ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร management level ทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพ

06/12/2023

- 3900฿

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร management level ทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพ อบรม 6 ธันวาคม  2566

 

หลักการเเละเหตุผล

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยผลักดันงาน ช่วยแก้ไขปัญหา ช่วยรายงานสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูง องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ ทักษะการทำงานเป็นทีม และทักษะการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร ทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพ (10 Professional Leadership Skills) มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน ผ่านทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและเป้าหมายที่องค์กรณ์ต้องการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงานได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะและเทคนิคไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความมีภาวะผู้นำ และเตรียมพร้อมในการบริหารงานและบริหารคน
  • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดมุมมอง ทัศนคติ และความเชียวชาญการเป็นหัวหน้างานที่ถูกต้อง

 

หัวข้ออบรม

Module 1 : การบริหารตนเอง
บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)
ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
ทักษะการพัฒนาตนเอง (Self Development Skills)
ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skills)
Workshop 1 : เคลียร์ข้อมูลขยะในสมอง
พักรับประทานทางอาหารว่าง
Module 2 : การบริหารงาน
ทักษะการมอบหมายงาน (Job Assignment Skills)
ทักษะการติดตามงาน (Job Follow Skills)
ทักษะการบริหารเวลา (Time Management Skills)
ทักษะการจัดลำดับความสำคัญงาน (Job Management Skills)
Workshop 2 : ป้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าสมอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
Module 3 : การบริหารทีม
ทักษะการวางแผนงาน (Planning Skills)
ทักษะการประสานงาน (Coordination Skills)
ทักษะการพัฒนาทีมงาน (Team Development Skills)
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
Workshop 3 : สร้างเป้าหมาย เพื่อการทำงานร่วมกัน
พักรับประทานทางอาหารว่าง
Module 4 : บทสรุป
กุญแจสำคัญการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ
Workshop 4 : พิชิตอุปสรรคการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

 

บรรยาย โดย อาจารย์ กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Details

Date:
06/12/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
06/12/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ