ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร

03/04/2023

- 2500฿

หลักสูตร เทคนิค QCC และ KAIZEN เพื่อลดต้นทุนและการพัฒนาองค์กร อบรม 3 เมษายน 2567

ราคา 2,500 บาท บรรยาย 09.00-16.00

โปรโมชั่น สมัครเข้าอบรม 4 ท่าน ชำระเพียง 3 ท่าน

 

สามารถเรียนได้ทางคอมเเละมือถือ อยู่ที่ไหน ก้อสามารถเรียนได้ ผ่านระบบโปรเเกรม ZOOM

หลักสูตรนี้มีคำตอบ ที่นี่ที่เดียว
สนใจสมัครเพื่อรับองค์ความรู้ได้ที่ คุณกุ้ง 0988209929 คุณกุ้ง

 

หลักการและเหตุผล

       เครื่องมือในการบริหารระบบคุณภาพที่ใช้ในการปรับปรุงงานระดับล่างหรือกิจกรรมระดับล่าง(Bottom up Activities)โดยใช้กระบวนการวงจร PDCAหรือ วงจร Demingอย่างเต็มที่อันหนึ่งได้แก่ QCC (Quality Control Circle)และKAIZENที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสายพันธุ์ญี่ปุ่น ที่มีการใช้มากจนเป็นเรื่องปกติ หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมสายพันธุ์ไทยก็ยังมีการนำมาใช้เช่นเดียวกัน จนอาจพูดได้ว่า การส่งเสริมการแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพโดยใช้กิจกรรมระดับล่างนั้นต้องใช้ QCC Techniqueเป็นส่วนใหญ่ แต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่ามีส่วนน้อยที่ประสบกับความสำเร็จอย่างแท้จริง โดยที่ส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องมาจากการขาดความรู้ในแนวคิดหรือหลักการที่ชัดเจน ตลอดจนการขาดทักษะที่จะปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวให้เกิดสัมฤทธิ์ผล

               

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้าใจหลักการ,แนวคิด และวิธีการทำแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคุณภาพในหน้างาน อย่างแท้จริง ตลอดจนสามารถนำแนวคิดและวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้ในงานที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี โดยใช้กรณีที่เกิดขึ้นจริงในหน่วยงานของแต่ละหน่วยมาเป็นข้อมูลการฝึกอบรม ไม่ว่าจะเป็นงานในสายการผลิตหรือสายบริการ และยังสามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ อย่างง่ายดาย

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1)  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเทคนิควิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมQCCอย่างถูกต้อง

2)  ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรม QCC

3)  ปรับปรุงคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4)  เรียนรู้วิธีการเขียนและวิเคราะห์ปัญหา QC Story

5) เรียนรู้การแก้ปัญหาและป้องกันปัญหาCorrective & Preventive Action

6) เพื่อให้ทราบแนวคิด ความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วยKAIZEN

7) เพื่อทราบประโยชน์ของKAIZENและการลดต้นทุนที่ได้ผล

8) เพื่อทราบวิธีการเขียน การประเมิน  และการบริหารKAIZENให้ประสบผลสำเร็จ

 

 

ประเด็นสำคัญ

–     แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพกับเพิ่มผลผลิต (Productivity)

–     กระบวนการแก้ปัญหาของเสียอย่างเป็นระบบ และเครื่องมือและเทคนิคในการแก้ปัญหา

–     การวิเคราะห์หาสาเหตุโดยเทคนิคWhy – Why Analysis

–     การวิเคราะห์กระบวนการ (การค้นหาปัญหาโดย 5 G )

–     การใช้แผนภูมิก้างปลา(C&E Diagram)เพื่อช่วยหาสาเหตุแบบรากเหง้า

–     การกำหนดแนวทางปรับปรุงที่กำจัด สาเหตุความผิดพลาด

–     หลักการและความสำคัญของการเสนอแนะปรับปรุงงานด้วย KAIZEN

–     ทำKAIZEN แล้วได้ประโยชน์อะไร

–     ขั้นตอนการคิดเสนอแนะปรับปรุงงาน 6 ขั้นตอน และฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน พร้อมตัวอย่างข้อเสนอแนะปรับปรุงงาน

–     การบริหารข้อเสนอแนะปรับปรุงงานด้วยKAIZEN

–     การระดมสมอง (BRAIN STORMING )

–     ตัวอย่างแบบฝึกหัด

–     ถาม– ตอบ ข้อซักถาม

–     กรณีศึกษา / ตัวอย่างการแก้ปัญหา

 

 

ผู้เข้ารับฟังการอบรมกลุ่มหลัก หัวหน้างาน / ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร

วิทยากรวิทยากร  :อาจารย์อนันต์ ดีโรจนวงศ์

 

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ทาง บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นบริษัทฝึกอบรมสัมมนาครบวงจร

หลักสูตรสามารถเลือกออกเเบบเพิ่มจัดรูปเเบบ IN HOUSE  ในองค์กรเเจ้งได้ค่ะ

http://www.tesstraining.com

Details

Date:
03/04/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom

Details

Date:
03/04/2023
Cost:
2500฿
Event Category:
Website:
https://www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

Online Zoom
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ