ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ… ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้

05/05/2023

- 3900฿

Online Zoom เปิดสมัคร หลักสูตร 40 ประเด็น เด็ดๆ… ที่ผู้บริหารงาน HR มือใหม่ต้องรู้ อบรม 5 พ.ค.66

 

หัวข้อการสัมมนา

1.      การดำรงตนของ ผู้บริหาร –HR.ที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร..?

2.     การรักษาความลับขององค์กร – การใช้อำนาจตามหน้าที่ – การถ่ายทอดคำสั่ง ผู้บริหาร –HR.ต้องปฏิบัติอย่างไร..?

3.      ปัจจัยหลักที่ทำให้พนักงานรักองค์กร มองเห็นองค์กรมีความเป็นเลิศ – อยากอยู่กับองค์กรนานๆ-ไม่อยากเปลี่ยนงานบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?

4.      การเขียนสัญญาเพื่อจ้างพนักงานทดลองงาน และการเขียนสัญญาจ้างเพื่อจ้างพนักงานที่ผ่านทดลองงาน แต่ละสัญญาจ้างต้องกำหนดเงื่อนไขการจ้างระยะเวลาการจ้างแตกต่างกันอย่างไร..?

5.      การบอกเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงาน ต้องบอกกล่าวเมื่อใด..?หรือนายจ้างขยายระยะเวลาทดลองงานออกไปอีก เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?เพราะอะไร..?

6.      ทำสัญญาจ้างพนักงาน11 เดือน เมื่อครบสัญญาจ้างแล้วให้ออกแล้วทำสัญญาจ้างอีก11 เดือน เมื่อเลิกจ้างตามสัญญากฎหมายคุ้มครองลูกจ้างอย่างไร..?นายจ้างต้องจ่ายค่าอะไรหรือไม่..?

7.      7 ประการที่ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมาย คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี2562 มีอะไรบ้าง

8.      พบปัญหาพนักงาน – เข้า – ออกงาน บ่อยๆ ผู้บริหาร-HR.จะแก้ปัญหาอย่างไร..?จะวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อนระหว่างองค์กร กับพนักงาน อย่างไร..?

9.      ปัญหาที่ทำให้พนักงาน ทำผิดวินัยบ่อยๆ มาจากอะไร..มีจุดอ่อนตรงไหน

10.   การแก้ปัญหาเพื่อป้องกันมิให้พนักงานทำผิดวินัยบ่อยๆ ผู้บริหาร-HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?

11.   การกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กับพนักงาน นายจ้างต้องกำหนดเงื่อนไข ในการจ่ายอย่างไร..? (เพราะเงินโบนัสที่ลูกจ้างได้รับคือ เงินที่ลูกจ้างได้รับโดยเหงื่อไม่ออก)

12.   การแก้ไข – เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับ ในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ ผู้บริหาร –HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?

13.   กรณีมีพนักงาน เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ผู้บริหาร –HR.ต้องเตรียมข้อมูล -นโยบายของนายจ้างเพื่อนำเสนอในการไกล่เกลี่ย ให้ปัญหาหมดไปได้อย่างไร..?

14.   นายจ้างมีนโยบายเลิกจ้างพนักงานก่อนวันเกษียณงาน ตามข้อบังคับในการทำงานต้องทำอย่างไร..?      (ให้ออกโดยไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)

15.   พนักงานเกษียรงานแล้ว นายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก – ต้องทำสัญญาจ้าง – กำหนดเงื่อนไขการจ้าง – กำหนดค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการ ต่อลูกจ้างอย่างไร..?

16.   วันหยุดตามประเพณีได้กำหนดและประกาศไปแล้ว นายจ้าง – ลูกจ้าง ต้องการเปลี่ยนไปหยุดในวันอื่น(สลับวันหยุด) ผู้บริหาร –HR.ต้องดำเนินการอย่างไร..?

17.   นายจ้างได้กำหนดให้วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ เมื่อเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคล และมีนโยบายให้เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ จากวันอาทิตย์ไปเป็นวันอื่น ต้องทำอย่างไร..?กรณีลูกจ้างไม่ยินยอมทำได้หรือไม่..?เพราะอะไร…?

18.   กรณีลูกจ้างนำรถยนต์ ส่วนตัวมาใช้บริการในการทำงาน ให้กับนายจ้าง จะได้รับค่าเสื่อมรถยนต์ จากนายจ้างอย่างไร..?

19.   จัดรถนำเที่ยวให้กับพนักงาน เพื่อไปพักผ่อนประจำปี – ค่ารถ – ค่าอาหาร – ค่าเครื่องดื่ม – ค่าที่พักนายจ้างออกให้ทั้งหมด กรณีมีพนักงานชกต่อยกันจนได้รับบาดเจ็บ นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัย ได้หรือไม่ (เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)

20.   หลังเลิกงานนายจ้างจัดงานเลี้ยงประจำปีที่ร้านอาหารให้กับพนักงาน มีพนักงานเมาจำหน้ากันไม่ได้ชกต่อยกันในงานเลี้ยง นายจ้างมีสิทธิลงโทษตามระเบียบวินัยได้หรือไม่..?(เพราะเป็นสถานที่และนอกเวลาทำงานให้กับนายจ้าง)

21.   จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานที่ทำงานในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายกำหนดให้ จ่ายวันละเท่าไร..?ต้องนำไปหักภาษีด้วยหรือไม่ – เพราะอะไร..?

22.   พนักงานมาทำงาน สายบ่อยๆ จะจัดการกับปัญหานี้ ให้หมดไปได้อย่างไร..?

23.   ประเภทลางานไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ หัวหน้างาน ยังไม่อนุมัติการลาก็หยุดงานไป -โทรลางาน -ไลน์ลางาน – ฝากเพื่อนลางาน – ลาย้อนหลังจนเป็นอาจิณ – ผู้บริหาร –HR.จะออกกฎเหล็กอะไรได้บ้าง

24.   ภายในปีชอบลาป่วยเพื่อเอายอด -ป่วยวันเดียว – ป่วยทุกอาทิตย์ – ป่วยไม่จริง ผู้บริหาร –HR.จะมีวิธีป้องกันอย่างไร..?จะตรวจสอบการลาป่วยเท็จเพื่อลงโทษวิธีใด..?

25.   หัวหน้างานอนุมัติการลาไม่ถูกระเบียบบ่อยๆผู้บริหาร- HR.จะตรวจสอบ และลงโทษหัวหน้างานอย่างไร..?(โดยพฤติกรรมชอบเอาความถูกใจไว้เหนือความถูกต้อง)

26.   กรณีมีพนักงานเข้าร้องทุกข์ต่อ HR.ให้เหตุผลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินผลงานประจำปี จะใช้เทคนิคอย่างไร..?ให้ปัญหายุติลง

27.   พนักงานปฏิบัติตนไม่เหมาะสม ชอบทำผดวินัยบ่อยๆ ก่อนจะมีคำสั่งย้ายหน่วยงานไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่ ต้องเตรียมข้อมูล – ตรวจสอบหลักฐานอะไรบ้าง..?

28.   ลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับ – ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดมีตำแหน่งอะไรบ้าง..?กรณีที่ตำแหน่งงานที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ทำงานเกินวันละ1-2 ชั่วโมงHR.ต้องทำอย่างไร..?

29.   รับลูกจ้างเข้าทำงานด้วยวาจา – ด้วยลายลักษณ์อักษร – บอกเลิกจ้างด้วยวาจา – ด้วยลายลักษณ์อักษร – ด้วยทางโทรศัพท์ – ด้วยทางไลน์ – ด้วยทางอีเมลย์ กรณีดังกล่าวนายจ้างได้ปฏิบัติต่อลูกจ้างสิ่งใดมีผลบังคับใช้ได้ตามกฎหมายแรงงาน เพราะอะไร..?

30.   ทำงานได้รับความเสียหายนายจ้างไม่เลิกจ้างต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหาย กฎหมายได้บัญญัติไว้ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้าง ผู้บริหาร –HR.จะใช้เทคนิคอย่างไร..?เพื่อให้ลูกจ้างได้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

31.   กรณีมีพนักงานร่วมกันชุมนุมกดดันนายจ้างเพื่อให้จ่ายค่าสวัสดิการตามต้องการ ผู้บริหาร –HR.หัวหน้างาน -จะเผด็จศึกกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ยุติลงได้อย่างไร..?

32.   ลูกจ้างลาออกจากงานต่อหัวหน้างานจะมีผลเมื่อใด..?หรือเมื่อใบลาออกไปถึงผู้บริหารที่เป็นผู้มีอำนาจทราบแล้วแต่ยังไม่อนุมัติการลาออก – วันต่อมาลูกจ้างขอยกเลิกการลาออก กฎหมายให้สิทธิต่อนายจ้าง – หรือต่อลูกจ้างอย่างไร..?

33.   ลูกจ้างลาออก – วันหยุดพักผ่อนประจำปี – วันลากิจได้รับค่าจ้าง เมื่อสิ้นปีไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมดลูกจ้างจะได้รับสิทธิอย่างไร..?กรณียังไม่ลาออกจะได้รับสิทธิอย่างไร..?

34.   ในระหว่างเป็นลูกจ้างแอบไปทำงาน หรือ ชอบแอบเอาความลับทางการค้าของนายจ้างไปเปิดเผยให้กับคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง…?

35.   ทำความเสียหายแล้วออกจากงานไป นายจ้างยึดเงินประกันการทำงาน – ยึดเงินค่าจ้าง – เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น นายจ้างทำได้หรือไม่..?เพราะไร..?

36.   ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อมาไม่มาทำงานหายไปเลย ออกจากงานก่อนครบ30วัน ตามสัญญาจ้าง-ตามข้อบังคับในการทำงาน นายจ้างจะเอาผิดอะไรได้บ้าง..?เพราะอะไร..?

37.   องค์ประกอบที่นายจ้างพิจารณาความผิด เป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง พิจารณาจากอะไร..?เพราะจะมีผลต่อการออกใบเตือน – สั่งพักงาน – เลิกจ้างเพื่อให้สิ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้าง

38.   การออกใบเตือนเขียนข้อความให้ครอบคลุมความผิด -ให้มีผลตามกฎหมาย -ให้มีผลต่อการผิดซ้ำคำเตือนต้องมีข้อความอย่างไร..?กรณีไม่เซ็นรับใบเตือน ผู้บริหาร-HR.จะจัดการอย่างไร..?

39.   การออกหนังสือเลิกจ้าง – เขียนให้ดี -ให้มีผลต่อการนำเสนอ และ ขยายความ ต่อศาลได้ ต้องมีข้อความอย่างไร..?ต้องอ้างอิงอะไรบ้าง..?

40.   เมื่อออกจากงาน – ลาออก – ละทิ้งหน้าที่ – สิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง -ไม่ผ่านทดลองงาน – เกษียรงานตามโครงการ – ถูกไล่ออก – ปลดออก -ให้ออก กรณีดังกล่าว ลูกจ้างจะได้รับสิทธิการประกันการว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมอย่างไร..?

·      ถาม – ตอบ – แนะนำ

·      ผู้เข้าร่วมสัมมนา – นายจ้าง – ผู้บริหาร –HR. –บุคคลทั่วไป

·      ให้คำปรึกษาผู้เข้าร่วมสัมมนา หลังการสัมมนา “ฟรี” ตลอดกาล ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร

วิทยากร อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลางกรุงเทพฯ 9 ปี (4 สมัย)

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
05/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20

Details

Date:
05/05/2023
Cost:
3900฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท 20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ