ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ

May 23

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร Leadership ผู้นำทีมประสิทธิภาพ  อบรม 23 พฤษภาคม 2567

 

คำนิยามของผู้นำที่ดีและหลักการบริหารงานคือการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดย อาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหัวใจของลูกน้องเราจึงเรียกสิ่งว่า พฤติกรรมการนำที่เหมาะสมเพราะเรามีความเชื่อว่าการทำงานให้สำเร็จ ท่านต้องแก้ปัญหามากกว่าที่จะหนีปัญหา ท่านต้องมีทักษะในการบริหารงานและคนในเวลาเดียวกันเพื่อเป้าหมายองค์กรที่วางไว้ ซึ่งผู้นำที่ดีนั้นมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และได้ประสิทธิผลซึ่งนำก่อให้เกิดประโยชน์

 

1.ประโยชน์ต่อองค์กร
– ทำให้มีผลงานเพิ่มขึ้น
– ทำให้งานดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ไม่คั่งค้างอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา
– ช่วยแก้ปัญหางานซ้ำซ้อน ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา
– เป็นการช่วยให้ได้ผลงานจากทุกคนในองค์การ

– เป็นการสร้างระเบียบแบบแผนที่ดีในองค์การ
– ช่วยเสริมสร้างสามัคคีธรรมในการทำงาน

2.ประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
– มีความพึงพอใจที่ได้รับความไว้วางใจ
– ได้รับโอกาสแสดงความสามารถ
– เป็นการฝึกให้มีความรับผิดชอบในการด้วยการจัดการที่เป็นระบบ
– เป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
– มีช่องทางได้แสดงความคิดริเริ่ม จากการบริหารที่ถูกต้อง
– มีขวัญและกำลังใจในการทำงานดี ด้วยจิตวิทยาการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

3.ประโยชน์แก่ตัวผู้บังคับบัญชา
– แบ่งเบาภาระในงานขององค์กร
– มีเวลาริเริ่มงานใหม่ และสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ทราบความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา และกระจายงานได้ภูกต้อง
– ช่วยให้ทราบปัญหาของงาน และ คนอย่างถูกต้องตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
– ได้รับความจงรักภักดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยศิลปะด้านจิตวิทยาการบริหาร

 

วิธีการดำเนินการ

เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆไม่ว่าเป็น กิจกรรมกลุ่ม  การระดมสมอง  การฟังการบรรยาย  และการอภิปรายแสดงความคิดเห็นตลอดการสัมมนา รวมถึงการมีภาพตัวอย่างประกอบ

 

วิทยากรคุณภาพ  

.กัณฑเอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

 

ผลที่คาดจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้และเข้าใจในทักษะ และบทบาทของผู้นำ จนสามารถนำมาใช้ในการทำงานและในชีวิตได้
 2. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะมีทักษะในการดำรงชีวิตกับผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิก่อให้เกิดคุณภาพในทีมงานมากขึ้น
 3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา จะสามารถสร้างทีมในการทำงาน และมีศิลปะการสั่งงาน มอบหมายงาน ตรวจสอบงานได้อย่างมีศิลปะ

 

หัวข้อหลักสูตร

Mindset ผู้นำ

 • Mindset สู่ทัศนะคติผู้นำ
 • 8 ผู้นำไม่พึ่งประสงค์
 • ลักษณะผู้นำที่ดีเป็นอย่างไร
 • 5 หลักคิดที่เป็นปัญหาในการทำงาน
 • เทคนิคการมองปัญหาให้เป็นโอกาส
 • เทคนิคการทำงานให้สนุกและมีสุขกับงาน

เทคนิคการเป็นผู้นำที่ประสิทธิภาพ

 • PDCA แนวทางการบริหารงาน
 • บริหารคน 3 มิติ ทัศนะคติ ความรู้ ทักษะ
 • เทคนิคการจัดการอารมณ์สู่การบริหารอย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการวิเคราะห์คนด้วยศาสตร์ 9 ลักษณ์
 • เทคนิคการบริหารคนให้ได้ใจศาสตร์ 6 จริต
 • ทักษะการมอบหมายงานอย่างชาญฉลาด
 • ทักษะการให้คำปรึกษาอย่างผู้นำมืออาชีพ
 • เทคนิคการตรวจสอบงานและการประเมินผล
 • 4 หลักใจสู่การบริหารคน
 • กิจกรรมเสริมความเข้าใจ

ทักษะและเทคนิคการสร้างทีมงาน

 • ความสามารถทำงานภายใต้วิกฤติความกดดัน ในการทำงานเป็นทีม
 • กฎทีมประสิทธิภาพ
 • การสร้างความสมดุลการทำงานเป็นทีม
 • กิจกรรมเสริมความเข้าใจ

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ลงทะเบียนOnline คลิ๊ก !!

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ