ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร  OKR & Balanced Score Card

February 13

- 3900฿

หลักสูตร  OKR & Balanced Score Card อบรม 13 กุมภาพันธ์  2567 โดยอาจารย์พลกฤต  โสลาพากุล

วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในยุคที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ่นแรงของการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ องค์กรจะต้องมีเป้าหมายของการทำงาน แต่การที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นได้เราต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดความสำเร็จ และส่งเสริมให้ความรู้กับพนักงานทีเป็นคอยขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้ จะต้องมีการตั้งเป้าหมายจากในระดับองค์กร หน่วยงาน และเป้าหมายส่วนบุคคล และที่สำคัญเป้าหมายจะต้องมีความท้าทาย วัดได้ในเชิงคุณภาพ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้มีการทำกิจกรรม การใช้เครื่องมือวัดผลงานโดยนำเครื่องมือ OKRs ที่หลายองค์กรกำลังให้ความนิยมมาประยุกต์ใช้กับ Balanced Score Card  เพื่อวัดผลงานทั้ง 4 ด้านไม่ว่าจะเป็น มุมมองด้านการเงินมุมมองด้านกระบวนการทำงานภายในองค์กร

มุมมองด้านลูกค้า  มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในความหมาย OKR & Balanced Score Card
 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้หลักการทำงาน OKR & Balanced Score Card
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำ OKR & Balanced Score Card ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์ในทิศทางบวกให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่สนใจ

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

 • Check in ก่อนเรียนรู้ ต้องสร้างความรัก
 • OKR คืออะไร?
 • OKR กับ Balanced Score Card มีความแตกต่างกันอย่างไร
 • การทบทวนเป้าหมายขององค์กร เทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • การจัดทำกลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix (จากจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาส และอุปสรรค)
 • Workshop 1: การวินิจฉัยองค์กรว่าต้องการไปสู่ ณ จุดใด (SWOT)
 • การเตรียมความพร้อมในการใช้ OKRs
 • การสร้าง Mindsetเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ด้วย OKR & Balanced Score Card
 • การใช้ OKR ร่วมกับ Balanced Score Card
 • Workshop 2: OKR in Practice ร่วมกับ Balanced Score Card
 • การบวนการ CFR in Practice (Conversation, Feedback, Cognition)
 • Check-out การเรียนรู้ ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย การโค้ชชิ่งแบบ Small Group การอภิปราย

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

 • 00-16.00 น.

อุปกรณ์ที่ใช้ :Other

– LCD       – Flip Chart    – Microphone    – Classroom and Workshop

 

โปรโมชั่น 

 • สมัครลงทะเบียน 1 ท่าน  ในราคาท่านละ 2,500 บาท ไม่รวม vat 7%
 • สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

รูปเเบบที่ 2

จัดอบรม โรงเเรม สถานที่จัด โรงเเรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 ติด BTS อโศก เดินทางสดวก

รูปเเบบ Public Training

ราคา โปรโมรชั่น  3,900 บาท/วัน

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
February 13
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
February 13
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ