ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

  หลักสูตร  :  Problem Solving & Decision Making Skill in Action ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

15/03/2023

- 2500฿

ยืนยันจัดอบรม Online Zoom  หลักสูตร  :  Problem Solving & Decision Making Skill in Action

                 ทักษะการคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ วันที่ 15  มีนาคม 2566

 

ที่มาของหลักสูตร

การทำงานของพนักงานทุกระดับล้วนแต่ต้องมีการแก้ปัญหาตลอดเวลา  แต่เมื่อต้องแก้ปัญหาจริงๆ เรามักเกิดอาการกลัวปัญหา หนีปัญหา เห็นเป็นเรื่องยุ่งยาก แก้ไม่จบ จนบางครั้งเลิกแก้ปัญหาถึงแม้แก้ปัญหาได้แล้ว ก็ผิดพลาด ล้มเหลว แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ตัดสินใจผิดพลาด ทำให้เกิดความเสียหาย เสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลา เพราะความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นทำให้เกิดประสิทธิผล เป็นทักษะที่สำคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่จะต้องแก้ปัญหาและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริง  การแก้ปัญหาและตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุกต์ใช้กับเครื่องมือต่างๆให้เกิดเป็นทักษะและความชำนาญในการแก้ปัญหาและตัดสินใจในทุกสถานการณ์ได้

 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. สามารถคิดวิเคราะห์หาปัญหาที่แท้จริงและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ
 2. สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาจริงได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานและแก้ปัญหารวมถึงการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิผล

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม   :       1  วัน  (09.00-16.30 น.)  

 

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้

Module 1 :  Thinking Skill in action

 • กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • มิติที่ 1 : Analytical Thinking
 • มิติที่ 2 : Logical Thinking
 • มิติที่ 3 : Creative Thinking

 

Module 2 : Learning in action for Problem Solving

 • ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (เจาะลึก)
 • ระบุสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา –> Identify  Cause

Workshop : Cause and Effect Diagram

 • ความสัมพันธ์สาเหตุของปัญหา –>Relation Cause

Workshop : Cause Relation Diagram

 • ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา –>Root Cause

Workshop : Why-Why Diagram (5-Whys)

 

Module 3 : Learning in action for Decision Making

 • พัฒนาทางเลือกการแก้ปัญหา –> Alternative/Measure

Workshop :  Tree Diagram

 • ชั่งน้ำหนักทางเลือกที่ดีที่สุดและจัดลำดับทางเลือก

Workshop :  1) Weigh Score Diagram (เชิงปริมาณ)   

                  2) Metrix Diagram (เชิงประสิทธิภาพ)

 • ตรวจวัดความก้าวหน้า

-กำหนดจุด PNR (Point of No Return)

-ทางเลือกสำรอง (Scenario Alternative)

 

Module 4 : Learning in action for Managerial Problem

 • การจัดการกับปัญหาหลายรูปแบบ
 • ปัญหา : ประจำ ,ไม่สม่ำเสมอ,คาดว่าจะเกิด,เฉพาะหน้า และวิกฤติ

 

***สรุปทบทวนบริบทที่สำคัญของหลักสูตร และการนำไปใช้จริง

 วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม

            – การบรรยาย =40% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 60%

– กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)

– การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)

– สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ

 

Remark : รบกวนให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เตรียมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในหน้างานล่วงหน้าก่อนเข้า

               ฝึกอบรมเพื่อจะนำมาฝึกปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้

ผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของหลายๆหน่วยงานในองค์กร

 

วิทยากร    :      อ. สุกิจ ตรียุทธวัฒนา

 

อบรมแบบ ONLINE ผ่าน ZOOM

เวลาอบรม 09.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตร

ราคา โปรโมรชั่น  2,500 บาท

โปรโมรชั่นสมัคร 3 ท่าน เเถม 1 ท่าน เข้าอบรม 4 ท่าน

 

รูปแบบการบรรยาย

 การบรรยายออนไลน์ เรียนผ่าน Zoom  มีวิธีใช้งานให้ก่อนวันอบรมจริง 1-3วัน หลังจากสมัครอบรมเเล้ว

โดยสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ  โดยต้องเช็คชื่อออนไลน์พร้อมกัน ตามวันเวลาที่กำหนด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
15/03/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
15/03/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ