ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ

April 30

Public Training เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 7 ทักษะกระบวนการขาย สู่การเป็นนักขายชั้นเลิศ อบรม 30 เมษายน 2567

หลักการเเละเหตุผล

ในอดีตทักษะสำคัญที่สร้างองค์กรให้เกิดและเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ คือ อาชีพการขายที่สร้างทั้งโอกาส กำไรและฐานลูกค้าอย่างมากมายและต่อเนื่อง นักขายในองค์กรต่างๆ จึงต้องมีการฝึกฝนเข้าใจกระบวนการและทักษะต่างๆ เพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการขายซึ่งทักษะทางการขายในแต่ละขั้นตอนต่างก็มีความสำคัญในการชักจูงลูกค้าเพื่อไปสู่การปิดการขาย

การขายจึงเปรียบเสมือนศิลปะแขนงหนึ่ง ซึ่งนักขายต้องใส่ใจทั้งการสร้างความรู้สึกไว้วางใจในการเปิดการขาย การให้ข้อมูลเชิงลึก การนำเสนอและวิธีการปิดการขาย

ลูกค้าจึงมุ่งหวังอย่างมากที่จะซื้อขายกับนักขายที่มีคุณสมบัติที่เพรียบพร้อมในการที่จะเข้าใจความต้องการ รู้คุณสมบัติของสินค้า รู้จักการให้บริการ ทักษะสำคัญเหล่านี้คือ ความลับของความสำเร็จในตัวนักขายที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า

ดังนั้น หลักสูตรนี้เสริมสร้างกระบวนการขายที่แข็งแกร่ง เข้าใจในวิถีขายเป็นอย่างดีเพื่อสร้างโอกาสทางการขายและการขยายฐานของลูกค้าออกไปไม่มีที่สิ้นสุด

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องกระบวนการขายในแต่ละขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง
 2. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
 3. เพิ่มศักยภาพการขายให้เกิดความเข้าใจในเทคนิคต่างๆ
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และเปิดใจลูกค้าเพื่อนำเสนอขาย
 5. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคการนำเสนอที่ตรงใจ
 6. เพื่อเพิ่มทักษะการขายแบบเข้าถึงความต้องการของลูกค้าและปิดการขาย

หัวข้อการบรรยาย

ทักษะการขายเป็นที่มองเห็นกำไร

 • หากจะขายสินค้าหรือบริการต้องรู้จักการดึงข้อดีของสินค้าออกมา
 • แนวทางความคิดเพื่อสำเร็จทักษะการขายในยุคดิจิตัล
 • การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสานการขายสูง
 • การคัดกรองความเป็นไปได้ในการซื้อขาย
 • Workshop การวิเคราะห์ลูกค้าและโอกาสในการขาย

การเตรียมประสบการณ์ที่ดีในการขาย

 • หลักการเปิดการขายและเทคนิคการแสดงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
 • กระบวนการเก็บข้อมูลและความคิดเห็นของลูกค้า ด้วยเทคนิคการเจาะข้อมูลจากคำถาม
 • Customer Insight ต่อยอดไปสู่การนำเสนอการขายเชิง Solution

การนำเสนอขายแบบ Solution

 • หลักการในการนำเสนอ
 • เทคนิคการเสนอขายทั่วไปกับการขายแบบ Solution
 • Workshop การขายเชิง Solution
 • การรับคำปฎิเสธและสร้างการติดตาม
 • เหตุผลของการเกิดคำปฎิเสธในรูปแบบต่างๆ
 • กระบวนการจัดการคำปฎิเสธของลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย

หลักการเจรจาเพื่อมุ่งการปิดการขาย

  • การเจรจาต่อรองเพื่อรักษาสมดุลกำไร
  • การเจรจาต่อรองอย่างไรไม่ให้เสีบเปรียบ
  • เทคนิคการปิดการขาย
  • กระบวนการติดตามงานขายด้วยการวางแผนการขายอย่างต่อเนื่อง
  • สรุปการบรรยาย

 

อบรมแบบพบอาจารย์ ONSITE จัดอบรมที่ NOVOTEL สุุขุมวิท20 

เวลาอบรม 9.00-16.00 ได้รับใบประกาศนียบัตรในห้องอบรม

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา

………………………………………………..

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : โทร 099-162-9559 / 098-820-9929 / 092-624-7032

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ