1 การเตรียมตัวและวางแผน

4.2 เทคนิคการขาย

– การเปิดการขาย

– การค้นหาความต้องการของลูกค้า

– การนำเสนอผลิตภัณฑ์

– การตอบข้อโต้แย้งและเจรจาต่อรอง

– การปิดการขาย

4.3 การติดตามผลและบริการหลังการขาย

5.Workshop: สอนงานพนักงานขายให้ขายเก่ง

6.การวิเคราะห์ความสามารถหลัก (Competency) และ KPIs ของพนักงานขายก่อนการสอนงาน

7.การประเมินผลและการติดตามหลังจากสอนงาน

8.พฤติกรรมที่หัวหน้าควร “มี” และควร “เลี่ยง” ในการสอนงาน

9.สรุป คำถามและคำตอบ

 

ราคา โปรโมรชั่น 3,900 บาท/วัน

สมัคร 3 ท่านพร้อมกัน ท่านละ 3,200 บาท

จ่าย 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
21/08/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ

Details

Date:
21/08/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ