ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Professional Supervisor Skills)

June 26

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Professional Supervisor Skills) อบรม 26 มิถุนายน  2567

 

หลักการและเหตุผล (Introduction)

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารระดับกลางเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมระหว่างผู้บริหารระดับสูงกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อผลักดันงาน เพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อรายงานสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผลความสำเร็จขององค์กรจึงมาจากผู้บริหารระดับกลางค่อนข้างสูงมาก องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับกลางให้เกิดภาวะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ (10 Professional Supervisor Skills)  เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้อบรมเรียนรู้ทักษะที่สำคัญในการบริหารตนเอง บริหารงานทีม และบริหารงาน
 2. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในการบริหารงาน
 3. เพื่อให้ผู้อบรมเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำและเตรียมพร้อมในการบริหาร

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • หัวหน้างาน
 • ผู้ที่เตรียมความพร้อมเป็นหัวหน้างาน

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย 40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
 • กรณีศึกษา 20%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล

ระยะเวลาอบรม (Period)

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง)

หัวข้อการฝึกอบรม

Module 1 : การบริหารตนเอง

 • บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน (Duty & Routine)
 • ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)
 • ทักษะการพัฒนาตนเอง (Self Development Skill)

Workshop 1 : เคลียร์ข้อมูลขยะในสมอง

Module 2 : การบริหารทีม

 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork Skill)
 • ทักษะการเสริมสร้างพลังให้ทีม (Motivation Skill)
 • ทักษะการพัฒนาทีมงาน (Team Development Skill)

Workshop 2 : ป้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เข้าสมอง

Module 3 : การบริหารงาน

 • ทักษะการวางแผนงาน (Planning Skills)
 • ทักษะการมอบหมายงาน (Job Assignment Skill)
 • ทักษะการติดตามงาน (Job Tracking Skills)

Workshop 3 : สร้างเป้าหมาย เพื่อการทำงานร่วมกัน

Module 4 : บทสรุป

 • ทักษะการจัดลำดับความสำคัญงาน (Job Management Skill)
 • ทักษะการบริหารเวลา (Time Management Skill)
 • สร้างความตระหนักการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ
 • สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ

Workshop 4 : พิชิตอุปสรรคการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

 

ค่าอบรมสัมมนา
ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)
สมาชิกท่านละ 3,500 บาท
สมัครอบรม 4 ท่านขึ้นไปท่านละ 2900

ราคาดังกล่าว ฟรี
1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)
2) ใบประกาศผ่านการอบรม
3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันโรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

 

ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง
E-mail: inwtraining.sale@gmail.com
Line id : @Tesstraining
Facebook : tesstrainingpage
ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร
หลักสูตรสามารถเลือกจัดรูปเเบบ IN HOUSE ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

www.tesstraining.com

www.inwtraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ